მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტი

დავით კოპაძე

სანტექნიკოსი

ე.მინდელის ქ.7

ელ-ფოსტა:davitkopadze1@gmail.com