სამეცნიერო პროგრამების დეპარტამენტი

ნინო აბზიანიძე

ბიბლიოთეკარი

მინდელის ქ. 7

ტელ.:+995 593404156