2019 წლის გამოყენებითი კვლევების საგრანტო პროგრამის (CARYS) კონკურსის გამარჯვებული პროექტები

.

.

2019 წლის გამოყენებითი კვლევების საგრანტო პროგრამის კონკურსის შესარჩევმა კომისიამ დასაფინანსებლად შეირჩა 36 პროექტი, მათ შორის 4 პროექტი წარდგენილი გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის მიერ:

.

.

..

  1. ბუნებრივი პიგმენტების მიღების ინოვაციური საწარმოო ტექნოლოგიის შემუშავება ადგილობრივი ნედლეულის ბაზაზე და შედეგების კომერციალიზაცია.
  2. დარტყმამედეგი და ბიოდეგრადირებადი პოლიმერული კომპოზიტების შექმნა და ტექნოლოგიის ტრანსფერის უზრუნველყოფა.
  3. უტილიზირებული საბრძოლო მასალებიდან გამონთავისუფლებული კოლოიდური დენთების სამთო მომპოვებელ მრეწველობაში გამოყენება. 
  4. სამთო-მომპოვებითი მრეწველობის ნარჩენების კომპლექსური კვლევა და მათი ათვისების ტექნოლოგიების დამუშავება.


3-07-2020