კონფერენცია - მეცნიერების საყურადღებოდ!!!

იი

საქართველოს მინერალოგიური საზოგადოება

გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ატარებს საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციას

„სამთო საქმისა და გეოლოგიის განვითარება ეკონომიკის

აღორძინების წინაპირობაა”

29-30 სექტემბერი, 2022 წელი

 

  • სამთო საქმისა და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები
  • მინერალური რესურსების როლი ქვეყნის ეკონომიკის გაძლიერებაში
  • ბუნებრივი საფრთხეები და გარემოს დაცვა
  • სამთო ტექნოლოგიები
  • გეოლოგია
  • გეოფიზიკა
  • გეოგრაფია

კონფერენციის ჩატარების ადგილი:

     29 სექტემბერი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული კორპუსი,

                         0160, კოსტავას ქ. 77, თბილისი;

     30 სექტემბერი - არემჯი რიჩ მეტალს გრუპი, დაბა კაზრეთი, ბოლნისის მუნიციპალიტეტი


კონფერენციის სამუშაო ენა: ქართული, ინგლისური.

მოხსენების ფორმა: ზეპირი, სასტენდო.

კონფერენციის მასალები გამოქვეყნდება თეზისების სახით.

კონფერენციის ყველა მონაწილეს გადაეცემა სერტიფიკატი.

რეგისტრაციისა და თეზისის წარდგენის ბოლო ვადა - 30.04.2022 წ.

განაცხადი კონფერენციაში მონაწილეობაზე ივსება ქართულ და ინგლისურ ენებზე.


      თეზისები მიიღება ელექტრონულ ფოსტაზე: msgeorgia2012@gmail.com

      დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ვებგვერდზე: www.msgeorgia2012.com


      საკონტაქტო პირები: 

      თამარ მიქავა                           ასმათ შეყილაძე                         ქეთევან გაბარაშვილი

      ტელ.: (+995) 599 91 66 19              ტელ.:(+995) 599 70-84-28                ტელ.:(+995) 593 31-73-97


5-04-2022