ანალიზური ქიმიისა და წიაღისეულის გამდიდრების ლაბორატორია

ელინა ბაქრაძე

წყლის ბიოანალიზის ჯგუფის უფროსი - მთავარი მკვლევარი (არასრული)

ე.მინდელის 7

ტელ.:591 404064

ელ-ფოსტა:h.bakradze@gmail.com

დაბადების თარიღი:

09.12.1982

განათლება:

2000 - 2004 - ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქიმიის ფაკულტეტი, სპეციალობით ქიმიური ექსპერტიზა - ბაკალავრი;

2006 - ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქიმიის მაგისტრი;

2014 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის გეოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი;

სამეც./აკად.ხარისხი:

აკად. დოქტორი

შრომითი საქმიანობა:

2005-2011 - საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მონიტორინგისა და პროგნოზირების ცენტრის, გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტის - სპეციალისტი, მთ. სპეციალისტი, მთ. ქიმიკოსი;

2011 - გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს ეროვნული სააგენტოს ატმოსფერული ჰაერის წყლისა და ნიადაგის ანალიზის ლაბორატორიის უფროსი;

2018 - დღემდე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გეოლოგიის დეპარტამენტის გეოლოგიურ და მინერალურ ნივთიერებათა კვლევის, დიაგნოსტიკისა და გადამუშავების რესპუბლიკურ ცენტრში უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი;

2020 - დღემდე - გარემოს ეროვნული სააგენტოს დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;

2021 - დღემდე - სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი.

შერჩეული პუბლიკაციები:

50-ზე მეტი სტატიისა და ნაშრომის ავტორი; 4 წიგნის თანაავტორი.