პუბლიკაციები 2023

ლ.ჯაფარიძე

„მიწისქვეშა ნაგებობების მექანიკა“(გადაცემულია დასაბეჭდად) -გამომცემლობა „საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი“, 2023.

ლ.ჯაფარიძე, თ.გობეჯიშვილი, მ.ლოსაბერიძე

ცოცვად-პლასტიკური მეწყრული ტანების მდგრადობის შეფასების შესაძლებლობა Rocscience-ის კომპიუტერული პროგრამების გამოყენებით. ”სამთო ჟურნალი”, №1(46), თბილისი, 2023. გვ. 5-12. 

L.Japaridze

“Serviceability Limit State of Underground Structures” (გადაცემულია დასაბეჭდად)-გამომცემლობა  “Springer”, 2023.

თ.ფირცხალავა

მრავალდონიანი მიწისქვეშა ავტოსადგომების ატმოსფეროში მავნე ნივთიერებების ემისიის გაანგარიშება.  ”სამთო ჟურნალი”, №1(46), თბილისი, 2023. გვ. 109-113;

გ.ნოზაძე, დ.ძიგვაშვილი, ლ.ლელუაშვილი, თ.კობიძე, რ.მაისურაძე, თ.გურული

მცირე სიმძლავრის თვითმავალი საბაგირო გზის ამძრავის გაანგარიშება. „სამთო ჟურნალი“, №1(46), 2023. გვ: 21–26; 

ლ.ლელუაშვილი, გ.ლელუაშვილი, თ.კობიძე, რ.მაისურაძე

ქანქარისებრი საბაგირო გზის ახალი სისტემის ამძრავი. „სამთო ჟურნალი“, №1(46), 2023. გვ: 26–30; 

ა.შეყილაძე, მ.ბაღნაშვილი, ო.კავთელაშვილი, ი.სამხარაძე, თ.შუბითიძე, გ.ჩქარეული

ღვერკის საბადოს გლაუკონიტიანი ქვიშების კვლევა გამდიდრებადობაზე. სამთო ჟურნალი“, №1(46), 2023. გვ: 30–34;

ე.ჩაგელიშვილი, ი.ვარშანიძე, დ.წვერავა, მ.თუთბერიძე, ე.შადინოვი

აფეთქებით შედუღების მეთოდით არმირებული კომპოზიციური მასალების მიღება. „სამთო ჟურნალი“, №1(46), თბილისი, 2023. გვ: 42-47;

ი.ვარშანიძე, რ.სამადაშვილი, გ.ჯავახიშვილი, მ.ნადირაშვილი, ნ.ღუდუშაური

აფეთქების კამერის დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის კვლევა კომპიუტერული მათემატიკის სისტემების გამოყენებით. „სამთო ჟურნალი“, №1(46), თბილისი, 2023. გვ: 47-52;

მ.ნადირაშვილი, ნ.აბესაძე, ნ.ღუდუშაური

CT- ნაერთების სინთეზი, პროცესის მექანიზმი და გამოყენების პერსპექტივა. „სამთო ჟურნალი“, №1(46), თბილისი, 2023. გვ: 52-57;

თ.იაშვილი, გ.ბეინაშვილი

ახალი ნიტროარომატული ნაერთების სინთეზი და ფეთქებადი თვისებების კვლევა. "სამთო ჟურნალი“, №1(46), გვ: 52–57, თბილისი, 2023; 

ლ.ლელუაშვილი, გ.ლელუაშვილი, ს.სტერიაკოვა

ელექტროქიმიური კოროზიისაგან ანოდური დაცვის ახალი მოწყობილობა. „სამთო ჟურნალი“, №1(46), 2023. გვ: 105-106;

გ.ბალიაშვილი, ნ.სარჯველაძე

ბეტონზე მავნე ზემოქმედების ფაქტორების შესახებ. "სამთო ჟურნალი" 1(46), თბილისი, 2023. გვ: 106-109;

პუბლიკაციები 2022

მ.ჩიხრაძე, გ.აბაშიძე, ნ.ჩიხრაძე, გ.ჯანიკაშვილი, დ.წვერავა, ზ.მალვენიშვილი
SYNTHESIS OF NANOSTRUCTURE COMPOSITES BY COMBINRD MA and EC TECHNOLOGY IN Fe-W-Al-Ti-Ni-C-B SYSTEM
Proceedings of ICANM2022, ISBN: 978-1-77835-171-6, კანადა, 2022.

