ინფორმაცია 2018 წელს განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ ჯამურად (განთავსებულია 28.03.2019)