პროექტი G4595

პროექტი G4595 „მიწისქვეშა ნაგებობების დაცვა საწვავის ღრუბლის აფეთქებისაგან“ შერჩეულია ნატოს სამეცნიერო პროგრამის “მეცნიერება მშვიდობისა და უსაფრთხოებისათვის“ 2018 წლის საპარტნიორო პრიზების ნომინანტთა სიაში.

6-02-2019