ფეთქებადი მასალების კვლევის და აფეთქების ტექნოლოგიების ლაბორატორია

სერგო ხომერიკი  

განყოფილების უფროსი, ლაბორატორიის გამგე,  მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი

ე.მინდელის ქ.7, III სართული

ტელ.:+(995 32) 2328191; 599 54 81 91

ელ-ფოსტა:khomeriki@mining.org.ge; khomeriki_sergo@yahoo.com

დაბადების თარიღი:

09.04.1949 წ.

განათლება:

1966-1972 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  სპეციალობით: გამოყენებითი ბირთვული ფიზიკა; 
1989 - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სპეციალობით:  სამთო წარმოების ფიზიკური პროცესები - დოქტორი 

სამეც./აკად.ხარისხი:

დოქტორი

შრომითი საქმიანობა:

1972 - დღემდე - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

სამეცნიერო ინტერესები:
 • სასარგებლო წიაღისეულის საბადოთა დამუშავება;
 • საამფეთქებლო სამუშაოების წარმოების ტექნოლოგიები;
 • მოსაპირკეთებელი -დეკორაციული ქვების მოპოვების თანამედროვე ტექნოლოგიები;
 • საინჟინრო ნაგებობების მდგრადობის პირობები;
 • აფეთქებითი სამუშაოების სეისმური ეფექტის შესწავლა და მისი რეგულირების საშუალებების შემუშავება;
 • ფეთქებადი ნივთიერებებისა და აფეთქების საშუალებების ექსპერტიზა;
 • ახალი ფეთქებადი ნივთიერებების შემუშავება;
 • ბურღვა-აფეთქებითი სამუშაოების წარმოების კომპიუტერული პროგრამირება.
შერჩეული პუბლიკაციები:
 • კალორიმეტრიული დანადგარის შექმნა თანამედროვე ფეთქებადი ნივთიერების თერმოდინამიკური მახასიათებლების ექსპერიმენტალურად დადგენის მიზნით. დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა მსოფლიო მულტიდისციპლინარული სიმპოზიუმი (WMESS 2018), ჟურნალი: "დედამიწის და გარემოს მეცნიერებები", ჩეხეთი, პრაღა, 2018 (თანაავტორები: ნ.ჩიხრაძე, ი.ვარშანიძე, გ.ჯავახიშვილი, დ.ხომერიკი);
 • ფეთქებადი ნივთიერების მუშაუნარიანობის დადგენის მეთოდების სრულყოფა. ჟურნალი "ენერგია" N4(88), თბილისი, 2018. გვ:46-51 (თანაავტორები: მ.ლოსაბერიძე, დ.ხომერიკი);
 • ფენილაცეტილენური ფენოლების სინთეზი ახალი ფეთქებადი ნივთიერებების განვითარებაში. მულტიდისციპლინარული მსოფლიოს სიმპოზიუმი "დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებაში" – შრომები. ჩეხეთი, ქ.პრაღა, 2017 წ. 11–15 სექტემბერი (თანაავტორები: მ.ნადირაშვილი, ნ.ჩიხრაძე, ი.ვარშანიძე);
 • მოსაპირკეთებელი ქვის ბლოკების მოპოვებისათვის ფეთქებადი მუხტის კონსტრუქციის შერჩევა. დედამიწის მეცნიერებათა დარგში მსოფლიო მულტიდისციპლინარული სიმპოზიუმის შრომები (WMESS 2017). 11–15 სექტემბერი, 2017. პრაღა, ჩეხეთი (თანაავტორები: ე.მატარაძე, ნ.ჩიხრაძე, მ.ლოსაბერიძე, გ.შატბერაშვილი, დ.ხომერიკი);
 • ფეთქებადი ნივთიერების მუშაუნარიანობის დადგენის სრულყოფა. "დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებებში" მე–17 საერთაშორისო მულტიდისციპლინარული სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. ბულგარეთი, ალბენა, 25 ივნისი –5 ივლისი (თანაავტორები: ნ.ჩიხრაძე, დ.ხომერიკი, ს.ხვედელიძე);
 • ენდოგენური ჟანგბადის როლი ფეთქებად ნივთიერებებში. სამთო ჟურნალი“, №2(39), გვ: 52–58, თბილისი, 2017 (თანაავტორები: მ.ნადირაშვილი, ნ.ჩიხრაძე, ა.ხვადაგიანი, გ.ბახუტაშვილი, ი.ვარშანიძე);
 • სპეციალური საამფეთქებლო სამუშაოების მეთოდები. „სამთო ჟურნალი“, №2(39), გვ: 45–52, თბილისი, 2017 (თანაავტორები: ზ.კუჭუხიძე, ა.აფრიაშვილი, გ.შატბერაშვილი, გ.თხელიძე, ნ.აბესაძე);
 • ფეთქებადი ნივთიერებების კამერული მუხტების კონსტრუქციების გამოყენება. „სამთო ჟურნალი“, №1(38), გვ: 119–126, თბილისი, 2017 (თანაავტორები: დ.ხომერიკი, ზ.კუჭუხიძე, ა.აფრიაშვილი, გ.შატბერაშვილი, გ.ბახუტაშვილი, ნ.აბესაძე);
 • ფენოლური ფეთქებადი ნივთიერებები. „სამთო ჟურნალი“, №1(38), გვ: 116–119, თბილისი, 2017 (თანაავტორები: ნ.ჩიხრაძე, მ. ნადირაშვილი, ს.ხვედელიძე, ა.აფციაური, გ.თხელიძე);
