მაღალტექნოლოგიური მასალების ლაბორატორია

ავთანდილ დგებუაძე

მეცნიერი თანამშრომელი

ე.მინდელის ქ.7, III სართული

ტელ.:599 375953;

ელ-ფოსტა:avtandildgebuadze@yahoo.com

დაბადების თარიღი:

15.10.1979 წ.

განათლება:

2007 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაკალავრიატი, სპეც:  საინჟინრო მეცნიერება;

2013 – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სპეც: ლითონმცოდნეობა და ლითონთა დამუშავების ტექნოლოგია

სამეც./აკად.ხარისხი:

მაგისტრი

შრომითი საქმიანობა:

2011 -დან  დღემდე - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

შერჩეული პუბლიკაციები:
 • Dynamic Consolidation and Investigation of Nanostructural W-Cu/W-Y Cylindrical Billets. IOP Conf.Series: Journal of Physics: Conf. Series 987(2018) 012027. (Co-authors: B.Godibadze, E.Chegelishvili, G.Mamniashvili, A.Peikrishvili);
 • ნანოსტრუქტურული W-Cu/W-Y ცილინდრული ნამზადების დინამიკური კონსოლიდაცია და შესწავლა. გამოყენებთი ნანოტექნოლოგიის და ნანომეცნიერების საერთაშორისო კონფერენციის (ANNIC - 2017) აბსტრაქტთა წიგნი. რომი, იტალია, 18–20 ოქტომბერი, 2017 (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, ბ.გოდიბაძე, ე.ჩაგელიშვილი, გ.მამნიაშვილი);
 • სამთო მანქანების მჭრელი ინსტრუმენტის საექსპლუატაციო თვისებების ამაღლების შესახებ. ”სამთო ჟურნალი”, №1(36), თბილისი, 2016. გვ:77. (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, თ.ფირცხალავა, მ.წიკლაური, ბ.გოდიბაძე);
 • Hot explosive consolidation of nanostructured Ta-CU and Ta-AG composites: fabrication and properties. XIII international symposium on explosive production of new materials: Science, technology, business and inovations. Coimbra: 2016. Pages: 227-230 (Co-authors: A.Peikrishvili, G.Mamniashvili, E.Chagelishvili, B.Godibadze, T.Gegechkori, M.Tsiklauri);
 • ნანოსტრუქტურული ვოლფრამ-ვერცხლის კონსოლიდაცია ცხელ მდგომარეობაში აფეთქებით.  ევროპის ქიმიური ბიულეტენი, N4(1), 2015 წ. გვ. 37-42 (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, ბ. გოდიბაძე,  ე. ჩაგელიშვილი, მ. წიკლაური);
 • თხევადფაზურ მდგომარეობაში ზეგამტარი MgB2 კომპოზიციის აფეთქებით მიღება, საერთაშორისო კონფერენციის „თანამედროვე მასალები და ტექნოლოგიები, გვ. 225–229, თბილისი, 2015 წ. (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, გ.მამნიაშვილი,  ტ.გეგეჭკორი,  ბ.გოდიბაძე,  ე.ჩაგელიშვილი, მ. წიკლაური);
 • ზეგამტარული MgB2-ის კომპოზიტის კონსოლიდაცია მაღალტემპერატურული აფეთქებით“. მეორე საერთაშორისო კონფერენციის „არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები“ მოხსენებათა კრებული, გვ. 214-22, 2015 წ. (თანაავტორები: გ. მამნიაშვილი, ბ. გოდიბაძე,  ტ. გეგეჭკორი, ა.ფეიქრიშვილი, ე.ჩაგელიშვილი, მ.წიკლაური);
 • ცივად აფეთქებით სპილენძი–გრაფიტის ფხვნილებისაგან ანტიფრიქციული კომპოზიციური მასალების მიღება. „სამთო ჟურნალი“, თბილისი, №1(34), 2015. გვ: 60-64 (თანაავტორები: ე.ჩაგელიშვილი, ა.ფეიქრიშვილი, ბ.გოდიბაძე, ნ.ჯალაბაძე, მ.წიკლაური);
 • Cu-C და Cu-W მასალების მიღება აფეთქებით (Explosive fabrication of Cu-C and Cu-W materials). World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2015, დედამიწის და პლანეტების მეცნიერების ჟურნალი, Elsevier, Volume 15, 2015, Pages 448–453 doi:10.1016/j.proeps.2015.08.037 (თანაავტორები: ბ.გოდიბაძე, ე.ჩაგელიშვილი, ა.ფეიქრიშვილი, მ.წიკლაური); 
