კონფერენცია - მეცნიერთა საყურადღებოდ!!!

საქართველოს მინერალოგიური საზოგადოება

გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ატარებს საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციას

„სამთო საქმისა და გეოლოგიის განვითარება ეკონომიკის

აღორძინების წინაპირობაა”

28-29 სექტემბერი, 2023 წელი

 

  • სამთო საქმისა და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები
  • მინერალური რესურსების როლი ქვეყნის ეკონომიკის გაძლიერებაში
  • ბუნებრივი საფრთხეები და გარემოს დაცვა
  • სამთო ტექნოლოგიები
  • გეოლოგია   
  • გეოფიზიკა
  • გეოგრაფია


      კონფერენციის ჩატარების ადგილი:

         28 სექტემბერი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული კორპუსი,0160, კოსტავას ქ. 77, თბილისი;
         29 სექტემბერი - არემჯი რიჩ მეტალს გრუპი, დაბა კაზრეთი, ბოლნისის მუნიციპალიტეტი.


      კონფერენციის სამუშაო ენა: ქართული, ინგლისური.
      მოხსენების ფორმა: ზეპირი, სასტენდო.
      კონფერენციის მასალები გამოქვეყნდება თეზისების სახით.
      კონფერენციის ყველა მონაწილეს გადაეცემა სერტიფიკატი.
      რეგისტრაციისა და თეზისის წარდგენის ბოლო ვადა - 30.05.2023 წ

      განაცხადი კონფერენციაში მონაწილეობაზე ივსება ქართულ და ინგლისურ ენებზე.


      თეზისები მიიღება ელექტრონულ ფოსტაზე: msgeorgia2012@gmail.com

      დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ვებგვერდზე: www.msgeorgia2012.com


      საკონტაქტო პირები: 

      თამარ მიქავა                                 ასმათ შეყილაძე                               ქეთევან გაბარაშვილი

      ტელ.: (+995) 599 91 66 19              ტელ.:(+995) 599 70-84-28                ტელ.:(+995) 593 31-73-97


დეტალური ინფორმაცია იხილეთ  

4-04-2023