ინფორმაცია 2019 წლის I კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ (განთავსებულია 30.04.2019)