მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია „არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედეროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები”2021 წლის 20-21 სექტემბერს თბილისში ჩატარდა მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: „არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედეროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები”, ორგანიზებული შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის და ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტის მიერ.


https://www.youtube.com/watch?v=LKecekAzqxk 

22-09-2021