საკონსტრუქტორო კვლევების და პროექტირების სამეცნიერო ცენტრი

გიორგი ჯავახიშვილი

საკონსტრუქტორო კვლევების და პროექტირების სამეცნიერო ცენტრის უფროსი, მთ. მეცნ. თანამშრომელი;

ე.მინდელის ქ.7, II სართული

ტელ.:+(995 32) 2321978 

ელ-ფოსტა:giorgi18j@mail.com

დაბადების თარიღი:

18.11.1978 წ.

განათლება:

1996-2000 - საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამთო გეოლოგიური ფაკულტეტი, ბაკალავრი  სპეც: სამთო ინჟინერ–ავტომატიკოსი,
2001-2003 - საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი;  სამთო გეოლოგიური ფაკულტეტი, მაგისტი სპეც: სამთო ინჟინერ–ავტომატიკოსი;
2003 -2008 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი, დოქტორი, სპეც:  სამთო ინჟინერი

სამეც./აკად.ხარისხი:

საინჟინრო მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი (DO №000046)

შრომითი საქმიანობა:

2003 - მარტი-ნოემბერი -კაზრეთი, სს "მადნეული" - გეოლოგი;
2003-2006 – საქართველოს ტექნიკ. უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი, ლაბორატორიის გამგე;
2006-2009 – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი, ასისტენტ პროფესორი;
2009 - დან - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი, ასოცირებული პროფესორი;
2008 - დან - სსიპ გ.წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი: ინჟინერი, მეცნიერი თანამშრომელი;
2012 -დან დღემდე - სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტში.

სამეცნიერო ინტერესები:
 • მიწისქვეშა ნაგებობებისა და გვირაბების დაპროექტება;
 • მიწისქვეშა და ღია სამთო სამუშაოების დაპროექტება;
 • საბაგირო ტრანსპორტი;
 • მეჩხერი ბაგირ-ღეროვანი სტრუქტურების კომპიუტერული მოდელირება და გაანგარიშება;
  ავტომატიკა - ტელემექანიკა;
 • ალტერნატიული ენერგიის წყაროები, ენერგოეფექტურობა და გამოყენების შესაძლებლობები.
   
