პუბლიკაციები 2016
 • მ.ჩიხრაძე, გ.ონიაშვილი, ნ.ჩიხრაძე, ფ.მარკუსი
  ტიტან-ალუმინ-ბორ-ნახშირბადის შემცველი ფხვნილების სინთეზი და კომპაქტირება აფეთქებით. „დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი“, საკონფერენციო სერია, 44, 2016. IOPscience http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052014/pdf  
 • ნ.ჩიხრაძე
  აფეთქებით დატვირთვის და ნეიტრონული დასხივების გავლენა ტიტანისა და სპილენძის მექანიკურ თვისებებზე. „დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი“, საკონფერენციო სერია, 44, 2016. IOPscience
  http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052015/pdf 
 • ე. გვაზავა, ნ. მაისურაძე, ი. სამხარაძე
  ნავთობპროდუქტებით დაბინძურებული ჩამდინარე წყლების გაწმენდა მეზოფორებიანი ქვანახშირის ფილტრზე. „დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი“, საკონფერენციო სერია, 44, 2016. IOPscience
  http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052016/pdf 
 • ა. შეყილაძე, ო. კავთელაშვილი, მ. ბაღნაშვილი
  ვერცხლის შემცველი ბარიტის მადნების გამდიდრების ტექნოლოგიის დამუშავება. „დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი“, საკონფერენციო სერია, 44, 2016. IOPscience,
  http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052009/pdf 
 • ნ. ბოჭორიშვილი, ნ.ჩიხრაძე, ე. მატარაძე, ი. ახვლედიანი
  ჯავშანმანქანაზე ნაღმის აფეთქების ზემოქმედების ფიზიკური მოდელირება. „დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი“, საკონფერენციო სერია, 44, 2016. IOPscience
  http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052013/pdf 
 • ე. მატარაძე, ნ.ჩიხრაძე, ი. ახვლედიანი, ნ. ბოჭორიშვილი, თ. კრაუტჰამერი
  ახალი კონსტრუქციის დარტყმითი მილი საწვავის ღრუბლის აფეთქების შესასწავლად. „დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი“, საკონფერენციო სერია, 44, 2016. IOPscience
  http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052013/pdf 
 • ნ.ჩიხრაძე, ე. მატარაძე
  ჯავშანმანქანაზე დარტმითი ტალღის ზემოქმედების ფიზიკური მოდელირება და ანალიზი. დამცავი სტრუქტურების საერთაშორისო ასოციაციის (IAPS4 -2016) კრებული „დამცავი სტრუქტურების პროექტირება და ანალიზი“, 2016, ტიანჯინის უნივერსიტეტი, ჩინეთი.
 • რ.ენაგელი, მ.გამცემლიძე, გ.ჯავახიშვილი, ზ.არაბიძე, მ.თუთბერიძე, თ.რუხაძე, დ.თევზაძე
  დიაფრაგმულ სალექ მანქანაზე მანგანუმის მადნის გამდიდრების პროცესის ოპტიმიზაცია. „საქართველოს საინჟინრო სიახლენი“, N116, თბილისი, 2016.
 • ს.ხომერიკი, ე. მატარაძე, ნ.ჩიხრაძე, მ.ლოსაბერიძე, დ.ხომერიკი, გ.შატბერაშვილი
  ქანის მიმართული რღვევა იმპულსური დატვირთვისას. „დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი“ საკონფერენციო სერია, 44 (2016) IOPscience http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052005/pdf 
 • ს.ხომერიკი, ა. აფრიაშვილი, ზ. კუჭუხიძე, გ. შატბერაშვილი, ნ. აბესაძე, ა. აფციაური
  უტილიზირებული საბრძოლო მასალების ბაზაზე შექმნილი ახალი ფეთქებადი ნივთიერებების თვისებების კვლევა. „საქართველოს საინჟინრო სიახლენი“, №2, თბილისი, 2016.
 • ა. ხვადაგიანი, ნ.ჩიხრაძე, ს.ხომერიკი, მ. ნადირაშვილი
  ფეთქებადი ნივთიერება და ქიმიური სინთეზი. ”სამთო ჟურნალი”, №2(37), თბილისი, 2016. გვ. 66-69
 • ლ.ჯაფარიძე
  მხები ძაბვები ქანების და სხვა მყარი მასალების გაჭიმვაზე სიმტკიცის არაპირდაპირი გამოცდისას. „საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე“, ტ-10, №3. თბილისი, 2016. (10 გვ.)
