კონკურსი

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი აცხადებს კონკურსს შემდეგ ვაკანტურ არასამეცნიერო და სამეცნიერო თანამდებობაზე:

 

კონკურსი 1: 

  1. მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობისა და საბადოთა დამუშავების ტექნოლოგიების ცენტრის ჰიბრიდული კომპოზიტების კვლევის ლაბორატორიაში ლაბორანტის ერთ საშტატო ერთეულზე;
  2. მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობისა და საბადოთა დამუშავების ტექნოლოგიების ცენტრის საბადოთა დამუშავების ლაბორატორიაში ლაბორანტის ერთ საშტატო ერთეულზე;
  3. მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობისა და საბადოთა დამუშავების ტექნოლოგიების ცენტრის საბაგირო სისტემების ლაბორატორიაში ლაბორანტის ერთ საშტატო ერთეულზე;
  4. აფეთქების ტექნოლოგიების განყოფილების ფეთქებადი მასალების კვლევის და აფეთქების ტექნოლოგიების ლაბორატორიაში ლაბორანტის ერთ საშტატო ერთეულზე;
  5. საკონსტრუქტორო კვლევების და პროექტირების სამეცნიერო ცენტრის ქანების, საშენი მასალების თვისებების და ხარისხის კონტროლის ლაბორატორიაში ლაბორანტის ერთ საშტატო ერთეულზე;
  6. სამეცნიერო პროგრამების დეპარტამენტში უფროსი ბიბლიოთეკარის ერთ საშტატო ერთეულზე.

 კონკურსში მონაწილეობისათვის საბუთების მიღება იწყება 2021 წლის 14 აპრილს და მთავრდება 2021 წლის 20 აპრილს.

 

კონკურსი 2: 

  1. მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობისა და საბადოთა დამუშავების ტექნოლოგიების ცენტრის საბადოთა დამუშავების ლაბორატორიაში უფროსი მეცნიერი თანამშრომელის ერთ საშტატო ერთეულზე;
  2. მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობისა და საბადოთა დამუშავების ტექნოლოგიების ცენტრის საბაგირო სისტემების ლაბორატორიაში მეცნიერი თანამშრომელის ნახევარ საშტატო ერთეულზე;
  3. აფეთქების ტექნოლოგიების განყოფილების მაღალტექნოლოგიური მასალების ლაბორატორიაში უფროსი მეცნიერი თანამშრომელის ერთ საშტატო ერთეულზე;

კონკურსში მონაწილეობისათვის საბუთების მიღება იწყება 2021 წლის 14 მაისს და მთავრდება 2021 წლის 22 მაისს.

 

კონკურსანტებმა განცხადება და მოთხოვნილი დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინონ ელექტრონულად, ელ. ფოსტის - tmi@mining.org.ge, საშუალებით.

  

დეტალები იხილეთ ბმულში  

განცხადების ფორმა  

 

14-04-2021