მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტი

მარინა აბდულაევა

დამლაგებელი

ე.მინდელის ქ.7