 • ლ.ჯაფარიძე, თ.ფირცხალავა, თ.გობეჯიშვილი
  წმენდითი ამოღება მოსამზადებელი გვირაბების დამცავი ნახშირის მთელანების დატოვების გარეშე. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", №2(722), თბილისი, 2016. გვ. 83-89
 • მ.ლოსაბერიძე
  პერიოდული ნორმალური დატვირთვით გამოწვეული დრეკად–პლასტიკური ნახევარსიბრტყის შეშფოთება. ”სამთო ჟურნალი”, №2(37), თბილისი, 2016. გვ. 72 –74
 • ა. აფრიაშვილი, ზ. კუჭიხიძე, გ. შატბერაშვილი, გ. ბახუტაშვილი, გ. თხელიძე, ნ. აბესაძე
  თანამედროვე ფეთქებადი ნივთიერებების მუშაუნარიანობის განსაზღვრის მეთოდები. ”სამთო ჟურნალი”, №2(37), თბილისი, 2016. გვ. 53 –58
 • ლ. მახარაძე, ლ.გავაშელი, კ.პეროვი, ს.სტერიაკოვა
  სამთო მანქანების დეტალების მაგნიტურ–იმპულსური დამუშავება მათი განმტკიცების მიზნით. ”სამთო ჟურნალი”, №2(37), თბილისი, 2016. გვ. 49 –50
 • გ. ნოზაძე, დ. პატარაია, ა. ქართველიშვილი, ე.წოწერია, რ. მაისურაძე
  საბაგირო გზების განვითარების პერსპექტივები საქართველოში და უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებული ევრონორმები. ”სამთო ჟურნალი”, №2(37), თბილისი, 2016. გვ. 39 –49
 • ვ.სილაგაძე, ლ. მახარაძე, მ.ჯანგიძე, ს.სტერიაკოვა
  საველე პირობებში დროებითი დისლოკაციის ადგილებში განთავსებული ობიექტის წყლით მომარაგება მიწისქვეშა (გრუნტის) წყლებიდან. ”სამთო ჟურნალი”, №2(37), თბილისი, 2016. გვ. 34 –39
 • მ. ბაღნაშვილი
  დავით გარეჯის საბადოს ვერცხლის შემცველი ბარიტის მადნების ფლოტაციით გამდიდრების კვლევის შდეგები. ”სამთო ჟურნალი”, №2(37), თბილისი, 2016. გვ. 28 –31
 • თ. ფირცხალავა
  ტყიბული–შაორის საბადოს ქვანახშირის სქელი ფენების დამუშავების პერსპექტიული ტექნოლოგიური სქემა. ”სამთო ჟურნალი”, №2(37), თბილისი, 2016. გვ. 23 –28
 • გ.კაპანაძე, ნ.ბოჭორიშვილი, ი.ერქომაიშვილი, მ.ბასილაძე
  ბაკურიანის ციხისჯვრის ანდეზიტის საბადოს სამთო–ტექნიკური და ეკონომიკური ანალიზი. ”სამთო ჟურნალი”, №1(36), თბილისი, 2016. გვ. 118–121
 • მ.ბაღნაშვილი, ო.კავთელაშვილი, ნ.ადეიშვილი, ნ.მაისურაძე, ა.შეყილაძე, მ.ჩუბუნიძე
  ვერცხლის არსებობის ფორმები დავით–გარეჯის საბადოს ვერცხლის შემცველ ბარიტის მადნებში. ”სამთო ჟურნალი”, №1(36), თბილისი, 2016. გვ. 115–118
 • ა.ფეიქრიშვილი, თ.ფირცხალავა, მ.წიკლაური, ბ.გოდიბაძე, ა.დგებუაძე
  სამთო მანქანების მჭრელი ინსტრუმენტის საექსპლუატაციო თვისებების ამაღლების შესახებ. ”სამთო ჟურნალი”, №1(36), თბილისი, 2016. გვ:77.
