კონკურსი

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი აცხადებს კონკურსს შემდეგ ვაკანტურ არასამეცნიერო და სამეცნიერო თანამდებობაზე:

 

კონკურსი 1: 

  1. საკონსტრუქტორო კვლევების და პროექტირების სამეცნიერო ცენტრში ტოპოგრაფის ერთ საშტატო ერთეულზე.

 

კონკურსში მონაწილეობისათვის საბუთების მიღება იწყება 2020 წლის 02 სექტემბერს და მთავრდება 2020 წლის 13 სექტემბერს.

 

კონკურსი 2: 

  1. მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობისა და საბადოთა დამუშავების ტექნოლოგიების ცენტრის საბადოთა დამუშავების ლაბორატორიაში უფროსი მეცნიერი თანამშრომელის ერთ საშტატო ერთეულზე;
  2. მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობისა და საბადოთა დამუშავების ტექნოლოგიების ცენტრის საბაგირო სისტემების ლაბორატორიაში მეცნიერი თანამშრომელის ნახევარ საშტატო ერთეულზე;
  3. აფეთქების ტექნოლოგიების განყოფილების ფეთქებადი მასალების კვლევის და აფეთქების ტექნოლოგიების ლაბორატორიაში მეცნიერი თანამშრომელის ერთ საშტატო ერთეულზე;
  4. აფეთქების ტექნოლოგიების განყოფილების მაღალტექნოლოგიური მასალების ლაბორატორიაში უფროსი მეცნიერი თანამშრომელის ერთ საშტატო ერთეულზე;
  5. აფეთქების ტექნოლოგიების განყოფილების მაღალტექნოლოგიური მასალების ლაბორატორიაში მეცნიერი თანამშრომელის ერთ საშტატო ერთეულზე.

 

კონკურსში მონაწილეობისათვის საბუთების მიღება იწყება 2020 წლის 02 ოქტომბერს და მთავრდება 2020 წლის 11 ოქტომბერს.

 

კონკურსანტებმა განცხადება და მოთხოვნილი დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინონ ელექტრონულად, ელ. ფოსტის - tmi@mining.org.ge, საშუალებით.

 

დეტალები იხილეთ ბმულში  

განცხადების ფორმა  

3-09-2020