2018 წელს საწვავზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია (განთავსებულია 28.03.2019)