 • ო.ლანჩავა, გ.ნოზაძე, ი.ბოჭორიშვილი, ნ.არუდაშვილი
  ნატურალური აეროდინამიკური დაკვირვებების შედეგები ჩაქვი–მახინჯაურის საავტომობილო გვირაბებში. „სამთო ჟურნალი“, №1(36), 2016. გვ: 61–64
 • დ.გელენიძე, ლ.მახარაძე, ლ.გავაშელი, ვ.სილაგაძე, მ.ჯანგიძე, ზ.თადუმაძე
  ძნელდნობადი მასალების და სამრეწველო ნარჩენების სადნობი ახალი ტიპის თერმული პლაზმური რკალის ღუმლის ელექტრომომარაგების სქემის დამუშავება და ანალიზი. „სამთო ჟურნალი“, თბილისი, №1(36), 2016. გვ: 57-61
 • ვ.სილაგაძე, ლ.მახარაძე, მ.ჯანგიძე, ს.სტერიაკოვა
  დროებითი დისლოკაციის ადგილების წყალმომარაგების ძირითადი აპექტები. „სამთო ჟურნალი“, თბილისი, №1(36), 2016. გვ: 49-57
 • მ.გამცემლიძე, რ.ენაგელი, დ.ტალახაძე, ნ.ღუღუნიშვილი
  სპილენძ–ოქროს შემცველი მადნების გამდიდრებადობის უნარის შესაფასებელი მოწყობილობა. „სამთო ჟურნალი“, №1(36), 2016. გვ: 45–49.
 • მ.გამცემლიძე, რ.ენაგელი, თ.რუხაძე, მ.თუთბერიძე, ნ.ღუღუნიშვილი, ნ.სამხარაძე
  დიაფრაგმული სალექი მანქანის მართვის ხერხი დამატებითი მმართველი სიდიდის გათვალისწინებით. „სამთო ჟურნალი“, №1(36), 2016. გვ: 41–45.
 • ლ.ჯაფარიძე, თ.ფირცხალავა
  ტყიბულის ქვანახშირის შახტების მოსამზადებელ გვირაბებში ანკერული სამაგრის გამოყენების შესაძლებლობების შესახებ. ”სამთო ჟურნალი”, №1(36), თბილისი, 2016. გვ. 41.
 • ა.ფეიქრიშვილი, გ.მამნიაშვილი, ე.ჩაგელიშვილი, ბ.გოდიბაძე, თ. გეგეჭკორი, მ.წიკლაური, ა.დგებუაძე
  Hot explosive consolidation of nanostructured Ta-CU and Ta-AG composites: fabrication and properties. XIII international symposium on explosive production of new materials: Science, technology, business and innovations. Coimbra: 2016. Pages: 227-230
 • ა.ფეიქრიშვილი, ე.ჩაგელიშვილი, ლ.კეშკეში, ბ.გოდიბაძე, გ.თავაძე
  Shock-assisted SHS and consolidation of Ta-Al and Nb-Al composites. XIII international symposium on explosive production of new materials: Science, technology, business and innovations. Coimbra: 2016.
 • ა.ფეიქრიშვილი, გ.მამნიაშვილი, ე.ჩაგელიშვილი, ს.აიდინიანი, ჰ.კირაკოსიანი, ბ.გოდიბაძე, დ.ლესუე, მ.გუტიერესი
  Synthesis and fabrication of Cu-W composites combining SHS and HEC technologies. XIII international symposium on explosive production of new materials: Science, technology, business and innovations. Coimbra: 2016. Pages:16-18
პუბლიკაციები 2015
 • ლ. ჯაფარიძე
  ცილინდრული ნიმუშების დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობა არაპირდაპირი მეთოდით გაჭიმვაზე გამოცდისას“. ჟურნალი „ქანების მექანიკის და გეოტექნიკური ინჟინერია“, გამომცემლობა „Elsevier“, ტ. 7, N5, ოქტომბერი, 2015. 509-518. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1674775515000815 
 • დ.ხომერიკი, ს.ხომერიკი, რ.მიხელსონი, ნ.ჩიხრაძე, ა.ხვადაგიანი
  ვადაგასული დენთების და მყარი სარაკეტო საწვავის ბაზაზე სამრეწველო ფეთქებადი ნივთიერებების წარმოება. (Production of industrial explosive substances on the basis of the powders and solid rocket fuel released from the utilization of the expired ammunition, World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2015). დედამიწის და პლანეტების მეცნიერების ჟურნალი. Elsevier, Volume 15, 2015, Pages 738–741.
  doi:10.1016/j.proeps.2015.08.117 www.sciencedirect.com 
 • ნ.ბოჭორიშვილი, ნ.ჩიხრაძე, ე.მატარაძე, ი.ახვლედიანი და სხვ.