შერჩეული პუბლიკაციები:
 • კალორიმეტრიული დანადგარის შექმნა თანამედროვე ფეთქებადი ნივთიერების თერმოდინამიკური მახასიათებლების ექსპერიმენტალურად დადგენის მიზნით. დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა მსოფლიო მულტიდისციპლინარული სიმპოზიუმი (WMESS 2018), ჟურნალი: "დედამიწის და გარემოს მეცნიერებები", ჩეხეთი, პრაღა, 2018 (თანაავტორები: ს.ხომერიკი, ნ.ჩიხრაძე, ი.ვარშანიძე, დ.ხომერიკი);
 • დიაფრაგმულ სალექ მანქანაზე მანგანუმის მადნის გამდიდრების პროცესის ოპტიმიზაცია. „საქართველოს საინჟინრო სიახლენი“, N116, თბილისი, 2016 (თანაავტორები: რ.ენაგელი, მ.გამცემლიძე, ზ. არაბიძე, თ. რუხაძე, მ. თუთბერიძე, დ. თევზაძე)
 • დიაფრაგმულ სალექ მანქანაზე მანგანუმის მადნის გამდიდრებისას სხვადასხვა სიმკვრივეების მინერალების განშრევების ეფექტურობაზე მმართველი სიდიდეების გავლენის დადგენა“, ჟურნალი „საქართველოს საინჟინრო სიახლენი“ , N 3(75), 2015 გვ. 70-74. თბილისი, სტუ  (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, ზ. არაბიძე, თ. რუხაძე, მ. თუთბერიძე, დ. თევზაძე)
 • სამსხვრევ მოწყობილობაში წვრილად დამსხვრევის პროცესზე მოქმედი ძირითადი ფაქტორების გავლენა ძნელსამდიდრებელი მანგანუმის მადნებისა და ნახშირებისათვის. ჟურნ.: "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", №1(718), ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2015 წ. გვ: 27–38 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, ზ.არაბიძე, თ.რუხაძე, მ.თუთბერიძე, ნ.სამხარაძე).
 • ვანტური საბაგირო სისტემა და მისი გამოყენების შესაძლებლობები საქალაქო და რეგიონულ ტრანსპორტად, აგრეთვე მილსადენით გაზისა და სითხეების ტრანსპორტირებისთვის; კონფერენციის შრომების კრებული; საერთაშორის. კონფერენცია „სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი. 2014, გვ. 227-233 (თანაავტორები: დ.პატარაია, ე.წოწერია, თ.ჯავახიშვილი, გ.ნოზაძე, რ.მაისურაძე).
 • Примеры моделирования и расчета сложных канатно-стержнвых структур“ – горный институт, Груз. Политех. Институт, Стальные канаты №10, Сборник научных трудов, Одесса, Экология, 2012 (თანაავტორები: გ.ნოზაძე, დ.პატარაია და სხვ.).
 • ტყიბულ-შაორის საბადოს გამომუშავებული ველების გავლენა ნაქერალას ქედის ეკოსისტემაზე. სამთო ჟურნალი, 2011, №1(26), 44-46 გვ. (თანაავტორები: ი. გუჯაბიძე, დ. კუპატაძე).
 • მანგანუმის მადნის კუდების და შლამების მაგნიტური მეთოდით გამდიდრების კვლევა. სამთო ჟურნალი,  №2(25), 2010. გვ: 30–35 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, რ.ენაგელი, მ.თუთბერიძე).
 • მინერალების დაყოფის პროცესის კვლევა სალექ მანქანაზე დამატებითი სიდიდის გათვალისწინებით. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", #10–12, 2010. გვ:89–94 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, მ.თუთბერიძე, ი.სამხარაძე).
 • «О моделировании передачи усилия в системе приводной шкив- канат». Одесса, «Екологiя», 2010, №8(თანაავტორები: დ.პატარაია, დ.პატარაია, რ.მაისურაძე).
 • К вопросу оценки степени безопасности подъемно-транспортных установок. Одесса, «Екологiя», 2010, №8 (თანაავტორები: გ.ნოზაძე, დ.პატარაია, ე.წოწერია, თ.ჯავახიშვილი, რ.მაისურაძე).
 • Усовершенствование конструкции вантовой транспортной установки. Одесса, «Екологiя», 2010, №8  (თანაავტორები: დ.პატარაია, ე.წოწერია, გ.ნოზაძე, თ.ჯავახიშვილი, რ.მაისურაძე, ბ.შევარდენიძე, გ.ფურცელაძე).
 • მანგანუმის მადნის დალექვის პროცესის მართვის ხერხის შერჩევა (Selecting The Ways Of Managing Manganese Ore Settling Process). “საქართველოს ნავთობი და გაზი”, 2010, №26, 63-73 გვ (თანაავტორები: რ. ენაგელი, მ. ქიტოშვილი)
 • Компютерное моделирование и расчет канатной системы кольцевых дорог. Одесса, «Екологiя», 2009, №6, 153-161 с. (თანაავტორები: დ.პატარაია, გ.ნოზაძე, თ.ჯავახიშვილი, რ.მაისურაძე, ე.წოწერია).
 • ღეროებიან წისქვილში მადნის დაწვრილმანების პროცესის მართვის ხერხი. ”ენერგია”, 2009, №3(51), 127-130 გვ (თანაავტორები: რ. ენაგელი, მ. ჯიბუტი)
 • ბაგირგზის ამძრავის ამუშავების პროცესის კომპიუტერული მოდელირება. სამთო ჟურნალი, 2009, №2(23), 69-71 გვ (თანაავტორი: ბ. გელეიშვილი)
 • ავტომატური მრთვის სისტემების კომპიუტერული მოდელირება, ”მარჯი”, 2008, №1, 219-227 გვ.
 • Дискретная модель разреженных канатно-стержневых систем. Стальные канаты, №6, Сборник научных трудов (МАИСК –международная ассоциация исследователей стальных канатов), Одесса, 2008 (თანაავტორები: დ.პატარაია, გ.ნოზაძე, ე.წოწერია, თ.ჯავახიშვილი, ა.ქართველიშვილი, რ.მაისურაძე, ბ.შევარდენიძე).
 • Разработка и исследование индивидуальной канатной эвакуационной системы. Стальные канаты, №6, Сборник научных трудов (МАИСК –международная ассоциация исследователей стальных канатов), Одесса, 2008 (თანაავტორები: დ.პატარაია, გ.ნოზაძე, ა.ქართველიშვილი, ბ.შევარდენიძე, რ.მაისურაძე, გ.ფურცელაძე).
 • გაკიდული ბაგირის სხვადასხვა მეთოდით ანგარიში. ინტელექტუალი, 2007, №5, 59-64 გვ.
 • დაქუცმაცების პროცესის მართვის სისტემის სინთეზი და ანალიზი. სამთო ჟურნალი, 2006, №1-2(16-17), 68-70 გვ (თანაავტორები: რ. ენაგელი, ნ. თაქთაქიშვილი)
 • ბაგირგზის საწევი ბაგირის გავლენა მზიდ ბაგირზე მოქმედ ჩაწერტებულ დატვირთვაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები, 2004, №2(452), 80-83 გვ (თანაავტორი: ბ. გელეიშვილი)
 • საწევი ბაგირის გავლენა ბაგირგზის მზიდი ბაგირის დატვირთვაზე. სამთო ჟურნალი, 2001, №1(6), 44-45 გვ (თანაავტორი: ბ. გელეიშვილი)
სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:

