მეცნიერთა საყურადღებოდ!

.

სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების საბოლოო ანგარიშების მოსმენის გრაფიკი:

 

პროექტის №

სტრუქტურული ერთეული

პროექტის ხელმძღვანელ(ებ)ი

თარიღი

1

პროექტი 1 (საიდუმლო)

ფეთქებადი მასალების კვლევის და აფეთქების ტექნოლოგიების ლაბორატორია

ნიკოლოზ ჩიხრაძე

ედგარ მატარაძე

13.12.2021

2

პროექტი №2 (საიდუმლო)

აფეთქებისგან დაცვის ლაბორატორია

მერაბ ნადირაშვილი 

13.12.2021

3

პროექტი №3 (საიდუმლო)

საკონსტრუქტორო კვლევების და პროექტირების  სამეცნიერო ცენტრი

ელგუჯა ჩაგელიშვილი

14.12.2021

4

პროექტი №4 (საიდუმლო)

მაღალტექნოლოგიური მასალების ლაბორატორია

ელგუჯა მეძმარიაშვილი

14.12.2021

5

პროექტი №1

ცოცვად-პლასტიკური მეწყერული ტანების მდგრადობის შეფასების  რიცხვით-ანალიზური მეთოდის დამუშავება

მიწისქვეშა ნაგებობათა

მშენებლობის ლაბორატორია

ლევან ჯაფარიძე

15.12.2021

6

პროექტი №2

ტყიბულ-შაორის საბადოს ნახშირების მიწისქვეშა გაზიფიკაციის (ნმგ) მეთოდით მოპოვების პარამეტრების ექსპერიმენტულად შესწავლის მიზნით ლაბორატორიული გეო-რეაქტორის შექმნა

საბადოთა დამუშავების ლაბორატორია

ლევან ჯაფარიძე

ნიკა ბოჭორიშვილი

15.12.2021

7

პროექტი №3

ამაღლებული დატყმამედეგობის მოდიფიცირებული ორგანოპლასტიკების შექმნა

ჰიბრიდული კომპოზიტების კვლევის ლაბორატორია

გურამ აბაშიძე

16.12.2021

8

პროექტი №4

2020 წლის ინსტიტუტის პროგრამით შემუშავებული ბაგირის კონსტრუქციის ბარიერის ტექნიკური პარამეტრების ექსპერიმენტული კვლევა

საბაგირო სისტემების ლაბორატორია 

გიორგი ნოზაძე

17.12.2021

9

პროექტი №5

გლაუკონიტის შემცველი ნედლეულის საბადოს შერჩევა და გამდიდრების ტექნოლოგიის დამუშავება

ანალიზური ქიმიის და წიაღისეულის გამდიდრების ლაბორატორია

ოთარ კავთელაშვილი

ასმათ შეყილაძე

16.12.2021

 

10

პროექტი №6 

გაყინვა-გალღობის და დარტყმის  მიმართ მდგრადი  გაუმჯობესებული ბეტონის  მიღება და კვლევა

ქანების, საშენი მასალების თვისებების და ხარისხის კონტროლის ლაბორატორია

გიორგი ბალიაშვილი

17.12.2021

                                                          საჯარო სამართლის იურიდიული პირის გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის

                                                          დირექტორის 2021 წლის 1 დეკემბრის ბრძანება  

 

10-12-2021