  ქვანახშირის შახტებში მეთანის აფეთქების ახალი ჩამხშობი სისტემა (New suppression system of methane explosion in coal mines. World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2015). დედამიწის და პლანეტების მეცნიერების ჟურნალი, Elsevier, Volume 15, 2015, Pages 720–724 doi:10.1016/j.proeps.2015.08.102 www.sciencedirect.com 
 • ბ.გოდიბაძე, ე.ჩაგელიშვილი, ა.ფეიქრიშვილი, მ.წიკლაური, ა.დგებუაძე
  Cu-C და Cu-W მასალების მიღება აფეთქებით (Explosive fabrication of Cu-C and Cu-W materials). World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2015, დედამიწის და პლანეტების მეცნიერების ჟურნალი, Elsevier, Volume 15, 2015, Pages 448–453 doi:10.1016/j.proeps.2015.08.037  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878522015003008 
 • ნ.ჩიხრაძე, გ.აბაშიძე, ფ.მარკუსი
  ჰიბრიდული ბოჭკოებით და ნანოფხვნილებით გაძლიერებული კომპოზიტები ქარის ტურბინების ფრთებისთვის (Hybrid fiber and nanopowder reinforced composites for wind turbine blades) Journal of Materials Research and Technology, 2015, Brazilian Metallurgical Materials and Mining Association. Published by Elsevier Editora Ltda, 2015 http://dx.doi.org/10.1016/j.jmrt.2015.01.002 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2238785415000058 
 • ა.ფეიქრიშვილი, გ.მამნიაშვილი, ტ.გეგეჭკორი, მ.ოქროსაშვილი, ე.ქუთელია, ა.შენგელია, დ.ლესუერ და სხვ.
  კობალტის ნანოფხვნილის მიღება ელექტროსხივური ტექნოლოგიით და მათი ნმრ და მაგნეტომეტრული შესწავლა. "მაგნეტიზმის და მაგნიტური მასალები"–ს ჟურნალი, 373(2015), გვ. 177–182, გამომცემლობა „Elsevier“ doi:10.1016/j.jmmm.2014.03.058 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S030488531400287X 
 • გ.მამნიაშვილი, დ.დარასელია, დ.ჯაფარიძე, ა.ფეიქრიშვილი, ბ.გოდიბაძე
  MgB2 -ის ზეგამტარული კომპოზიტის კონსოლიდაცია დარტყმით თხიერ ფაზაში (Liquid-Phase Shock-Assisted Consolidation of Superconducting MgB2 Composites). ზეგამტარობისა და ახალი მაგნეტიზმის ჟურნალი, N28 (7), 2015 წ. გვ. 1925-1929. Springer. DOI 10.1007/s10948-015-3007-8, ISSN 1557-1939 https://link.springer.com/article/10.1007/s10948-015-3007-8#/page-1 
 • ა.ფეიქრიშვილი, ბ.გოდიბაძე, ე.ჩაგელიშვილი, მ.წიკლაური, ა.დგებუაძე
  ნანოსტრუქტურული ვოლფრამ-ვერცხლის კონსოლიდაცია ცხელ მდგომარეობაში აფეთქებით. ევროპის ქიმიური ბიულეტენი, N4(1), 2015. გვ. 37-42 . http://www.eurchembull.com/index.php/ECB/article/view/1588 
 • ო.ლანჩავა, გ.ნოზაძე, ნ.არუდაშვილი
  მოკლე საავტომობილო გვირაბებში ფატალური ხანძრების ანალიზი და პრევენციის ღონისძიებები. „სამთო ჟურნალი“, №2(35), 2015. გვ: 85–89