ა. ფეიქრიშვილი, ლ. კესკესი, ე. ჩაგელიშვილი, ბ. გოდიბაძე.
Hot Shock Wave Consolidation and Syntheses of W-MG Composites” “W-MG კომპოზიტების ცხელი დარტყმის ტალღის კონსოლიდაცია და სინთეზები”.
“Tailored Functional Materials for Clean and Sustainable Development”. 2022 წ.

ნ.ჩიხრაძე, ე.მატარაძე, გ.აბაშიძე, დ.წვერავა, თ.იაშვილი

Experimental Testing of Fiber Based Structures for Protection of Steel Sheets from Explosive Wave. Proceedings of 22nd International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM, Sofia, Vol.22, Iss. 6.1., 2022. DOI: 5593/sgem2022/6.1/s26.20

თ.ფირცხალავა

კარიერებზე მასობრივი აფეთქებების ჩატარებისას გამოყოფილი მავნე ნივთიერებებით ატმოსფეროს დაბინძურების ანალიზი. ”სამთო ჟურნალი”, №1(45), თბილისი, 2022. გვ. 94-99; 

მ.ლოსაბერიძე, ზ.მჭედლიშვილი, ი.შურღაია

მართკუთხა კვეთის მქონე მრავალფენიანი კოჭის სიმტკიცეზე ანგარიში. ”სამთო ჟურნალი”, №1(45), თბილისი, 2022. გვ. 84-87; 

გ.ნოზაძე, დ.პატარაია, დ.ძიგვაშვილი, თ.კობიძე, რ.მაისურაძე, გ.ახვლედიანი

საბაგირო დამცავი ბარიერები და მათი რაციონალური გამოყენება საქართველოს გზებზე. „სამთო ჟურნალი“, №1(45), 2022. გვ: 70–74; 

ლ.ლელუაშვილი, თ.რიგიშვილი, გ.ლელუაშვილი, ს.სტერიაკოვა

კათოდური დაცვის ანოდური დამმიწებლის გაწყლოვანების მოწყობილობა. ”სამთო ჟურნალი”, №1(45), თბილისი, 2022. გვ:67-70;

ლ.ლელუაშვილი, გ.ლელუაშვილი, ს.სტერიაკოვა

მიწისქვეშა ლითონის რეზერვუარების ელექტროქიმიური კოროზიისაგან დაცვა. ”სამთო ჟურნალი”, №1(45), თბილისი, 2022. გვ:63-67; 

მ.ნადირაშვილი, ნ.აბესაძე

ქიმიის მნიშვნელობა სამხედრო საქმეში. "სამთო ჟურნალი“, №1(45), თბილისი, 2022. გვ: 58–63; 

ზ.კუჭუხიძე, ნ.აბესაძე, გ.შატბერაშვილი, გ.ბეინაშვილი, ს.მურჯიკნელი

შენობა-ნაგებობებზე აფეთქებით გამოწვეული სეისმური რხევების ზემოქმედების ანალიზი. "სამთო ჟურნალი“, №1(45),  თბილისი, 2022 გვ: 53–58;

მ.ლოსაბერიძე, ზ.მჭედლიშვილი, ი.ჯიხვაძე

ტემპერატურული დაძაბულობები სამთო მაქანების ბრუნვითი სხეულების ფორმის მქონე დეტალებში. ”სამთო ჟურნალი”, №1(45), თბილისი, 2022. გვ. 40-42;

ლ.მახარაძე, ს.სტერიაკოვა, ლ.გავაშელი

ტენზოელექტრული მანომეტრი სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემებში წნევების გასაზომად. ”სამთო ჟურნალი”, №1(45), თბილისი, 2022. გვ. 36–40;

