კომპლექსური მექანიზაციის ლაბორატორია

ომარ ლანჩავა

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

ე.მინდელის ქ.7, III სართული

ტელ.:599 938629; +(995 32) 2360311

ელ-ფოსტა:lanchava@mining.org.ge ; o.lanchava@yahoo.com

დაბადების თარიღი:

14.10.1946 წ.

განათლება:

1964-1969 _ საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სამთო ფაკულტეტი, სპეციალობა - სამთო მანქანები და კომპლექსები; კვალიფიკაცია - სამთო ინჟინერ-მექანიკოსი;
1972-1975 წ.წ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ასპირანტურა, სპეციალობა: ნახშირის, მადნეული და არამადნეული საბადოების მიწისქვეშა დამუშავება და ექსპლუატაცია (საკანდიდატო დისერტაცია);
1998 წ. - სპეციალობით: ”სამთო წარმოების ფიზიკური პროცესები” სადოქტორო დისერტაცია.

ტრენინგები:
 • 2017 – ჩეხეთის ტრანსპორტის სამინისტრო „საერთაშორისო "ვორკშოპი” თემაზე: „რისკების მართვა საგზაო ორგანიზაციებისა და პროექტირებისათვის";
 • 2017 – ლონდონის სამეფო კოლეჯი, “ვორკშოპი”თემაზე „ხანძრის დინამიკის კომპიუტერული მოდელირება“ – პროგრამა PathFinder;
 • 2016 – ლონდონის უნივერსიტეტი, “ვორკშოპი”თემაზე „დენადთა დინამიკის კომპიუტერული მოდელირება“ – პროგრამა PyroSim;
 • 2009 -საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიული განვითარების ცენტრი. თემა: "სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი” სერთიფიკატი #000897. სერთიფიკატს ადასტურებენ: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ), სათემო კოლეჯები საერთაშორისო განვითარებისათვის (აშშ);
 • 2008 - საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია, საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის სერტიფიკატი #000253.
სამეც./აკად.ხარისხი:

1975 – ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი;
1999 – ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი
წოდება:
2000 – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი

შრომითი საქმიანობა:

1970– დღემდე - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი (უმცროსი, უფროსი, წამყვანი მეცნ. თანამშრომელი; სექტორის გამგე; მთ. მეცნ. თანამშრომელი; მთავარი სპეციალისტი);
2000-2005 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - პროფესორი (შეთავსებით);
2005–დღემდე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - სრული პროფესორი;
2003-2009 - საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის სამხედრო-საინჟინრო აკადემია (კონტრაქტით);
2003-2011 - რუსთავის სასწავლო უნივერსიტეტი - პროფესორი, მიწვეული სრული პროფესორი.

პედაგოგიური მოღვაწეობა:

1. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო ფაკულტეტზე ლექციათა კურსი: "მაღაროს აეროლოგია" და "შრომის უსაფრთხოება";
2. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო ფაკულტეტზე ლექციათა კურსი: "შრომის უსაფრთხოება";
3. შოთა რუსთაველის სახ. რუსთავის საერო უნივერსიტეტში ლექციათა კურსი: "შრომის დაცვა"

სამეცნიერო ინტერესები:
 • მიწისქვეშა ნაგებობების თბოფიზიკური გაანგარიშება;
 • ბუნებრივი და ხელოვნური მიწისქვეშა სივრცეების აეროლოგია;
 • საგანგებო სიტუაციების მართავა;
 • შრომისა და გარემოს დაცვა.
შერჩეული პუბლიკაციები:

        245–ზე მეტი  სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის:

