აფეთქების ტექნოლოგიების განყოფილება

.


აფეთქების ტექნოლოგიების განყოფილება მოიცავს 5 სტრუქტურულ ერთეულს. ესენია:

პერსონალი