მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტი

ომარ სამხარაძე

ენერგეტიკოსი

ე.მინდელის ქ.7