კონკურსი

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი აცხადებს კონკურსს შემდეგ ვაკანტურ არასამეცნიერო და სამეცნიერო თანამდებობაზე:

 

კონკურსი 1:

 1. მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობისა და საბადოთა დამუშავების ტექნოლოგიების ცენტრის საბადოთა დამუშავების ლაბორატორიაში:
 • ლაბორანტის ერთ საშტატო ერთეულზე;
 1. მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობისა და საბადოთა დამუშავების ტექნოლოგიების ცენტრის ანალიზური ქიმიის და წიაღისეულის დამუშავების ლაბორატორიაში:
 • სპეციალისტის ერთ საშტატო ერთეულზე;
 • ინჟინრის ერთ საშტატო ერთეულზე;
 1. მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობისა და საბადოთა დამუშავების ტექნოლოგიების ცენტრის საბაგირო სისტემების ლაბორატორიაში:
 • ლაბორანტის ერთ საშტატო ერთეულზე;
 1. საკონსტრუქტორო კვლევების და პროექტირების სამეცნიერო ცენტრში:
 • ხარჯთაღმრიცხველის ერთ საშტატო ერთეულზე;
 1. საკონსტრუქტორო კვლევების და პროექტირების სამეცნიერო ცენტრის ქანების, საშენი მასალების თვისებების და ხარისხის კონტროლის ლაბორატორიაში:
 • ლაბორანტის ერთ საშტატო ერთეულზე;
 1. სამეცნიერო პროგრამების დეპარტამენტში:
 • უფროსი ბიბლიოთეკარის ერთ საშტატო ერთეულზე.

კონკურსში მონაწილეობისათვის საბუთების მიღება იწყება 2021 წლის 16 სექტემბერს და მთავრდება 2021 წლის 26 სექტემბერს.

 

 

კონკურსი 2:

 1. მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობისა და საბადოთა დამუშავების ტექნოლოგიების ცენტრის საბადოთა დამუშავების ლაბორატორიაში:
 • უფროსი მეცნიერი თანამშრომელის ორ  საშტატო ერთეულზე;
 1. მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობისა და საბადოთა დამუშავების ტექნოლოგიების ცენტრის ანალიზური ქიმიის და წიაღისეულის დამუშავების ლაბორატორიაში:
 • უფროსი მეცნიერი თანამშრომელის ერთ  საშტატო ერთეულზე;
 • მეცნიერი თანამშრომელის ერთ  საშტატო ერთეულზე;
 1. აფეთქების ტექნოლოგიების განყოფილების მაღალტექნოლოგიური მასალების ლაბორატორიაში:
 • უფროსი მეცნიერი თანამშრომელის ერთ საშტატო ერთეულზე;

კონკურსში მონაწილეობისათვის საბუთების მიღება იწყება 2021 წლის 16 ოქტომბერს და მთავრდება 2021 წლის 24 ოქტომბერს.

კონკურსანტებმა განცხადება და მოთხოვნილი დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინონ ელექტრონულად, ელ. ფოსტის - tmi@mining.org.ge, საშუალებით

  

დეტალები იხილეთ ბმულში  

განცხადების ფორმა 

 

 

16-09-2021