 • ქანის მიმართული რღვევა იმპულსური დატვირთვისას, „დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი“. საკონფერენციო სერია, 44(2016). (თანაავტორები: ე.მატარაძე, ნ.ჩიხრაძე, მ.ლოსაბერიძე, დ.ხომერიკი, გ.შატბერაშვილი) IOPscience http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052005/pdf ; 
 • უტილიზირებული საბრძოლო მასალების ბაზაზე შექმნილი ახალი ფეთქებადი ნივთიერებების თვისებების კვლევა, „საქართველოს საინჟინრო სიახლენი“, №2, თბილისი, 2016 (თანაავტორები: ა. აფრიაშვილი, ზ. კუჭუხიძე, გ. შატბერაშვილი, ნ. აბესაძე, ა. აფციაური);
 • ფეთქებადი ნივთიერება და ქიმიური სინთეზი, „სამთო ჟურნალი“, №2(37), თბილისი, 2016 (თანაავტორები: ა. ხვადაგიანი, ნ. ჩიხრაძე, მ. ნადირაშვილი);
 • დაძაბულობათა ტალღების პარამეტრების საშუალებით ფეთქებადი ნივთიერების ეფექტურობის დადგენის მეთოდიკა. „სამთო ჟურნალი“, თბილისი, №1(34), 2015. გვ: 64-56 (თანაავტორები: რ.მიხელსონი, გ.შატბერაშვილი);
 • ვადაგასული დენთების და მყარი სარაკეტო საწვავის ბაზაზე სამრეწველო ფეთქებადი ნივთიერებების წარმოება. (Production of industrial explosive substances on the basis of the powders and solid rocket fuel released from the utilization of the expired ammunition). World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2015, დედამიწის და პლანეტების მეცნიერების ჟურნალი. Elsevier, Volume 15, 2015,  Pages 738–741. თანაავტორები: დ.ხომერიკი, რ.მიხელსონი, ნ.ჩიხრაძე, ა.ხვადაგიანი) doi:10.1016/j.proeps.2015.08.117 www.sciencedirect.com ;
 • რესურსდაზოგვა და მცირენარჩენიანობა - სამთო მომპოვებელი მრეწველობის მდგრადი განვითარების ძირითადი მიმართულება. XIII-ე საერთაშორისო კონფერენაციის - ,,რესურსკვლავწარმოებადი მცირენარჩენიანი და ბუნებადამცავი წიაღის ათვისების ტექნოლოგიები’’–მასალები. ქ. თბილისი 2014 წლის 15 – 21 სექტემბერი. (თანაავტორები: ა.შაპარი, პ.კოპაჩი, ნ.პროსანბეევი, ნ.ჩიხრაძე, რ.მიხელსონი);
 • Методика расчета сейсмических безопасных параметров промышленных взрывов. "Экология природокористувания". 2013, №16. стр:251-256 (თანაავტორები: რ.მიხელსონი, დ.ხომერიკი);
 • Перспективы вовлечения в эксплуатацию техногенных месторождений (на примере Украины и Грузии). "Экология природокористувания". 2013, №16. стр:210-217 (თანაავტორები: პ.კოპაჩი, ლ.იაკუბენკო, ვ.რომანენკო, გ.შმატკოვი, ნ.ჩიხრაძე, რ.მიხელსონი, ე.მატარაძე);
 • Ecological aspects of using industrial explosives made on the basis of utilized ammunition. 13th international multidisciplinary scientific Geoconference SGEM 2013. Geoconference of energy and clean technologies. 2013, June, 16-22. pp.341-348 (თანაავტორები: ნ.ჩიხრაძე, რ.მიხელსონი, F.Khvadagiani, D.Supatashvili);
 • ბურღვა-აფეთქებითი სამუშაოების ძირითადი მაჩვენებლები მესტია-ხაიშის საავტომობილო გვირაბის გაყვანისას. „სამთო ჟურნალი“, №1(30), 2013. გვ: 51–57 (თანაავტორი: რ.მიხელსონი);
 • Вовлечение отходов горных предприятий в производство новых материалов – эффективный путь решения экологических проблем» - «Экология и природопользование», Сборник научных трудов, вып.15, Днепропетровск, 2012 (თანაავტორები: რ.მიხელსონი, დ.ხომერიკი);
 • Сейсмобезопасная технология ведения взрывных работ при демонтаже здания в густонаселенных условиях» - «Экология и   природопользование», сборник научных трудов, вып.15, Днепропетровск, 2012 (თანაავტორები: ნ.კუკულაძე, დ.ხომერიკი, გ.თხელიძე);
 • სამრეწველო ფეთქებადი ნივთიერებების სეისმურად უსაფრთხო მუხტის მასისა და მანძილების გათვლის კომპიუტერული პროგრამა. სამთო ჟურნალი #1(28), თბილისი, 2012. გვ.73–77 (თანაავტორები: რ.მიხელსონი, დ.ხომერიკი, ა.ხვადაგიანი, დ.სუპატაშვილი);
