კონკურსი

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი აცხადებს კონკურსს შემდეგ ვაკანტურ არასამეცნიერო და სამეცნიერო თანამდებობაზე:

 

კონკურსი 1: 

  1. მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობისა და საბადოთა დამუშავების ტექნოლოგიების ცენტრის საბადოთა დამუშავების ლაბორატორიაში ლაბორანტის ერთ საშტატო ერთეულზე;
  2. მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობისა და საბადოთა დამუშავების ტექნოლოგიების ცენტრის ანლიზური ქიმიისა და წიაღისეულის გამდიდრების ლაბორატორიის სპეციალისტის ერთ საშტატო ერთეულზე;
  3. მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობისა და საბადოთა დამუშავების ტექნოლოგიების ცენტრის საბაგირო სისტემების ლაბორატორიაში ლაბორანტის ერთ საშტატო ერთეულზე;
  4. აფეთქების ტექნოლოგიების განყოფილების ფეთქებადი მასალების კვლევის და აფეთქების ტექნოლოგიების ლაბორატორიაში ლაბორანტის ერთ საშტატო ერთეულზე;
  5. საკონსტრუქტორო კვლევების და პროექტირების სამეცნიერო ცენტრის ქანების, საშენი მასალების თვისებების და ხარისხის კონტროლის ლაბორატორიაში ლაბორანტის ერთ საშტატო ერთეულზე;
  6. სამეცნიერო პროგრამების დეპარტამენტში უფროსი ბიბლიოთეკარის ერთ საშტატო ერთეულზე.

კონკურსში მონაწილეობისათვის საბუთების მიღება იწყება 2021 წლის 28 ივნისს და მთავრდება 2021 წლის 4 ივლისს.

 

კონკურსი 2: 

  1. აფეთქების ტექნოლოგიების განყოფილების უფროსი, ფეთქებადი მასალების კვლევის და აფეთქების ტექნოლოგიების ლაბორატორიის გამგე, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელის ერთ საშტატო ერთეულზე;
  2. მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობისა და საბადოთა დამუშავების ტექნოლოგიების ცენტრის საბადოთა დამუშავების ლაბორატორიის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელის ერთ საშტატო ერთეულზე;
  3. აფეთქების ტექნოლოგიების განყოფილების მაღალტექნოლოგიური მასალების ლაბორატორიაში უფროსი მეცნიერი თანამშრომელის ერთ საშტატო ერთეულზე;

კონკურსში მონაწილეობისათვის საბუთების მიღება იწყება 2021 წლის 28 ივლისს და მთავრდება 2021 წლის 4 აგვისტოს.

 

კონკურსანტებმა განცხადება და მოთხოვნილი დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინონ ელექტრონულად, ელ. ფოსტის - tmi@mining.org.ge, საშუალებით.

დეტალები იხილეთ ბმულში  

განცხადების ფორმა 

28-06-2021