 • ზ.კუჭიხიძე, ა.აფრიაშვილი, გ.ბახუტაშვილი, გ.შატბერაშვილი, გ.თხელიძე, ი.სამხარაძე
  დამცავი ფეთქებადი ნივთიერებების ანტიგრიზუტული თვისებები. „სამთო ჟურნალი“, №2(35), 2015. გვ: 59–65
 • ლ.მახარაძე, ვ.გელაშვილი, ს.სტერიაკოვა
  მაგისტრალური ნავთობსადენების და ნავთობპროდუქტსადენების ექსპლუატაციის საიმედოობის ანალიზი საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი არსებული სისტემების მაგალითზე. „სამთო ჟურნალი“, თბილისი, №2(35) 2015. გვ: 41-48
 • ლ.მახარაძე, ნ.ხუნდაძე, ვ.გელაშვილი
  მაგისტრალურ მილსადენებში ტრანსპორტირებული ნედლი ნავთობის ფიზიკურ–მექანიკური თვისებების ტრანსპორტირების გარემოსაგან დამოკიდებულებით ცვალებადობის კვლევა სისტემის ტექნიკურ–ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე და ექსპლუატაციის საიმედოობაზე მათი გავლენის მიზნით. „სამთო ჟურნალი“, თბილისი, №2(35) 2015. გვ: 36-41
 • ა.შეყილაძე, რ.ენაგელი
  სპილენძის ფლოტაციის პროცესის მათემატიკური მოდელის ანალიზი. „სამთო ჟურნალი“, №2(35), თბილისი, 2015. გვ: 25–28
 • თ.ფირცხალავა
  ამონაღების ფერდოს მდგრადობის გაანგარიშება სრიალის მრგვალცილინდრული ზედაპირის მეთოდით. „სამთო ჟურნალი“, №2(35), თბილისი, 2015. გვ: 22–25.
 • მ.ბასილაძე, დ.ჩომახიძე, ლ.ბიბილაშვილი
  სამთო მრეწველობა – ენერგეტიკის განვითარების საფუძველი. "სამთო ჟურნალი". №2(35), თბილისი, 2015 წ.
  გვ: 19-22
 • ა.ფეიქრიშვილი
  Ti & Ti-Al პრეკურსორების მიღება ცხელი აფეთქებით კომპაქტირებით. სსტც-კორეის ვორკშოფი „ტიტანისა და მისი მიღების ტექნოლოგიებში“, კრებული 2015, გვ. 7-26, ბუსანი, სამხრეთ კორეა.
 • ა.ფეიქრიშვილი, გ. მამნიაშვილი, ბ.გოდიბაძე, ტ.გეგეჭკორი, ე.ჩაგელიშვილი, მ.წიკლაური, ა.დგებუაძე
  ზეგამტარული MgB2-ის კომპოზიტის კონსოლიდაცია მაღალტემპერატურული აფეთქებით“. მეორე საერთაშორისო კონფერენციის „არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები“, მოხსენებათა კრებული, 2015. გვ. 214-22 .
 • ე.მატარაძე, ნ.ჩიხრაძე, მ.ჩიხრაძე, თ.კრაუტჰამერი
  აფეთქების ეფექტის ჩამხშობი აქტიური სისტემის შემუშავება და გამოცდა. მე-16 საერთაშორისო სიმპოზიუმის კრებული: „საბრძოლო მასალების ზემოქმედება დამცავ სტრუქტურებზე“, დესტინი, ფლორიდა, აშშ, 2015 წ.
 • ნ.ბოჭორიშვილი, მ.ჩიხრაძე, ე.მატარაძე, კ.ტავლალიშვილი, შ.მარჯანიშვილი
  აფეთქების და ხანძრის იდენტიფიკაციის მოწყობილობა. კრებული: 2015 წლის სიმპოზიუმი სიგნალების დამუშავებაში, პოლონეთი, SPSympo 2015
 • მ.გამცემლიძე, გ.ჯავახიშვილი, ზ.არაბიძე, თ.რუხაძე, მ.თუთბერიძე, დ.თევზაძე
  დიაფრაგმულ სალექ მანქანაზე მანგანუმის მადნის გამდიდრებისას სხვადასხვა სიმკვრივეების მინერალების განშრევების ეფექტურობაზე მმართველი სიდიდეების გავლენის დადგენა“, ჟურნალი „საქართველოს საინჟინრო სიახლენი“ , N 3(75), 2015. გვ. 70-74. თბილისი, სტუ.
