მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტი

ალექსანდრე დემეტრაშვილი

ზეინკალი

ე.მინდელის ქ.7, III სართული