 • იმერეთის კეთილმოწყობილ მღვიმეებში ერთდროულად დასაშვები ტურისტების სავარაუდო ოდენობის დადგენა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები" შრომები. ISSN 1512-1976, ტ. 6, ქუთაისი, საქართველო, 21-22 სექტემბერი, 2018 წ. გვ:187-191 (თანაავტორები: ა.ნასყიდაშვილი, ა.წიქარიშვილი, ს.ცაგარეიშვილი);
 • Piston effect analysis for the metro ventilation. The 10th International Multidisciplinary Symposium "Engineering Computational Technology 2018-ECT 2018", Barcelona, Spain (co-author G.Nozadze)                                                                        
  https://elsevier.conference-services.net/viewsecurePDF.asp?conferenceID=4228&abstractID=1035597
 • Determination of the Simultaneously Allowed Optimal Number of Tourists for the Tskaltubo (Prometheus) Cave. Open Journal Geology (OJG), Vol 8,  N4, 2018. pp. 437-445 (co-authors: N.Bolashvili, A. Naskhidashvili, K.Tsikarishvili, Z.Lezhava, S.Tsagareishvili, G.Chartolani);
 • Heat and hygroscopic mass exchange modeling for safety management in tunnels of metro. 8th International Multidisciplinary Symposium, Universitaria SIMPRO 2018 (co-authors: N. Ilias, G.Nozadze, S.Mihai Radu);
 • Complex calculation method of temperature, mass transfer potential and relative humidity for ventilation flow in subway. Journal of Engineering Sciences and Innovation. Volume 3 Isuue 1/2018, pp.69-84 (co-author: Ilias Nicolae);
 • სითბოსა და ჰიგროსკოპული მასის არასტაციონარული გადაცემა მეტროს სავენტილაციო ჭავლსა და გარშემომცველ სამთო მასივს შორის. „სამთო ჟურნალი“, №1(40), 2018. გვ: 34–43 (თანაავტორები: ნ.არუდაშვილი, ზ.ხოკერაშვილი);
 • მიწისქვეშა ნაგებობების ხანძარუსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკითხისათვის. მე–7 საერთაშორისო მულტიდისციპლინური სიმპოზიუმი. ბუქარესტი (ტომი 18, ისს ს1) 2017 (თანაავტორები: გ.აბაშიძე, დ.წვერავა);
 • The impact of the piston effect on the technological characteristics of ventilation in the subway tunnels. Procedings of 8th International Symposium “Occupational Health and Safety ”SESAM 2017, Bucharest, Romania, 2017 (co-authors: N. Ilias, G.Nozadze, S. Radu, R. Moraru, Z. Khokerashvili, N. Arudashvili);
 • მეტროს ჰაერის თერმული გაანგარიშების ზოგიერთი საკითხი. სინჟინრო მეცნიერებათა და ინოვაციების ჟურნალი. ტომი 2, გამოცემა 2, საგამომცემლო სახლი AGIR. ბუქარესტი, რუმინეთი, 2017 (თანაავტორი: ნ.ილიაში);
 • Some problems for assessment of fire in road tunnels. Calitatea, suppl. Supplement of Quality-Access to Success: Access La Success; Bucharest Vol.18, Iss.S1, (Jun 2017), pp.69-72 (co-authors: N.Ilias, G.Nozadze);
 • Numerical modeling of fires in road tunnels with longitudinal ventilation system. Calitatea, suppl. Supplement of Quality-Access to Success: Access La Success; Bucharest Vol.18, Iss.S1, (Jun 2017), pp.77-80 (co-authors: N.Ilias, G.Nozadze);
 • დგუშის ეფექტით გამოწვეული ჰაერის ნაკადების შეფასებისათვის მეტროს გვირაბში. „სამთო ჟურნალი“, №2(39), 2017. გვ: 37–45 (თაავტორები: გ.ნოზაძე, ნ.არუდაშვილი, ზ.ხოკერაშვილი);
 • Numerical modelling of ventilation flow distribution in subway tunnels with considering of the piston effect. 9th International conference contemporary problems of architecture and construction. (კონფერენციის მასალები), ბათუმი, საქართველო, 2017 (თანაავტორები: გ.ნოზაძე, ზ.ხოკერაშვილი);
 • სითბური ფაქტორის მიხედვით თბილისის მეტროს სავენტილაციო ჰაერის გაანგარიშებისათვის. „სამთო ჟურნალი“, №1(38), 2017. გვ: 92–96 (თაავტორები: გ.ნოზაძე, ნ.არუდაშვილი, ზ.ხოკერაშვილი);
 • Tskaltubo (Prometheus) Cave System: Some Issues of Research. LAP Lambert Academic Publishing, 2017 (თანაავტორი ნ.ბოლაშვილი, კ.წიქარიშვილი) (მონოგრაფია);
 • წყალტუბოს (პრომეტეს) მღვიმური სისტემა. უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ISBN 978-9941-13-527-9. 2016 (თანაავტორი კ.წიქარიშვილი);