ლ.მახარაძე, ს.სტერიაკოვა, ა.შარიქაძე

ჰიდროსატრანსპორტო სისტემის სადაწნეო მილსადენში ჰიდრავლიკური დარტყმის დროს ჰიდროაერონარევის ნაკადის მოწყვეტის ზონის მოცულობის ხერხი. ”სამთო ჟურნალი”, №1(45), თბილისი, 2022. გვ. 32–36; 

ა.შეყილაძე, ო.კავთელაშვილი, მ.ბაღნაშვილი, ი.სამხარაძე, ს.მაღლაკელიძე

გუმბრის საბადოს გლაუკონიტიანი ქვიშების კვლევა გამდიდრებადობაზე კონცენტრატის მიღების მიზნით. "სამთო ჟურნალი“, №1(45), 2022. გვ: 26–32; 

პუბლიკაციები 2021

N.Chikhradze, G.Abashidze, S.Kvinikadze, L.Kirtadze, A.Vanishvili

Biodegradable Polymer Composite Materials with High Mechanical Properties. 21st SGEM International Multidisciplinary Scientific GeoConference Proceedings, Sofia, Vol. 21, Iss. 6.1, 2021. DOI:5593/sgem2021/6.1/s26.41


A. Shekiladze; N. Chikhradze; N. Shekriladze; O. Kavtelashvili; M. Bagnashvili

Study of Possibility of Natural Pigments Production on a Base of Unprofitable Iron Deposits and Development of Technologies. 21st SGEM International Multidisciplinary Scientific GeoConference Proceedings, Sofia, Vol. 21, Iss. 6.1, 2021. DOI: 5593/sgem2021/6.1/s26.39  


მ.ლოსაბერიძე, ზ.ჯანგიძე, ვ.კიკაძე

ქანის მიმართული რღვევა აფეთქების ენერგიის გამოყენებით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" №4(60), თბილისი, 2021. გვ:60-64.

ნ.ჩიხრაძე, გ. აბაშიძე, დ. წვერავა, ს. კვინიკაძე, ლ. კირთაძე

ზოგიერთი სახის ორგანოპლასტიკების ზემოქმედებისა და ბალისტიკური წინააღმდეგობის შეფასება. „დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი", საკონფერენციო სერია, ტ. 906, 2021. https://doi.org/10.1088/1755-1315/609/1/012100.

ნ.ჩიხრაძე, მ. ნადირაშვილი, თ. იაშვილი, ა. გიგინეიშვილი, გ. ბეინაშვილი

პიკრინმჟავას სინთეზის მეთოდოლოგიის გაუმჯობესება. „დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი", საკონფერენციო სერია, ტ. 906. 2021. doi: 10.1088/1755-1315/906/1/012132; 


N.Bochorishvili, D.Khomeriki, E.Mataradze, N.Chikhradze, S.Kvavadze, D.Robakidze, S.Khomeriki

Mining Waste Complex Research and Development of Technologies for their Use in Georgia. 7th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2021), IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 906 (2021): 012133. DOI: 1088/1755-1315/906/1/012133.

ე.მატარაძე,  ნ. ჩიხრაძე, ი. ახვლედიანი, მ. ჩიხრაძე, ნ. ბოჭორიშვილი, კ. ტავლალაშვილი

წვეთის სიჩქარის გავლენა დარტყმითი ტალღის ჭარბი წნევის შემცირებაზე წყლის ნისლში. „დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი", საკონფერენციო სერია, ტ. 906. 2021. doi:10.1088/1755-1315/906/1/012042; 

ს.კვინიკაძე, ლ.კირთაძე, ა.ვანიშვილი, დ.წვერავა, ს.სტერიაკოვა, გ.აბაშიძე

პოლიმერული მატრიცის მიღება ბიოდეგრადირებადი კომპოზიტების შექმნის მიზნით. "სამთო ჟურნალი" 1(44), თბილისი, 2021. გვ: 90-94;