1. პროექტი №FR/354/3-180/13 – "სპილენძ-ოქროს შემცველი ღარიბი და წვრილად ჩაწინწკლული მადნების გამდიდრების კვლევა და კონტროლი დამატებითი მმართველი სიდიდეების გათვალისწინებით" (2014-2017) – შემსრულებელი, დამფინანსებელი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (შრესფ);
2. #FR/342/3-180/13 – "ძნელად გასამდიდრებელი მანგანუმის მადნების და ნახშირების გამდიდრების პროცესების კვლევა და კონტროლი დამატებითი მმართველი სიდიდეების გათვალისწინებით" (2014–2016), პროექტის ხელმძღვანელი, დამფინანსებელი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;
3. სესფ № 1–7/60  2010-2013 - ”მრავალფუნქციური ვანტური ხიდი – ბაგირგზის დამუშავება და კვლევა” (2010-2013), მეხნიერი–მკვლევარი, დამფინანსებელი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;
4. ”მანგანუმის მადნის კუდების, შლამების გამდიდრებისას დამატებითი სიდიდეების გათვალისწინებით პროცესების კვლევა და კონტროლი” (2009), მეცნიერი–მკვლევარი, დამფინანსებელი: საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;
5. ”ბაგირგზებისა და სხვა ანალოგიური მეჩხერი ბაგირულ - ღეროვანი სტრუქტურების კომპიუტერული მოდელირებისა და გაანგარიშების მათემატიკური და პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება და გამოცდა” (2009), მეცნიერი–მკვლევარი, საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;

6. ”ბაგირული - საევაკუაციო სისტემის საცდელი ნიმუშის შექმნა და ექსპერიმენტული კვლევა” (2008), ინჟინერი–პროგრამისტი, საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 • საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის მეორე ყოველწლიური კონფერენცია. თბილისი, 15-17 დეკემბერი, 2011 წ. – მოხსენება: ”ღეროვანი შედგენილი სხეულების დეფორმაციის კვლევა სასრულ ელემენტთა მეთოდის გამოყენებით სპირალური სტანდარტული ბაგირის მაგალითზე”; 
 • საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის მეორე ყოველწლიური კონფერენცია. თბილისი, 15-17 დეკემბერი, 2011 წ. მოხს:  "შედგენილი სტრუქტურის - ”ბაგირი-შკივის” კომპიუტერული მოდელი მყარი დეფორმირებადი ტანის დისკრეტული წარმოდგენის საფუძველზე". 
 • საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის პირველი ყოველწლიური კონფერენცია. თბილისი, 20-22 დეკემბერი, 2010 წ. მოხსენება: ვანტური სატრანსპორტო სისტემა მოქნილი სავალი ნაწილით - პრობლემები და პერსპექტივები;
 • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,  2002 წელი, მოხსენება: ბაგირგზის ზოგიერთი პარამეტრის დაზუსტებული გაანგარიშება. 
დამატებითი ინფორმაცია:

1998 – 2002 წლები - ოთხი დიპლომი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა და მაგისტრანტთა კონფერენციაზე საპრიზო ადგილების დაკავებისათვის.
2002 წელი - საქართველოს პრეზიდენტის პრემია და დიპლომი.