ანალიზური ქიმიისა და წიაღისეულის გამდიდრების ლაბორატორია

ზაურ არაბიძე

მეცნიერი თანამშრომელი

ე.მინდელის ქ. 7

ელ-ფოსტა:zaurarabidze@gmail.com

დაბადების თარიღი:

13.03.1941