ლ.ლელუაშვილი, ს.სტერიაკოვა, თ.რიგიშვილი, გ.ლელუაშვილი

მიწისქვეშა ლითონის კომუნიკაციების ელექტროქიმიური კოროზიისაგან კათოდური დაცვის ჟანგვა-აღდგენით რეჟიმში მომუშავე ანოდური დამმიწებლის მქონე სისტემა. ”სამთო ჟურნალი”, №1(44), თბილისი, 2021. გვ. 74–77; 

გ.ნოზაძე, დ.პატარაია, თ.კობიძე, რ.მაისურაძე, ლ.ტავლალაშვილი, გ.ახვლედიანი

საქართველოს თანამედროვე საბაგირო ტრანსპორტის პარკი და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ევროპული გამოცდილების ანალიზი. „სამთო ჟურნალი“, №1(44), 2021. გვ: 68–74; 

მ.ნადირაშვილი, თ.იაშვილი, გ.თხელიძე, გ.ბეინაშვილი, ნ.აბესაძე

სიახლე პიკრინმჟავას სინთეზის მეთოდიკაში. "სამთო ჟურნალი“, №1(44), გვ: 62–68, თბილისი, 2021; 

ე.ჩაგელიშვილი, ბ.გოდიბაძე, თ.ნამიჩეიშვილი, ა.დგებუაძე, ა.თუთბერიძე, მ.თუთბერიძე

სხვადასხვა სისალის მქონე ფოლადის ფურცლების აფეთქებით შდუღება. „სამთო ჟურნალი“, №1(44), თბილისი, 2021. გვ: 56-62;

ე.მატარაძე, მ.ჩიხრაძე, ნ.ბოჭორიშვილი, ი.ახვლედიანი, კ.ტავლალაშვილი, დ.ტატიშვილი, ზ.მალვენიშვილი

შემთხვევითი და ტერორისტული აფეთქებების ზემოქმედებისაგან დაცვის მეთოდების სრულყოფა. „სამთო ჟურნალი“,  №1(44), თბილისი, 2021. გვ: 49-56; 

ლ.მახარაძე, ს.სტერიაკოვა, შ.ნასყიდაშვილი

მრავალსაფეხურიანი მაგისტრალის ჰიდროსატრანსპორტო სისტემის შუალედური სატუმბო სადგურის ტექნოლოგიური სქემა. ”სამთო ჟურნალი”, №1(44), თბილისი, 2021. გვ. 45–49;

მ.გამცემლიძე,  რ.ენაგელი, დ.ტალახაძე, ა.შეყილაძე, ი.სამხარაძე, მ.თუთბერიძე

პოლიმეტალური მადნის დამსხვრევის პროცესის კვლევა ავტომატური მართვის თვალსაზრისით. „სამთო ჟურნალი“, №1(44), 2021. გვ: 40–45;

ა.შეყილაძე, მ.ბაღნაშვილი, ო.კავთელაშვილი, ი.სამხარაძე, დ.მშვილდაძე, ს.მაღლაკელიძე

ნაგომარის საბადოს ოქრის ტიპის პიგმენტური ნედლეულის კვლევა გამდიდრებადობაზე ფაბრიკატის მიღების მიზნით. სამთო ჟურნალი“, №1(44), 2021. გვ: 36–40;

თ.ფირცხალავა

კარიერის ატმოსფეროში მტვრის ჩახშობა წყლის გაფრქვევით. ”სამთო ჟურნალი”, №1(44), თბილისი, 2021. გვ. 16-21;

ლ.ჯაფარიძე, თ.გობეჯიშვილი, მ.ლოსაბერიძე, ს.დემეტრაშვილი

კონსეკვენტური ტიპის მეწყერსაშიში ბლოკების მდგრადობის კოეფიციენტის დადგენა გრავიტაციული და სეისმური ძალების ერთობლივი ზემოქმედების პირობებში. ”სამთო ჟურნალი”, №1(44), თბილისი, 2021. გვ. 7-16

უკან1 2 3 4 5 6 შემდეგ