კონკურსი

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი აცხადებს კონკურსს შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობაზე:

  1. ადამიანური რესურსების და საქმისწარმოების სამმართველოს სპეციალისტის ერთ სასშტატო ერთეულზე;
  2. მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობისა და საბადოთა დამუშავების ტექნოლოგიების ცენტრის ჰიბრიდული კომპოზიტების კვლევის ლაბორატორიის ლაბორანტის ერთ საშტატო ერთეულზე;
  3. მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობისა და საბადოთა დამუშავების ტექნოლოგიების ცენტრის საბადოთა დამუშავების ლაბორატორიის ლაბორანტის ერთ საშტატო ერთეულზე:
  4. მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობისა და საბადოთა დამუშავების ტექნოლოგიების ცენტრის საბაგირო სისტემების ლაბორატორიის ლაბორანტის ორ საშტატო ერთეულზე;
  5. აფეთქების ტექნოლოგიების განყოფილების მაღალტექნოლოგიური მასალების ლაბორატორიის ლაბორანტის ორ საშტატო ერთეულზე;
  6. საკონსტრუქტორო კვლევების და პროექტირების სამეცნიერო ცენტრის ხარჯთაღმრიცხველის ერთ საშტატო ერთეულზე;
  7. საკონსტრუქტორო კვლევების და პროექტირების სამეცნიერო ცენტრის ქანების, საშენი მასალების თვისებების და ხარისხის კონტროლის ლაბორატორიის ლაბორანტის ერთ საშტატო ერთეულზე;
  8. სამეცნიერო პროგრამების დეპარტამენტის უფროსი ბიბლიოთეკარის ერთ საშტატო ერთეულზე;
  9. მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტის ელექტრიკოსის ერთ საშტატო ერთეულზე;
  10. მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტის დარაჯის ერთ საშტატო ერთეულზე.

კონკურსში მონაწილეობისათვის საბუთების მიღება იწყება 2021 წლის 24 დეკემბერს და მთავრდება 2022 წლის 09 იანვარს.

კონკურსანტებმა განცხადება და მოთხოვნილი დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინონ ელექტრონულად, ელ. ფოსტის - tmi@mining.org.ge, საშუალებით


დეტალები იხილეთ ბმულში  

განცხადების ფორმა

26-12-2021