მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტი

ნინო დობაძიშვილი

დამლაგებელი

ე.მინდელის ქ.7