 • ნანოსტრუქტურული ვოლფრამი-ვერცხლის ფხვნილებისაგან მასალების მიღება და შემუშავება. ევროპის ფხვნილთა მეტალურგიის ასოციაცია. ზაალცბურგი, ავსტრია, 20-25 სექტემბერი, 2014. (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი ბ.გოდიბაძე, ე.ჩაგელიშვილი, მ.წიკლაური, ლ.კესკესი);  
 • ზეგამტარი  MgB2 კომპოზიტების თხევად ფაზაში დარტყმითი ტალღებით კონსოლიდაცია. „აფეთქებით ახალი მასალების მიღების მე-12 საერთ. სიმპოზ.: მეცნიერება, ტექნოლოგია, ბიზნესი და ინოვაცია“–ის მასალები, EPNM ISBN 978-83-938502-2-8, გვ: 153. 25-30 მაისი 2014 წ.  კრაკოვი, პოლონეთი (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, გ.მამნიაშვილი ე.ჩაგელიშვილი, ვ.ფეიქრიშვილი, ბ.გოდიბაძე, მ.წიკლაური);
 • დარტყმითი ტალღებით ინდუცირებული ფაზების სეგრეგაცია Ta–Al–B4c კერამიკულ მასალებში -„აფეთქებით ახალი მასალების მიღების მე-12 საერთ. სიმპოზ.: მეცნიერება, ტექნოლოგია, ბიზნესი და ინოვაცია“–ის მასალები, EPNM ISBN 978-83-938502-2-8, გვ:88 25-30 მაისი 2014 წ.  კრაკოვი, პოლონეთი (თანაავტორები: ბ.გოდიბაძე ა.ფეიქრიშვილი, ე.ჩაგელიშვილი, ვ.ფეიქრიშვილი, მ.წიკლაური);
 • ცხლად დარტყმითი ტალღებით დაწნეხილი ნანოსტრუქტურული ვოლფრამ–ვერცხლის კომპოზიციის სტრუქტურის შესწავლა. “სამთო ჟურნალი“, N1(32), 2014 წ. თბილისი (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, მ.წიკლაური, ე.ჩაგელიშვილი, ბ.გოდიბაძე, ვ.ფეიქრიშვილი);
 • ტანტალ–ალუმინის ინტერმეტალური ნაერთების ფორმირება ცხლად აფეთქებით დაწნეხილ ნიმუშებში. “სამთო ჟურნალი“. N1(32), 2014 წ. თბილისი (თანაავტორები: ბ. გოდიბაძე,  მ. ოქროსაშვილი, ვ. ფეიქრიშვილი);
 • დარტყმითი ტალღების ზემოქმედებით TaAl-B4C კერამიკული მასალების მიღება. „სამთო ჟურნალი“, №2(33), თბილისი, 2014. გვ: 63-68 (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, ე.ჩაგელიშვილი, ბ.წიკლაური, ბ.გოდიბაძე);
 • ფხვნილების აფეთქებით დაწნეხის შესახებ. „სამთო ჟურნალი“, №1(30), 2013. გვ: 47–51 (თანაავტორები: ე.ჩაგელიშვილი, ა.ფეიქრიშვილი, მ.წიკლაური, თ.ფირცხალავა, ბ.გოდიბაძე);
 • Bi–Pb–Sr–Ca–Cu–O composites by shock consolideited technology”, in Proceeding of abstracts: Explosive production of new materials: science, technology, business, and innovations.  Strasbourg, France, 2012 (თანაავტორები: J.Chigvinadze, S.Ashimov, M.Machaidze, O.Magradze, G.Donadze, G.Dvali, A.Peikrishvili, E.Chagelishvili, M.Tsiklauri, B.Godibadze, V.Peikrishvili);
 • ახალი ნანოსტრუქტურული Cu-W კომპოზიციების ცხლად აფეთქებით დაწნეხვა“ – აკადემიკოს ფერდინანდ თავაძის დაბად. 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის “არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები” მასალები, გამომცემლობა „მერიდიანი“,თბილისი, 4–6 ივნისი, 2012. გვ:101–116. (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, ე.ჩაგელიშვილი, ბ.გოდიბაძე, მ.წიკლაური, ა.მამნიაშვილი, ფ.აკოფოვი და სხვ.);
 • Explosive consolidation and jacketing tungsten base alloys at elevated temperatures. Proceeding of 2003 conference of powder metallurgy and particulate materials, June 8-12, 2003, Las-Vegas, USA (co-authors: A.Peikrishvili, L.Japaridze, L. Kecskes);
 • Explosive consolidation of WC-Co based powders in hot condition. European Conference on Hard Materials and Diamond Tooling, 2002 (co-authors: A.Peikrishvili, N.Chikhradze, Z.Chikviladze, E.Chagelishvili).
სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:

