საქმისწარმოების სამმართველო

ეთერ ბილანიშვილი

აღმრიცხველი–არქივარიუსი

ე.მინდელის ქ.7, II სართული

ტელ.:+(995 32) 2325996

ელ-ფოსტა:eto888@fosta.ge