ქანების, საშენი მასალების თვისებების და ხარისხის კონტროლის განყოფილება

ლაშა ტყემალაძე

ტექნიკოსი

ე.მინდელის ქ.7, III სართული

ტელ.:+(995 32) 2326182

ელ-ფოსტა:lasha_tkemaladze@yahoo.com

დაბადების თარიღი:

18.02.1988 წ.

განათლება:

2005 - ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი;
2011 – ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მაგისტრანტი

შრომითი საქმიანობა:

2008 - დღემდე - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

შერჩეული პუბლიკაციები:
 • ბეტონის ქიმიური დანამატების დახასიათება. "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი", №2, 2018. თბილისი, გვ: 44–48 (თანაავტორები: გ.ბალიაშვილი, ნ.სარჯველაძე, თ.რუხაძე);
 • ახალი ტიპის, ნაკლებად ჰალოგენური, ეკო–უსაფრთხო ცეცხლგამძლე ფხვნილების და ქაფის შერჩევა. ISSN 1314-7234, ტომი 11, საერთაშორისო სამეცნიერო პუბლიკაციები, ეკოლოგია და უსაფრთხოება, ბულგარეთი, 2017 (თანაავტორები: ლ.ღურჭუმელია, ფ.ბეჟანოვი, მ.ცარკოვი, ო.ჩუდაკოვა);
 • თბილისის რეგიონის ქვიშაქვების და არგილითების კორელაციური დამოკიდებულება ერთღერძა კუმშვაზე სიმტკიცის ზღვრის, სიმკვრივის და დრეკადობის მოდულის მნიშვნელობებს შორის. "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი", №1(ტ.81), 2017. თბილისი, გვ: 35–37 (თანაავტორები: გ.ბალიაშვილი, ნ.სარჯველაძე, თ.რუხაძე, ვ.ჯღამაია);
 • კორელაციური დამოკიდებულება ქანების ფიზიკურ–მექანიკურ თვისებათა მნიშვნელობებს შორის. „სამთო ჟურნალი“,  №1(38),  თბილისი, 2017.  გვ: 164-173 (თანაავტორები: გ.ბალიაშვილი, ნ.სარჯველაძე, ბ.გოცაძე);
 • ცეცხლსაქრობი ფხვნილებისათვის ხანძრის ჩაქრობის ოპტიმალური პირობების დადგენა. „სამთო ჟურნალი“ №2(31), 2013. გვ:64–68 (თანაავტორები: ლ.ღურჭუმელია, ფ,ბეჟანოვი, ი.გუჯაბიძე, ვ.ტყემალაძე);
 • მინერალური ნედლეულის ბაზაზე დამზადებული ახალი, მაღალეფექტური ცეცხლდამცავი საფარები“ – „სამთო ჟურნალი“ №2(29), 2012. გვ:82–86 (თანაავტორები: ფ.ბეჟანოვი, ლ.ღურჭუმელია, ვ.ტყემალაძე);
 • მინერალური ნედლეულის შერჩევა ეკოლოგიურად სუფთა, კომპოზიციური ცეცხლმაქრი ფხვნილების მისაღებად. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ: 51–55 (თანაავტორები: ლ.ღურჭუმელია, გ.ბალიაშვილი, ფ.ბეჟანოვი, ნ.სარჯველაძე);
 • ქანის ნიმუშებში ბზარწარმოქმნის პროცესის კვლევა სეისმოაკუსტიკური მეთოდის გამოყენებით. სამთო ჟურნალი, №1(24), 2010. გვ:54–58.(თანაავტორები: რ.სამადაშვილი, ფ.ბეჟანოვი, ნ.სარჯველაძე);
 • ახალი, ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალეფექტური ცეცხლსაქრობი ფხვნილების მიღება ცეოლიტების, პერლიტებისა და თიხაფიქლების საფუძველზე. სამთო ჟურნალი, №1(24), 2010. გვ:90–94 (თანაავტორები: ლ.ღურჭუმელია, ფ.ბეჟანოვი, დ.ფეტვიაშვილი, ნ.ბექაური).
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 • სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, მე-4 სამეცნიერო კონფერენცია „სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, თბილისი, 8დეკემბერი, 2017 წ; თემა:"ქიმიური დანამატის სახეობა და ზემოქმედება ბეტონის თვისებებზე"; 
 • სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, მე-3 სამეცნიერო კონფერენცია „სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, 9 დეკემბერი, თბილისი, 2016 წ. მოხს:"თბილისის რეგიონის ქვიშაქვის და არგილითების კორელაციული დამოკიდებულება ერთღერძა შეკუმშვაზე სიმტკიცის ზღვრის, დრეკადობის მოდულის და სიმკვრივის მნიშვნელობებს შორის".