ანალიზური ქიმიის და წიაღისეულის გამდიდრების განყოფილება

დალი მშვილდაძე

ინჟინერი

ე.მინდელის ქ.7, IV სართული

ტელ.:593 626862; 2 934320

დაბადების თარიღი:

10.12.1951 წ.

განათლება:

1969 – 1975 წ.წ. – ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქიმიის ფაკულტეტი; ანალიზური ქიმიის სპეციალობით

ტრენინგები:
  • მდინარეების ერთობლივი მონიტორინგი სამხრეთ კავკასიაში -TACIS UNDP -ის პროგრამა ”მდგრადი ორგანული ნაერთების ინვენტარიზაცია საქართველოს ტერიტორიაზე” – NATO-სა და OSCE-ს ერთობლივი პროექტი ”მდინარეების მონიტორინგი”
შრომითი საქმიანობა:

1974-1996 - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდრომეტდეპარტამენტი - ქიმიკოსი;
1996-2006 - ტამენტის გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის ცენტრი - ლაბორატორიის უფროსი;
2012 - დღემდე  გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

სამეცნიერო ინტერესები:
  • მადნებისა და მათი გადამუშავების პროდუქტების ანალიზი;
  • ნახშირების ანალიზი;
  • ინერტული შემავსებლების ანალიზი;
  • წყლების ანალიზი, როგორც სველი, ისე ინსტრუმენტილი მეთოდებით.
სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:

1. პროექტი №FR/354/3-180/13 – "სპილენძ-ოქროს შემცველი ღარიბი და წვრილად ჩაწინწკლული მადნების გამდიდრების კვლევა და კონტროლი დამატებითი მმართველი სიდიდეების გათვალისწინებით" (2014-2017), შემსრულებელი. დამფინანსებელი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (შრესფ);
2. ქ.თბილისის გარემოს მდგომარეობაზე მონიტორინგისა და კონტროლის განხორციელება (თბილისის მუნიციპალიტეტი) ”წყლის რესურსების მართვა სამხრეთ კავკასიაში” (2001–2004)– დამფინანსებელი: DAI - აშშ განვითარების სააგენტო.

სახელშეკრულებლო სამუშაოები:
  • ოქროსშემცველი მადნების ტექნოლოგიური გამოცდა ციანიდური გამოტუტვის მეთოდის გამოყენებით - №13-18/01 -04.01.2013 წ.;
  • ბექთაქარის, დარბაზის, იმედის, ბნელიხევის, ქვ.ბოლნისის, წითელხევის საბადოს ოქროსშემცველი მადნების ზედაპირული და რევერსიული ბურღვის ჭების სინჯების ტექნოლოგიური გამოცდა - №11-18/34 C -04.10.2012 წ.