სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია - 2019 წლის II კვარტალი (განთავსებულია 29.07.2019)