ინსტიტუტს რეკლამის განთავსებაზე 2019 წლის I კვარტალში ხარჯები არ გაუწევია(განთავსებულია 30.04.2019)