ინსტიტუტს რეკლამის განთავსებაზე 2019 წლის II კვარტალში ხარჯები არ გაუწევია (განთავსებულია 29.07.2019)