ანალიზური ქიმიისა და წიაღისეულის გამდიდრების ლაბორატორია

მარიამ კირვალიძე

ლაბორანტი

ე.მინდელის ქ. 7

ელ-ფოსტა:mariam.kirvalidze812@ens.tsu.edu.ge

დაბადების თარიღი:

12.05.2001