მეცნიერთა საყურადღებოდ!

.

სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების საბოლოო ანგარიშების მოსმენის გრაფიკი

პროექტის №

სტრუქტურული ერთეული

პროექტის ხელმძღვანელ(ებ)ი

თარიღი

1

პროექტი №1 (საიდუმლო)

 

ფეთქებადი მასალების ექსპერტიზის, აფეთქებისგან დამცავი სტრუქტურების და მაღალტექნოლოგიური კომპოზიტების განყოფილების ფეთქებადი ნივთიერებების სინთეზის, ექსპერტიზის და აფეთქების ტექნოლოგიების ლაბორატორია

ნიკოლოზ ჩიხრაძე

ედგარ მატარაძე

რობერტ სამადაშვილი         

11.12.2023

2

პროექტი №2 (საიდუმლო)

 

ფეთქებადი მასალების ექსპერტიზის, აფეთქებისგან დამცავი სტრუქტურების და მაღალტექნოლოგიური კომპოზიტების განყოფილების პოლიმერული კომპოზიტების და მაღალტექნოლოგიური მასალების ლაბორატორია

ელგუჯა ჩაგელიშვილი

რობერტ სამადაშვილი

   

11.12.2023

3

პროექტი №3 (საიდუმლო)

 

ფეთქებადი მასალების ექსპერტიზის, აფეთქებისგან დამცავი სტრუქტურების და მაღალტექნოლოგიური კომპოზიტების განყოფილების ფეთქებადი ნივთიერებების სინთეზის, ექსპერტიზის და აფეთქების ტექნოლოგიების ლაბორატორია

მერაბ ნადირაშვილი

რობერტ სამადაშვილი

 

12.12.2023

4

პროექტი №4 (საიდუმლო)

 

ფეთქებადი მასალების ექსპერტიზის, აფეთქებისგან დამცავი სტრუქტურების და მაღალტექნოლოგიური კომპოზიტების განყოფილების პოლიმერული კომპოზიტების და მაღალტექნოლოგიური მასალების ლაბორატორია

სოფიკო კვინიკაძე

12.12.2023

5

პროექტი №1

მოქნილი სტრუქტურებისთვის ახალი გასაშლელი საყრდენის დამუშავება

საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების და პროექტირების  სამეცნიერო ცენტრი

ელგუჯა მეძმარიაშვილი

 

13.12.2023

6

პროექტი №2

დამატებითი სარეგულირებელი მოწყობილობის მქონე ქანქარისებრი ტიპის კიდული საბაგირო გზის (ქკსგ) ამძრავის სისტემის დამუშავება

მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობისა და სამთო ტექნოლოგიების ცენტრის საბაგირო სისტემების ლაბორატორია 

ლევან ლელუაშვილი

13.12.2023

7

პროექტი №3

კიდული ბაგირის გაანგარიშება დატვირთვის პირობებში დრეკადი წაგრძელების გათვალისწინებით

მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობისა და სამთო ტექნოლოგიების ცენტრის საბაგირო სისტემების ლაბორატორია 

გიორგი ნოზაძე

14.12.2023

8

პროექტი №4

მცირე ტვირთამწეობის სატვირთო  საბაგირო გზის საპილოტე მოდელის დამზადება  და გამოცდა

მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობისა და სამთო ტექნოლოგიების ცენტრის საბაგირო სისტემების ლაბორატორია 

გიორგი ნოზაძე

14.12.2023

9

პროექტი №5

ნახშირის მიწისქვეშა გაზიფიკაციის  მეთოდით მოპოვების ექსპერიმენტული შესწავლა

მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობისა და სამთო ტექნოლოგიების ცენტრის საბადოთა დამუშავების და სამთო გეოტექნიკის ლაბორატორია

ლევან ჯაფარიძე

ნიკა ბოჭორიშვილი

15.12.2023

10

პროექტი №6

რაჭის ჯგუფის  გლაუკონიტის შემცველი ნედლეულის კვლევა კონცენტრატის მიღების მიზნით და გამოყენების სფეროს დადგენა

მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობისა და სამთო ტექნოლოგიების ცენტრის ანალიზური ქიმიისა და წიაღისეულის გამდიდრების ლაბორატორია

ასმათ შეყილაძე

მამუკა ბაღნაშვილი

15.12.2023

7-12-2023