 • მ.გამცემლიძე, დ.ტალახაძე, დ.თევზაძე, მ.თუთბერიძე, ნ.ღუღუნიშვილი
  მადნეულის საბადოზე სპილენძის დაბალხარისხოვანი მადნების კვლევა გამდიდრებადობის მიხედვით. ჟურნ.: "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", №1(718), ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2015. გვ: 23–27.
 • ა.ფეიქრიშვილი, გ.მამნიაშვილი, ტ.გეგეჭკორი, ბ.გოდიბაძე, ე.ჩაგელიშვილი, მ.წიკლაური, ა.დგებუაძე
  თხევადფაზურ მდგომარეობაში ზეგამტარი MgB2 კომპოზიციის აფეთქებით მიღება, საერთაშორისო კონფერენციის „თანამედროვე მასალები და ტექნოლოგიები", თბილისი, 2015. გვ. 225–229.
 • დ.პატარაია, ე.წოწერია, გ.ფურცელაძე, რ.მაისურაძე
  რთული გავრცობილი კონფიგურაციის მყარი დეფორმირებადი ტანის მოდელირება და გაანგარიშება დისკრეტული წარმოდგენის საფუძველზე“. კონფერენციის მასალათა კრებული, თსუ, 2015 წ.
 • გ.ნოზაძე
  მრავალკუთხა ფირფიტების დრეკადობის თეორიის ამოცანის ზღვრული გადასვლის სასაზღვრო პირობების მოდელირება სასრულ ელემენტთა მეთოდის გამოყენებით“. კონფერენციის მასალათა კრებული, თსუ, 2015 წ.
 • ლ.მახარაძე, მ.ლოსაბერიძე, დ.ყიფიანი
  ალგორითმები და კომპიუტერული პროგრამა სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების უსაფრთხო ექსპლუატაციის მექანო-პნევმატიკური დემპფერების მუშა და კონსტრუქციული პარამეტრების ოპტიმალური მნიშვნელობების განსაზღვრისათვის. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N1(36) 2015 წ.
 • ნ.ჩიხრაძე, გ.აბაშიძე, მ.ჩიხრაძე
  მასიური ნანოკომპოზიტების მიღება ფხვნილების ადიაბატური აფეთქებით კომპაქტირებით. „თანამედროვე მასალები და ტექნოლოგიები", საერთაშორისო კონფერენციის კრებული, თბილისი, 2015 წ.
 • ნ.ადეიშვილი, ნ.ფოფორაძე
  ოქროს მადანგამოვლენა ასლანურას ხეობის ჰიდროთერმულ წარმონაქმნებში. სამთო ჟურნალი, N1(34), 2015. გვ:25–27.
 • ს.ხომერიკი, რ.მიხელსონი, გ.შატბერაშვილი
  დაძაბულობათა ტალღების პარამეტრების საშუალებით ფეთქებადი ნივთიერების ეფექტურობის დადგენის მეთოდიკა. „სამთო ჟურნალი“, თბილისი, №1(34), 2015. გვ: 64-56 .
 • ე.ჩაგელიშვილი, ა.ფეიქრიშვილი, ბ.გოდიბაძე, ნ.ჯალაბაძე, მ.წიკლაური, ა.დგებუაძე
  ცივად აფეთქებით სპილენძი–გრაფიტის ფხვნილებისაგან ანტიფრიქციული კომპოზიციური მასალების მიღება. „სამთო ჟურნალი“, თბილისი, №1(34), 2015. გვ: 60-64
 • ვ.სილაგაძე, ლ.მახარაძე, მ.ჯანგიძე, კ.კეკელიძე
  სს "მადნეულის" მამდიდრებელი ფაბრიკის ობიექტების ტექნიკური წყლით მომარაგებაში დეფიციტის შვსების ვარიანტის დამუშავება. „სამთო ჟურნალი“, თბილისი, №1(34), 2015. გვ: 50-54
 • ლ.მახარაძე, ლ.გავაშელი, ს.სტერიაკოვა, ვ.გელაშვილი
  სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების უსაფრთხო ექსპლუატაციის მექანო–პნევმატიკური დემპფერების ეფექტურობის ექსპერიმენტული კვლევის შედეგები და ანალიზი. „სამთო ჟურნალი“, №1(34), თბილისი, 2015 წ. გვ: 44–50
 • ნ.შეყრილაძე, ო.კავთელაშვილი, ნ.გეგია
  საზანოს ველის პეგმატიტებში იშვიათი მეტალების – ტანტალისა და ნიობიუმის არსებობის შესახებ. „სამთო ჟურნალი“, №1(34), 2015. გვ: 42–44
 • ნ.შეყრილაძე, ნ.გეგია, დ.ტალახაძე
  საზანოს ველის პეგმატიტების გამდიდრების ტექნოლოგიის დამუშავება. „სამთო ჟურნალი“, №1(34), 2015. გვ: 38–42
 • თ.ფირცხალავა
  ფერდოს გრუნტის მასივის შემკავებელ სამაგრად ნარანდიანი საყრდენი კედლის გამოყენების შესახებ. „სამთო ჟურნალი“, №1(34), თბილისი, 2015. გვ: 27 .