 • მჭიდროდდასახლებულ პირობებში შენობების აფეთქებით დემონტაჟის სეისმოუსაფრთხო ტექნოლოგია. მე–6 საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული, დნეპროპეტროვსკი, 2011 (თანაავტორები: ნ.კუკულაძე, დ.ხომერიკი, გ.თხელიძე);
 • თანამედროვე ფეთქებადი ნივთიერებების ეფექტურობის განსაზღვრის პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები. სამთო ჟურნალი #2(27), თბილისი, 2011. გვ.78–88 (თანაავტორები: რ.მიხელსონი, ვ.ლორთქიფანიძე, ა.ხვადაგიანი, დ.სუპატაშვილი);
 • უტილიზირებული სარაკეტო საწვავების კამერული მუხტების გამოყენების ეფექტურობა. Georgian Engineering News, #1, 2011.(თანაავტორები: რ.მიხელსონი, ნ.კუკულაძე, ა.აფრიაშვილი, ზ.კუჭუხიძე);
 • ტოქსიკური გაზების კონცენტრაცია უტილიზირებული საბრძოლო მასალების აფეთქებისას. Georgian Engineering News, #1, 2011.(თანაავტორები: რ.მიხელსონი, ნ.კუკულაძე, დ.სუპატაშვილი);
 • გელათისა და მოწამეთას სამონასტრო კომპლექსებზე სამრეწველო აფეთქებების სეისმური ზემოქმედების კვლევა. "სამთო ჟურნალი", თბილისი, #1(26), 2011. გვ.93–96. (თანაავტორები: რ.მიხელსონი, ნ.კუკულაძე);
 • აფეთქების სეისმური რხევების პარამეტრების დამოკიდებულება ფეთქებადი ნივთიერებების და ქანების მახასიათებლებზე. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ. 30–36 (თანაავტორები: ნ.კუკულაძე, რ.მიხელსონი, დ.ხომერიკი, მ.ჯიბუტი, გ.თხელიძე);
 • გრუნტის სეისმური რხევების ინტენსიობა აგურის და რკინაბეტონის ამორტიზებული შენობა–ნაგებობების აფეთქებით დემონტაჟისას. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ. 37–42 (თანაავტორები: ნ.კუკულაძე, დ.ხომერიკი, ზ.კუჭუხიძე, ა.აფრიაშვილი);
 • ემულსიური მატრიცა „Geo trex“–ის ექსპერტიზა. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ. 43–45 (თანაავტორები: ნ.კუკულაძე, ლ.ხადური, გ.ბახუტაშვილი, მ.ჯიბუტი, გ.თხელიძე);
 • მჭიდროდდასახლებულ პირობებში შენობების დემონტაჟი აფეთქების ენერგიის გამოყენებით. სამთო ჟურნალი, №1(24), 2010. გვ. 65–73. (თანაავტორები: ნ.კუკულაძე, ზ.კუჭუხიძე, ა.აფრიაშვილი, გ.ბახუტაშვილი, ლ.ხადური, გ.თხელიძე);
 • კარიერებზე ბურღვა-აფეთქებითი სამუშაოების დაპროექტების კომპიუტერული პროგრამა. ”სამთო ჟურნალი”, №1(22), თბილისი, 2009. გვ. 21-24 (თანაავტორები: რ.მიხელსონი, დ.ხომერიკი, ზ.კუჭუხიძე, ა.აფრიაშვილი, გ.ბახუტაშვილი, კ.ანთიძე);
 • The computer program of designing drilling and blasting operations in open-cast mine. GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI, Tom 24, 2008 (co-authors: R.Mikhelson, D.Khomeriki, K.Dzebisashvili, H.Tudeshki, S.Rossbach);
 • Seismic safety of natural and engineering structures in the operative range of industrial explosions. Al Aggregates International №5, 2007. (Co-authors: R.Mikhelson, N. Kukuladze, H.Tudeshki, S.Rossbach);
 • Industrial explosives based on waste military ammunition. Aggregates International, May/June, 2006. p.p.6-11 (Co-authors: R.Mikhelson, H.Tudeshki, S.Rossbach);
 • Чувствительность утилизированных пироксилиновых и баллиститных порохов к внешным воздействмям. Металлургическая и горнорудная промышленность, ООО НИИ "Укрметаллургинформ", Днепропетровск, №2(236), 2006. c.69-72 (соавторы: Р.Михельсон, М.Дашниани, К.Антидзе);
 • Результаты лабораторных исследований детонационных свойств конверсионных взрывчатых материалов и их смесей с аммиачной селитрой. Горный Журнал, №2(15), Тбилиси, 2005. с.32-35 (соавторы: Р.Михельсон, Э.Чагелишвили, Н.Шекриладзе и др.);
 • Оценка выбросов ядовитых газов в атмосферу при взрыве конверсионных порохов и их смесей с аммиачной селитрой. Ecology and Nature Management. Collection of Scientific works. National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Problems on Nature Management and Ecology, Dneptropetrovsk, 2005. pp. 105-108 (co-authors: R.Mikhelson, N.Shekriladze, N.Kukuladze);
