მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტი

ალბერტ კასრაძე

უსაფრთხოების ტექნიკის ინჟინერი

ე.მინდელის ქ.7, III სართული

ელ-ფოსტა:albert.kasradze@yahoo.com