 • ე.მატარაძე, მ.ჩიხრაძე, ნ.ჩიხრაძე, ნ.ბოჭორიშვილი, შ.მარჯანიშვილი
  აფეთქების დეტექტირების მულტიფუნქციური მოწყობილობა, (Multifunctional device for explosion detection)ამფეთქებელ ინჟინერთა ევროპის ფედერაციის მე-8 მსოფლიო კონფერენციის კრებული, ლიონი, საფრანგეთი, 26-28 აპრილი, 2015 წ. გვ. 359-364.
 • მ.გამცემლიძე, გ.ჯავახიშვილი, ზ.არაბიძე, თ.რუხაძე, მ.თუთბერიძე, ნ.სამხარაძე
  სამსხვრევ მოწყობილობაში წვრილად დამსხვრევის პროცესზე მოქმედი ძირითადი ფაქტორების გავლენა ძნელსამდიდრებელი მანგანუმის მადნებისა და ნახშირებისათვის. ჟურნ.: "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", №1(718), ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2015 წ. გვ: 27–38.
პუბლიკაციები 2014
 • ნ.ჩიხრაძე, გ.აბაშიძე, გ.ბალიაშვილი, გ.ფხალაძე, დ.წვერავა
  Explosive Consolidation of Nanocrystalline Si Powders. In Book: 14th International Multidisciplinary Scientific Geo Conference SGEM2014, vol.1. p.85.  
 • ნ.ჩიხრაძე, გ.აბაშიძე, გ.ბალიაშვილი, გ.ფხალაძე, დ.წვერავა
  Hybrid Fiber Reinforced Polymer Composites for Lightweight Structures. 2nd international conference ”Advanced Lightweight Structures and Reflector Antennas”, Tbilisi, Georgia, 2014. pp. 306-315.
 • გ.აბაშიძე, ნ.ჩიხრაძე, ფ.მარკუსი, ა.გიგინეიშვილი, მ.ჩიხრაძე
  Syntheses of bulk nanostructured materials in dynamic conditions. 3rd International Conference "Nanotechnologies", October 20-24, 2014. pp. 25.
 • ა.ფეიქრიშვილი, ბ.გოდიბაძე, ე.ჩაგელიშვილი, მ.წიკლაური, ა.დგებუაძე
  Hot explosive consolidation of nanostructured tungsten-silver precursors. 3rd International Conference "Nanotechnologies", October 20-24, 2014.
 • გ.მამნიაშვილი, ა.ფეიქრიშვილი, ბ.გოდიბაძე, ე.ჩაგელიშვილი, ტ.გეგეჩკორი
  Development novel nanostructured Cu–W composites and investigation their structure/property relationship. 3rd International Conference "Nanotechnologies", October 20-24, 2014.
 • ნ.კუკულაძე, ა.ბეჟანიშვილი, ნ.ბოჭორიშვილი, მ.გოგრიჭიანი
  უსაფრთხო მანძილები საამფეთქებლო სამუშაოების წარმოებისა და ფეთქებადი მასალების შენახვისას. „სამთო ჟურნალი“, №2(33), თბილისი, 2014. გვ: 78.
 • გ.ბალიაშვილი, დ.ჯიბლაძე, თ.რუხაძე
  ბეტონის ცოცვადობისა და შეკლებისადმი მიძღვნილი კვლევების მიმოხილვა, მიღებული შედეგების ანალიზი და განზოგადება. „სამთო ჟურნალი“, №2(33), თბილისი, 2014. გვ: 68-75.
