მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტი

მიხეილ კინწურაშვილი

ქსელის ადმინისტრატორი

ე.მინდელის ქ.7, II სართული

ელ-ფოსტა:Mishiko04@yahoo.com