 • Результаты испытаний взрывчатых веществ, изготовленных на базе утилизированных боеприпасов. Georgian Engineering News, No 4, 2005. pp. 158-161 (соавторы: Н. Кукуладзе, Р.Михельсон, Д.Пирцхалава);
 • Development of a technology and industrial explosives based on utilized ammunition. World of mining, GDMB, Clausthal-Zellerfeld, Germany, 2005. pp.264-269 (co-authors: H.Tudeshki, R.Mikhelson);
 • Основные направления модернизации техники и технологии добычи марганцевых руд открытым способом на рудниках АО "Чиатурманганум". Горный Журнал, №2, Тбилиси, 2004. с. 53-56 (соавторы: Р.Михельсон, Н.Кукуладзе, Г.Шатберашвили);  
 • Технология отработки вскрышной зоны Маднеульского карьера высокими уступами. Горный Журнал, № 1-2 (10-11), Тбилиси, 2003. с. 50-53 (соавторы: Н.Кукуладзе, Р.Михельсон, А.Эсакия, З.Кучухидзе);
 • Влияние сейсмического эффекта промышленных взрывов на устойчивость откосов Маднеульского карьера. Горный Журнал, № 1-2(10-11), Тбилиси, 2003. с. 15-19 (соавторы: Н.Кукуладзе, Р.Михельсон, А.Эсакия, З.Кучухидзе);
 • ღია სამთო სამუშაოები. სამთო ჟურნალი, № 2(9), თბილისი, 2002. გვ. 29-31 (თანაავტორები: რ.მიხელსონი, ნ.კუკულაძე);
 • მადნის მოპოვების ახალი მაღალმწარმოებლური ტექნოლოგიების შეფასება მადნეულის კარიერზე. სამთო ჟურნალი, № 1(3), თბილისი, 1999. გვ. 13-14 (თანაავტორები: რ.მიხელსონი, ნ.კუკულაძე);
 • Повышение сейсмоустойчивости откосов карьера при выполнении взрывных работ. Сб. докладов первой международной конференции "Буровзрывные работы в строительстве", "Недра", Москва, 15-19 сентября, 1992 (соавторы: Н.Кукуладзе, Р.Михельсон и др.);
 • Influence of benth height on slope vibrations as affected by seismic waves of explosive origin. "Journal of Mining Science". Vol. 23, №4, 1987. pp.346-348 (co-authors: Mikhelson R.V., Kukuladze N.D. and A. Sh. Adeishvili) http://www.springerlink.com/content/b65273122tu10157/  
 • კარიერის ფერდობების მდგრადობა მათზე დინამიური დატვირთვისას. კრ. “სამთო ქანების მექანიკის პრობლემები”, ნედრა, მოსკოვი, 1987 (თანაავტორები: ნ.კუკულაძე და სხვ.);
 • სიმაღლის გავლენა აფეთქების სეისმური ეფექტით გამოწვეული კარიერის საფეხურების რხევებზე. საბჭოთა სამთო მეცნიერება, ტ. 23, № 4, 1987 (თანაავტორები: რ.მიხელსონი, ნ.კუკულაძე);
 • Совершенствование технологии введения вскрытых работ на карьере Маднеульского ГОК-а. «Горный журнал», Москва, №12, 1987 (соавторы: Кукуладзе Н.Д., Михельсон Р.В., Кутателадзе С.Н., Бочоришвили Э.В., Суламанидзе В.К., Адеишвили А.Ш.);
 • Определение эффективности увеличения высоты вскрытных устройств карьера. «Цветная металлургия», Москва, №12, 1987 (соавторы: Кукуладзе Н.Д., Михельсон Р.В., Кутателадзе С.Н., Бочоришвили Э.В.);
 • Определение безопасной массы зарядов ВВ при подходе горных работ к предельному контуру карьера. «Цветная металлургия», Москва, №12 1987 (соавторы: Михельсон Р.В., Кукуладзе Н.Д., Бочоришвили Э.В., Кутателадзе С.Н.);
 • Устойчивость откосов уступов карьера при динамических нагрузках. Сб. "Проблемы механики горных пород", "Наука", Москва, 1987 (соавторы: Кукуладзе Н.Д. и др.);
 • К расчету устойчивости бортов карьера. Сообщение АН ГССР, т.115, №3, Тбилиси, 1984.
გამოგონებები (პატენტები):
 • „სამრეწველო აფეთქებების სეისმოუსაფრთხო პარამეტრების გათვლის კომპიუტერული პროგრამა“, საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - "საქპატენტი", 5093, 2012;
 •  ჭაბურღილის მუხტის დამზადების ხერხი“, საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - "საქპატენტი" NP 4868, 2007.
სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:

1. G-2209 „მიწისქვეშა ნაგებობებში შემთხვევითი აფეთქებებისაგან დამცავი ავტომატური სისტემა“. თანაშემსრულებელი: წვის პრობლემების ინსტიტუტი, ყაზახეთი. (2016- 2019) – შემსრულებელი, დამფინანსებელი: საერთაშორო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი;
2. SPS 984595 ”მიწისქვეშა ნაგებობების დაცვა საწვავის ღრუბლის აფეთქებისაგან” (2014-2017), შემსრულებელი. დამფინანსებელი: NATO-ს  პროგრამა ”მეცნიერება მშვიდობისა და უსაფრთხოებისათვის”;
3. AR/62/3-180/14 - "ვადაგასული საბრძოლო მასალების უტილიზირებისას გამონთავისუფლებული დენთებისა და მყარი სარაკეტო საწვავების ბაზაზე სამრეწველო ფეთქებადი ნივთიერებების წარმოება" (2015–2016), სამეცნიერო ხელმძღვანელი. დამფინანსებელი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის;
4. FR/171/3 - 180/14 –  "მოსაპირკეთებელი ქვის ბლოკების აფეთქებით მოპოვების თეორიული საფუძვლები და ტექნოლოგია" (2015–2017), ძირითადი შემსრულებელი. დამფინანსებელი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;
5. #445 "სამრეწველო აფეთქებების სეისმოუსაფრთხო პარამეტრების დადგენა და მათი გათვლის კომპიუტერული პროგრამის შემუშავება"(2009-2012), დამფინანსებელი:  შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;
6. #06/09 "უტილიზირებული საბრძოლო მასალების ბაზაზე სამრეწველო ფეთქებადი ნივთიერების წარმოების ტექნოლოგიის დამუშავება"(2009) - ა.შ.შ.-ს სამოქალაქო კვლევების ფონდი/საქართველოს ეროვნული ფონდი/საქართველოს სამეცნიერო-ტექნოლოგიური ფონდი. - მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის სამეწარმეო პროგრამა;
7. SfP 980981 "ტერორისტული აფეთქებებისგან ხალხის და მიწისქვეშა ნაგებობების დამცავი სისტემის შემუშავება" (2005–2009) - ნატოს პროგრამა მეცნიერება მშვიდობისა და უსაფრთხოებისთვის; 
8. G-1096 “უტილიზირებული საბრძოლო მასალების ბაზაზე სამრეწველო ფეთქებადი ნივთიერებების შექმნა და ტექნოლოგიის დამუშავება"(2004-2007) - დამფინანსებელი: საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი (სსტც); 
9. GG2-2483-TB-02 "გვირაბებში ტერორისტული აფეთქებებისგან ხალხის დამცავი სისტემა"(2003). დამფინანსებელი: CRDF -ა.შ.შ.-ს სამოქალაქო კვლევების ფონდი; 
10. "საქართველოს მცირე სამთო საწარმოთა ასოციაციის ჩამოყალიბება". დამფინანსებელი: ფონდი ევრაზია  (2000).