 • ბ.გოდიბაძე, ა.ფეიქრიშვილი, ე.ჩაგელიშვილი, მ.წიკლაური, ა.დგებუაძე
  დარტყმითი ტალღების ზემოქმედებით TaAl-B4C კერამიკული მასალების მიღება. „სამთო ჟურნალი“, №2(33), თბილისი, 2014. გვ: 63-68.
 • რ.მიხელსონი
  მოსაპირკეთებელი ქვის ბლოკების აფეთქებით მოპოვების ტექნოლოგია და აკადემიკოს ა.ძიძიგურის როლი მის გავრცელებაში. „სამთო ჟურნალი“, №2(33), თბილისი, 2014. გვ: 63.
 • ლ.მახარაძე, ა.ტაველიშვილი
  მრავალსაფეხურიან ჰიდროსატრანსპორტო სისტემის მილსადენ მაგისტრალში მიმდევრობით ჩართული ტუმბოების რაოდენობისა და მაგისტრალის გასწვრივ მათი განთავსების ადგილის განსაზღვრის ანალიზი. „სამთო ჟურნალი“, №2(33), თბილისი, 2014. გვ: 51-63.
 • ო.ლანჩავა, ნ.ბოჭორიშვილი, გ.ნოზაძე, მ.ჯანგიძე, ნ.არუდაშვილი, ს.დემეტრაშვილი
  ხანძრით განპირობებული საგანგებო სიტუაციის მართვა ერთგვირაბიანი კომბინირებული სავენტილაციო სისტემის პირობებში. „სამთო ჟურნალი“, №2(33), თბილისი, 2014. გვ: 43-47.
 • ო.ლანჩავა
  საშახტო აეროლოგიის დარგის კვლევათა ფუძემდებელი საქართველოში. „სამთო ჟურნალი“, №2(33), თბილისი, 2014. გვ: 39-43.
 • მ.გამცემლიძე, რ.ენაგელი, მ.თუთბერიძე
  გამდიდრების პროცესებში შემაშფოთებელი სიდიდეების უწყვეტად საზომი მოწყობილობები მართვის ხერხებით. „სამთო ჟურნალი“, №2(33), თბილისი, 2014. გვ: 26-31.
 • ე.მატარაძე, თ.ახვლედიანი, ნ.ბოჭორიშვილი, გ.ტაბატაძე
  მანგანუმის მადნის ფენების დამუშავების დაპროექტების მეთოდების სრულყოფა ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელირების გამოყენებით. „სამთო ჟურნალი“, №2(33), თბილისი, 2014. გვ: 26-31.
 • ნ.კუკულაძე, თ.ფირცხალავა
  სეისმური დატვირთვის განსაზღვრა ამონაღების ფერდოს მდგრადობის გაანგარიშებისას. „სამთო ჟურნალი“,
  №2(33), თბილისი, 2014. გვ: 22-26.
 • თ.ფირცხალავა
  ქვაბულის ფერდოს გრუნტის დახრილი ანკერებით დამაგრების ტექნოლოგიის შესახებ. „სამთო ჟურნალი“, №2(33), თბილისი, 2014. გვ: 22.
 • გ.აბაშიძე, ნ.ჩიხრაძე, გ.ფხალაძე, დ.წვერავა
  The properties of basalt rocks of Georgian deposits and the fibers obtained from them. Processing of 14th International multidisciplinary scientific geoconference & expo SGEM 2014, Vol. II, pp. 393-400, Bulgaria 17-26 June, 2014.
 • ნ.შეყრილაძე, ზ.შერაზადიშვილი, მ.მჭედლიშვილი
  ოქროს შემცველი მადნის ელემენტარული და ფაზური შედგენილობის გამოკვლევა. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი ”კერამიკა”, №1(31), 2014. გვ: 12-16.
 • ნ.შეყრილაძე, ზ.შერაზადიშვილი, მ.მჭედლიშვილი
  ტყვიისა და თუთიის შემცველი ოქროს მადნის ფიზიკური მეთოდებით გამდიდრების პროცესის გამოკვლევა. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი ”კერამიკა”, №1(31), 2014. გვ: 7-12.