კონკურსი

11-07-2024

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი აცხადებს კონკურსს შემდეგი ვაკანტური არასამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად

კონკურსი

19-06-2024

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი აცხადებს კონკურსს შემდეგი ვაკანტური არასამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად

მეცნიერთა საყურადღებოდ!

19-06-2024

2024 წლის საბიუჯეტო ანგარიშების საბჭოზე მოსმენის გრაფიკი

კონკურსი

24-05-2024

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი აცხადებს კონკურსს შემდეგი ვაკანტური სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად

კონკურსი

24-05-2024

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი აცხადებს კონკურსს შემდეგი ვაკანტური არასამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად

კონფერენცია

5-04-2024

2024 წლის 26-27 სექტემბერს გაიმართება მე-10 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენცია.

კონკურსი

14-03-2024

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი აცხადებს კონკურსს შემდეგი ვაკანტური სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად

მეცნიერთა საყურადღებოდ!

25-02-2024

ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2024 წლის კონკურსი

კონკურსი

8-01-2024

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი აცხადებს კონკურსს შემდეგი ვაკანტური სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად

მეცნიერთა საყურადღებოდ!

7-12-2023

სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების საბოლოო ანგარიშების მოსმენის გრაფიკი

კონკურსი

15-11-2023

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი აცხადებს კონკურსს შემდეგი ვაკანტური სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად

კონკურსი

8-11-2023

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი აცხადებს კონკურსს შემდეგი ვაკანტური სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად

კონკურსი

11-10-2023

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი აცხადებს კონკურსს შემდეგი ვაკანტური სამეცნიერო და არასამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად

კონკურსი

29-09-2023

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი აცხადებს კონკურსს შემდეგი ვაკანტური არასამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად

უკან1 2 3 4 5 შემდეგ