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 • მსოფლიო მულტიდისციპლინური სიმპოზიუმი  დედამიწის  შემსწავლელ მეცნიერებებში, პრაღა,  ჩეხეთი, 5-9 სექტემბერი, 2016 წ. მოხს: "ქანის მიმართული რღვევა იმპულსური დატვირთვისას". https://www.mess-earth.org/files/WMESS2016_Book.pdf
 • საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირისა და საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VII გაერთიანებული საერთაშორისო კონფერენცია ,,უწყვეტ გარემოთა მექანიკა და ანალიზის მონათესავე საკითხები’’, ქ. ბათუმი, 5-9 სექტემბერი 2016 წ. მოხს: "ქანში გარდატეხილი ძაბვის ტალღის პარამეტრების განსაზღვრა";
 • XIII-ე საერთაშორისო კონფერენაცია - ,,რესურსკვლავწარმოებადი მცირენარჩენიანი და ბუნებადამცავი წიაღის ათვისების ტექნოლოგიები’", ქ. თბილისი 2014 წლის 15 – 21 სექტემბერი. თემა: "რესურსდაზოგვა და მცირენარჩენიანობა - სამთო მომპოვებელი მრეწველობის მდგრადი განვითარების ძირითადი მიმართულება"; 
 • 26 დეკემბერი, 2014 წ. თბილისი, აკადემიკოს არჩილ ძიძიგურის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია. მოხს: "უტილიზებული დენთების და მყარი სარაკეტო საწვავის ბაზაზე უალო ,,მწვანე’’ ეკოლოგიურად შედარებით უსაფრთხო ფეთქებადი ნივთიერებების შემუშავება"; 
 • 26 დეკემბერი, 2014 წ. თბილისი, აკადემიკოს არჩილ ძიძიგურის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია, მოხს: "უტილიზებული დენთების და მყარი სარაკეტო საწვავის ბაზაზე სამრეწველო ფეთქებადი ნივთიერებების შემუშავება";
 • Problems of Nature Management, Sustainable Development and Technogenous Safety of Regions/International Scientific-Practical Conference. (Dnepropetrovsk - Ukraine), 2011. – “SEISMICALLY SAFE TECHNOLOGY FOR BLASTING OPERATIONS AT BLASTING OF A BUILDING IN DENSELY POPULATED CONDITIONS”; 
 • Problems of Nature Management, Sustainable Development and Technogenous Safety of Regions/International Scientific - Practical Conference (Dnepropetrovsk - Ukraine), 2011. “INVOLVEMENT OF MINING WASTE AND PRODUCTION OF NEW MATERIALS - AN EFFECTIVE WAY TO SOLVE ENVIRONMENTAL PROBLEMS”;
 • World Mining Congress (Poland), 2008. “The computer program of designing drilling and blasting operations in open-cast mine”.
 • International conference "Measuring Microsystems for monitoring the Environment" (Tbilisi), 2004.
 • International conference „Increase of seismic firmness of bank slopes at performance of explosive works“ (Moscow), 1992.
დამატებითი ინფორმაცია:

ელიზბარ მინდელის სახელობის პრემია სამთო ტექნოლოგიების დარგში (თბილისი 2010)