ფეთქებადი მასალების კვლევის და აფეთქების ტექნოლოგიების ლაბორატორია

გიორგი თხელიძე

მეცნიერი თანამშრომელი

ე.მინდელის ქ.7, III სართული

ტელ.:+(995 32) 2321985

ელ-ფოსტა:giorgi_txelidze@yahoo.com

დაბადების თარიღი:

21.02.1984 წ.

განათლება:

2003-2007 - საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. სპეც: ნავთობის, გაზსადენის და ნავთ.გაზსაცავების მშენებლობა. კვალიფ: ტექნოლოგი;
2007-2009 - მაგისტრატურა

სამეც./აკად.ხარისხი:

მაგისტრი

შრომითი საქმიანობა:

2009 - დღემდე – გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

შერჩეული პუბლიკაციები:
 • სპეციალური საამფეთქებლო სამუშაოების მეთოდები. „სამთო ჟურნალი“, №2(39), გვ: 45–52, თბილისი, 2017 (თანაავტორები: ს.ხომერიკი, ზ.კუჭუხიძე, ა.აფრიაშვილი, გ.შატბერაშვილი, ნ.აბესაძე);
 • ფენოლური ფეთქებადი ნივთიერებები. „სამთო ჟურნალი“, №1(38), გვ: 116–119, თბილისი, 2017 (თანაავტორები: ნ. ჩიხრაძე, ს.ხომერიკი, მ. ნადირაშვილი, ს.ხვედელიძე, ა.აფციაური);
 • თანამედროვე ფეთქებადი ნივთიერებების მუშაუნარიანობის განსაზღვრის მეთოდები. ”სამთო ჟურნალი”, №2(37), თბილისი, 2016. გვ. 53 –58 (თანაავტორები: ა. აფრიაშვილი, ზ. კუჭიხიძე, გ. შატბერაშვილი, გ. ბახუტაშვილი, ნ. აბესაძე);
 • დამცავი ფეთქებადი ნივთიერებების ანტიგრიზუტული თვისებები. „სამთო ჟურნალი“, №2(35), 2015. გვ: 59–65 (თანაავტორები: ზ.კუჭიხიძე, ა.აფრიაშვილი, გ.ბახუტაშვილი, გ.შატბერაშვილი, ი.სამხარაძე);
 • სამრეწველო ფეთქებადი ნივთიერებების დეტონაციის სიჩქარის განსაზღვრის მეთოდები. „სამთო ჟურნალი“, №1(30), 2013. გვ: 57–60 (თანაავტორები: ზ.კუჭუხიძე, ა.აფრიაშვილი, გ.ბახუტაშვილი, დ.ხომერიკი);
 • Сейсмобезопасная технология ведения взрывных работ при демонтаже здания в густонаселенных условиях» - «Экология и  природопользование», сборник научных трудов, вып.15, Днепропетровск, 2012 (თანაავტორები: С.Хомерики, Н.Кукуладзе, Д.Хомерики);
 • ფარავნის საბადოს პერლიტის მოპოვებისა და გადამუშავების ინტენსიურობის გაზრდის მიზანშეწონილობის შესახებ. სამთო ჟურნალი №1(28), თბილისი, 2012. გვ.30–34 (თანაავტორები: ვ.ლორთქიფანიძე, გ.კაპანაძე);
 • მჭიდროდდასახლებულ პირობებში შენობების აფეთქებით დემონტაჟის სეისმოუსაფრთხო ტექნოლოგია. მე–6 საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული, დნეპროპეტროვსკი, 2011 (თანაავტორები: ს.ხომერიკი,ნ.კუკულაძე, დ.ხომერიკი);
 • ჭიათურის სამთო–მამდიდრებელი კომბინატის მიწისქვეშა გვირაბებში ელექტრული მცირედ დაყოვნებული აფეთქების გამოცდის შედეგები. სამთო ჟურნალი, N2(25), თბილისი, 2010. გვ: 69–74 (თანაავტორები: ვ.ლორთქიფანიძე, ლ.ხადური);
 • აფეთქების სეისმური რხევების პარამეტრების დამოკიდებულება ფეთქებადი ნივთიერებების და ქანების მახასიათებლებზე. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ. 30–36 (თანაავტორები: ს.ხომერიკი, რ.მიხელსონი, ნ.კუკულაძე, დ.ხომერიკი, მ.ჯიბუტი);
 • ემულსიური მატრიცა „Geo trex“–ის ექსპერტიზა. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ. 43–45 (თანაავტორები: ს.ხომერიკი, ნ.კუკულაძე, ლ.ხადური, გ.ბახუტაშვილი, მ.ჯიბუტი);
 • მჭიდროდდასახლებულ პირობებში შენობების დემონტაჟი აფეთქების ენერგიის გამოყენებით. სამთო ჟურნალი, №1(24), 2010. გვ. 65–73. (თანაავტორები: ნ.კუკულაძე, ს.ხომერიკი, ზ.კუჭუხიძე, ა.აფრიაშვილი, გ.ბახუტაშვილი, ლ.ხადური).
სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:

1. პროექტი AR/62/3-180/14 - "ვადაგასული საბრძოლო მასალების უტილიზირებისას გამონთავისუფლებული დენთებისა და მყარი სარაკეტო საწვავების ბაზაზე სამრეწველო ფეთქებადი ნივთიერებების წარმოება" (2015–2016 წ.წ.), ლაბორანტი (დამხმარე). დამფინანსებელი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;

სახელშეკრულებლო სამუშაოები:
 • ხელშეკრულება №11-18/52, 15 ნოემბერი, 2011 წ. - ქ.თბილისში აბანოთუბანში ლეღვთახევის ხეობის კეთილმოწყობისათვის საჭირო აფეთქებითი სამუშაოების წარმოებაზე სეისმომონიტორინგის ჩატარება;
 • ხელშეკრულება №11-18/48, 31 ოქტომბერი, 2011 წ. - ქ.თბილისში აბანოთუბანში ლეღვთახევის ხეობის კეთილმოწყობისათვის საჭირო აფეთქებითი სამუშაოების სეისმოუსაფრთხო მუხტების განსაზღვრა;