1. პროექტი №A-2123 –"Cu-W ნანომასალების წვით სინთეზი და დახასიათება”, შემსრულებელი (1.01.2015 – 31.12.2016)  –  დამფინანსებელი: მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში (STCU);
2. პროექტი №DI/28/3-195/14 – „ახალი ნანოსტრუქტურული Ta-Ag კომპოზიტების შემუშავება და წარმოება ცხლად აფეთქებით დაწნეხვის ტექნოლოგიის მეშვეობით“, შემსრულებელი  (2015–2018) – დამფინანსებელი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი; 
3. პროექტი №YS15_2.2.10_101 – „ახალი თაობის ნანოსტრუქტურული W-Cu & W-Y-ის კომპოზიტების დინამიკაში დაწნეხვა და მიღებული ნამზადების სტრუქტურა-თვისებების დამოკიდებულების კვლევა“, შემსრულებელი (1.01.2016 – 31.12.2017)– დამფინანსებელი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტი);
4. პროექტი №31/78 „სპილენძ–გრაფიტის ბაზაზე დამუშავდეს ანტიფრიქციული და ახალი ტიპის ელექტრული მასალების მიღების ინოვაციური ტექნოლოგია.’’- ინჟინერი (24.04.2013-24.04.2015); დამფინანსებელი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;
5. პროექტი №p506 "ახალი მრავალფენიანი ცილინდრული კონტეინერის შემუშავება ბირთვული ნარჩენების და ბირთვული საწვავის შენახვისათვის”, შემსრულებელი (1.03.2013-1.03.2015) – დამფინანსებელი: მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრის უკრაინაში (STCU). 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 • მე-VIII საერთაშორისო სიმპოზიუმი „ახალი მასალების აფეთქებით მიღება: მეცნიერება, ტექნოლოგია, ბიზნესი და ინოვაცია“, კოიმბრა, პორტუგალია, 20 – 24 ივნისი, 2016 წ;
 • საერთაშორისო კონფერენცია „თანამედროვე კვლევები და მათი გამოყენების პერსპექტივები ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიების დარგში“, ურეკი, საქართველო, 21-23 სექტემბერი,  2016 წ.;
 • Presented at 3rd International Conference “Nanotechnologies”, October 20 – 24, 2014, თბილისი, საქართველო (Nano – 2014); მოხს: "HOT EXPLOSIVE CONSOLIDATION OF NANOSTRUCTURED TUNGSTEN–SILVER PRECURSORS";
 • 26 დეკემბერი, 2014 წ. თბილისი, სამთო ინსტიტუტი, აკადემიკოს არჩილ ძიძიგურის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია –მოხს: "დარტყმითი ტალღების ზემოქმედებით TaAl-B4C კერამიკული მასალების მიღება";
 • Proceeding of 13th International Cermaic Congress & 6th Forum on New Materials of CIMTEC’14, Montecatini-Terme, Italy, June8-19, 2014; მოხს: "Fabrication Novel nanostructural Tungsten Based Composites".
 • Proceeding of XII EPNM’14; Poland, Krakow, May 24-31, 2014
  LIQUID-PHASE SHOCK-ASSISTED CONSOLIDATION OF SUPERCONDUCTING MgB2 COMPOSITES. Proceeding of XII EPNM’14; Poland, Krakow, May 24-31, 2014. მოხს: "SHOCK-INDUCED PHASE SEGREGATION IN Ta–Al–B4C CERAMICS".