ინდუსტრიული განვითარების სამიტი

kkkkkkkkkkkk


2019 წლის 23-27 ოქტომბერს კვიპროსში გაიმართება ინდუსტრიული განვითარების სამიტი (Sustainable Industrial Processing Summit).


სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი წარმოადგენს სამიტის „სახელობით“ სპონსორს (ფინანსური მხარდაჭერის გარეშე). დაწვრილებითი ინფორმაცია სამიტის და მის ფარგლებში დაგეგმილი სიმპოზიუმების შესახებ იხილეთ http://www.flogen.org/sips2019/

 

ეს სამიტი გააგრძელებს წინა ინდუსტრიული განვითარების სამიტების მდიდარ ტრადიციას, რომლებიც ჩატარდა წინა წლებში:

6-02-2019