კონფერენცია 2021

2021 წლის 23-24 სექტემბერს საქართველოს მინერალოგიური საზოგადოება, გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ატარებს საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციას „სამთო საქმისა და გეოლოგიის განვითარება ეკონომიკის აღორძინების წინაპირობაა”.

                          დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე 

15-02-2021