სკოლის მოსწავლეთა კონფერენციის "მომავალი თაობის კურსი მეცნიერებისაკენ" აბსტრაქტების კრებული

13 დეკემბერს, სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტში, მეცნიერების პოპულარიზაციის მიზნობრივი საგრანტო პროექტის ფარგლებში (#SPG-22-219), ჩატარდა სკოლის მოსწავლეთა კონფერენცია "მომავალი თაობის კურსი მეცნიერებისაკენ".


კონფერენციის აბსტრაქტების კრებული იხილეთ   14-12-2022