კონკურსი

14-03-2024

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი აცხადებს კონკურსს შემდეგკანტური სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად

მეცნიერთა საყურადღებოდ!

25-02-2024

ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2024 წლის კონკურსი

კონკურსი

8-01-2024

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი აცხადებს კონკურსს შემდეგი ვაკანტური სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად

მეცნიერთა საყურადღებოდ!

7-12-2023

სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების საბოლოო ანგარიშების მოსმენის გრაფიკი

კონკურსი

15-11-2023

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი აცხადებს კონკურსს შემდეგი ვაკანტური სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად

კონკურსი

8-11-2023

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი აცხადებს კონკურსს შემდეგი ვაკანტური სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად

კონკურსი

11-10-2023

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი აცხადებს კონკურსს შემდეგი ვაკანტური სამეცნიერო და არასამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად

კონკურსი

29-09-2023

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი აცხადებს კონკურსს შემდეგი ვაკანტური არასამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად

კონფერენცია - მეცნიერთა საყურადღებოდ!

28-09-2023

II საერთაშორისო კონფერენცია "მეცნიერება, განათლება, ინოვაციები და ქიმიური ტექნოლოგიები - იდეიდან დანერგვამდე 2023"

კონფერენცია - მეცნიერთა საყურადღებოდ!

22-09-2023

საერთაშორისო კონფერენცია „გეოგრაფია-წარსული, აწმყო, მომავლის გამოწვევები“

კონკურსი

12-09-2023

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი აცხადებს კონკურსს ვაკანტურ არასამეცნიერო თანამდებობაზე

კონკურსი

1-09-2023

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი აცხადებს კონკურსს ვაკანტურ სამეცნიერო და არასამეცნიერო თანამდებობაზე

მეცნიერთა საყურადღებოდ!

16-06-2023

2023 წლის საბიუჯეტო პროექტების მეორე კვარტლის ანგარიშების სამეცნიერო საბჭოზე განხილვის გრაფიკი

კონკურსი

14-06-2023

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი აცხადებს კონკურსს ვაკანტურ თანამდებობაზე

კონკურსი

24-05-2023

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი აცხადებს კონკურსს ვაკანტურ თანამდებობაზე

უკან1 2 3 4 5 შემდეგ