მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტი

დავით ჩიგოგიძე

ბურღვის ოსტატის დამხმარე

ე.მინდელის ქ.7

ელ-ფოსტა:david.chigogidze@mail.ru