მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტი

თემურ ფხოველიშვილი

მექანიკოსი

ე.მინდელის ქ.7, II სართული

ტელ.:599 50 95 82

ელ-ფოსტა:pkhovelishvili@rambler.ru

დაბადების თარიღი:

26.02.1951 წ.

განათლება:

1968-1973 - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სამთო მანქანები და კომპლექსები, ინჟინერ–მექანიკოსი;
1984 – ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი

სამეც./აკად.ხარისხი:

აკადემიური დოქტორი

შრომითი საქმიანობა:

1973-1975 წ. - შ/ს „ზნამია კომუნიზმა“, ცვლის უფროსი;
1975 – დღემდე – გრიგოლ წულიკიძის სამთო ინსტიტუტი 

სამეცნიერო ინტერესები:
 • სამთო მანქანები;
 • შიგაწვის ძრავები, განახლებადი ენერგია;
 • განახლებადი ენერგია
შერჩეული პუბლიკაციები:
 • ჰიბრიდული სითბური ძრავა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”ენერგია” N3,4, 2007;
 • ჰიბრიდული სითბური ძრავა. საერთაშორისო კონფერენცია ”უწყვეტ ტანთა მექანიკის პრობლემები”, მოხსენება-სტატია, 3 გვ.2007;
 • სამთო მანქანების ლაბორატორიაში შესრულებული გამოკვლევების ძირითადი შედეგები. სამთო ჟურნალი, 2002. (თანაავტორი: ი.კალატოზიშვილი);
 • Управляемые взрывозащитные оградительные щиты на упругих опорах. Горный журнал М. "Недра", №11, 1998 (соавтор: И.Калатозишвили);
 • Станок для заточки резцов на кольцевых фрезах камнерезных машин. В кн. "Шахтная аэрология и горная механика", Тбилиси, "Мецниереба", 1989 (соавторы: И.Калатозишвили, Г.Гогричиани, Л.Угрехелидзе);
 • მართვადი აფეთქებადამცავი გადამღობი ფარები დრეკად საყრდენებზე. გამომც: სამთო ჟურნალი, N11, მოსკოვი, 1989;
 • Схемы реконструкции рудничных дворов рудника Квайсинского свинцово-цинкового рудоуправления. В кн. "Горная электромеханика и транспорт", Тбилиси, "Мецниереба", 1987 (соавторы: Л.Лобжанидзе, З.Маргвелашвили, Д.Габарашвили);
 • Скребково-пластинчатый забойный конвейер. В кн. "Горная аэромеханика и транспорт", Тбилиси, "Мецниереба", 1985 (соавтор: И.Калатозишвили);
 • მექანიზებული სამაგრის მდგრადობა სასარგებლო წიაღისეულის აფეთქებით მონგრევისას. გამომც: საქ. მეცნ. აკადემია, “მოამბე”, 115, N2, 1984;
 • კომპლექსური მოწყობილობა დიდი სიმაგრის სასარგებლო წიაღისეულის ფენების დამუშავებისათვის. გამომც: სსრკ მეცნ. აკადემიის წიაღისეულის კომპლექსური ათვისების პრობლემების ინსტიტუტის ბიულეტენი, მოსკოვი, 1980.
გამოგონებები (პატენტები):
 • ჰიბრიდული სითბური ძრავა. საქართველოს პატენტი გამოგონებაზე, N11276, ოფიციალური ბიულეტენი N18, 17.09.2009;
 • ჰიბრიდული შიგაწვის ძრავა. საქართველოს პატენტი გამოგონებაზე, Ge P 2008 45 29 B,  ოფიციალური ბიულეტენი N21, 11.10.2008;
 • დგუშიანი შიგაწვის ძრავა. საქართველოს პატენტი გამოგონებაზე P4015, ოფიციალური ბიულეტენი N17(213) 09.11.2006;
 • შიგაწვის ძრავა. პატენტი N1797, საპატენტო უწყება N8, თბილისი, 1999;
 • Универсальный канатный толкатель верхнего действия. Бюллетень изобретения №17, а.с.СССР, №1647158, 1991 (соавторы: И.Калатозишвили, Л.Лобжанидзе, Г.Гогричиани и т.д.);
 • Камнерезная дисковая пила. Бюллетень изобретения №16, а.с.СССР, №1227810, 1986 (Соавторы: И.Калатозишвили, З.Кекелидзе, Н.Ахалбедишвили и т.д.);
 • Фреза камнерезной машины. Бюллетень изобретения №29, а.с.СССР, №1033747, 1983 (соавторы: И.Калатозишвили, Г.Гогричиани);
 • Секция механизированной крепи. Бюллетень изобретения №39, а.с.СССР, №968442, 1982 (соавторы: И.Калатозишвили, М.Апакидзе, А.Хобуа, В.Махатадзе);
 • Забойный конвейер. Бюллетень изобретения №28, а.с.СССР, №752050, 1980 (соавтор И.Калатозишвили).
სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:

1. G-2209 – „მიწისქვეშა ნაგებობებში შემთხვევითი აფეთქებებისაგან დამცავი ავტომატური სისტემა“. თანაშემსრულებელი: წვის პრობლემების ინსტიტუტი, ყაზახეთი“ (2016- 2019 წწ.), შემსრულებელი. დამფინანსებელი: საერთაშორო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი;

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 • ”ქარის ენერგიის მსოფლიო ასოციაციის მე–10 საერთაშორისო კონფერენცია”, სტამბული, 2010 წ.
დამატებითი ინფორმაცია:

დამუშავებები:
ჰიბრიდული თბური ძრავა