ინსტიტუტის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი (2018 წელი) (განთავსებულია 28.03.2019)