 • ნატურალური აეროდინამიკური დაკვირვებების შედეგები ჩაქვი–მახინჯაურის საავტომობილო გვირაბებში. „სამთო ჟურნალი“, №1(36), 2016. გვ: 61–64 (თაავტორები: გ.ნოზაძე, ი.ბოჭორიშვილი, ნ.არუდაშვილი);
 • The main aspects of the durability increase of hydro-transportation pipeline systems providing exploitation reliability and efficiency.“7th International Multidisciplinary Scientific Symposium”Universitaria SIMPRO 2016,„SUSTAINABLE DEVELOPMENT THROUGH QUALITY ANDINNOVATION IN ENGINEERING AND RESEARCH, Petrosani, Romania, 2016 (co-authors: L. Makharadze, S. Radu, R. Moraru);
 • Securing fire safety for underground structures. “7th International Multidisciplinary Scientific Symposium” Universitaria SIMPRO 2016, „SUSTAINABLE DEVELOPMENT THROUGH QUALITY ANDINNOVATION IN ENGINEERING AND RESEARCH, Petrosani, Romania, 2016 (co-authors: G. Abashidze, D. Tsverava);
 • *Numerical modelling of fires in road tunnels with longitudinal ventilation system.“7th International Multidisciplinary Scientific Symposium” Universitaria SIMPRO 2016, „SUSTAINABLE DEVELOPMENT THROUGH QUALITY ANDINNOVATION IN ENGINEERING AND RESEARCH, Petrosani, Romania, 2016 (Co-authors: N. Ilias, G. Nozadze);
 • Some problems for assessment of fire in road tunnels. “7th International Multidisciplinary Scientific Symposium” Universitaria SIMPRO 2016, „SUSTAINABLE DEVELOPMENT THROUGH QUALITY ANDINNOVATION IN ENGINEERING AND RESEARCH, Petrosani, Romania, 2016 (co-authors: N. Ilias, G. Nozadze);
 • Developing of Wi-Fi monitoring control systems for damage factors of fire in road tunnels.The XIth Edition of the Annual Conference “THE ACADEMIC DAYS OF TECHNICAL SCIENCES ACADEMY OF ROMANIA, Tirgu-Mures, Romania, 6-7 October 2016, (co-authors: N. Ilias, G. Nozadze, S. Radu, I. Andras, R. Moraru);
 • Measures to ensure full reliability of urban water supply systems.The XIth Edition of the Annual Conference “THE ACADEMIC DAYS OF TECHNICAL SCIENCES ACADEMY OF ROMANIA, Tirgu-Mures, Romania, 6-7 October 2016, (co-authors: L. Makharadze, N. Ilias, G. Nozadze, S. Radu, I. Andras, R. Moraru);
 • მოკლე საავტომობილო გვირაბებში ფატალური ხანძრების ანალიზი და პრევენციის ღონისძიებები. „სამთო ჟურნალი“, №2(35), 2015. გვ: 85–89 (თაავტორები: გ.ნოზაძე, ნ.არუდაშვილი);
 • საავტომობილო გვირაბებში ხანძრის შედეგად წარმოქმნილი საგანგებო სიტუაციის შეფასების კრიტერიუმები -საერთაშორისო კონფერენციის: “სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია”– შრომების კრებული. თბილისი 2014 (თანაავტორები: გ.ნოზაძე, ნ. ბოჭორიშვილი, ზ. ლებანიძე, ნ. არუდაშვილი, მ. ჯანგიძე);
 • საავტომობილო გვირაბში ძლიერი ხანძრის მიერ გამოწვეული საფრთხის ანალიზი. „სამთო ჟურნალი“, N 1(32) 2014 წ. თბილისი, გვ. 86 - 89 (თანაავტორები: გ.ნოზაძე, ნ. ბოჭორიშვილი, ზ. ლებანიძე, ნ. არუდაშვილი);
 • საშახტო აეროლოგიის დარგის კვლევათა ფუძემდებელი საქართველოში. „სამთო ჟურნალი“,  №2(33),  თბილისი, 2014.  გვ: 39-43.
 • ხანძრით განპირობებული საგანგებო სიტუაციის მართვა ერთგვირაბიანი კომბინირებული სავენტილაციო სისტემის პირობებში. „სამთო ჟურნალი“,  №2(33),  თბილისი, 2014.  გვ: 43-47 (თანაავტორები: ნ.ბოჭორიშვილი, გ.ნოზაძე, მ.ჯანგიძე, ნ.არუდაშვილი, ს.დემეტრაშვილი);
 • ხანძრის გავლენის შემცირების გზები სატრანსპორტო გვირაბებში ევაკუაციის განსახორციელებლად“ – „სამთო ჟურნალი“ №2(29), 2012. გვ:75–81 (თანაავტორი: ი.გვენცაძე);
 • წყლის მიმწოდებელი გვირაბის ჩიხური სანგრევების ვენტილაცია ნახშირბადის დიოქსიდის სუფლარული გამოყოფის პირობებში“ – „სამთო ჟურნალი“ №2(29), 2012. გვ:70–75 (თანაავტორი: ი.გვენცაძე);
 • შრომის დაცვა - სახელმძღვანელო რუსთავის სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტებისატვის, თბილისი, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, 2011. გვ: 452 (თანაავტორები: ვ.ჭყონია, კ.ლეკვეიშვილი);
 • სიცოცხლის უსაფრთხოება (სახელმძრვანელო საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის), თბილისი, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, 2011. გვ: 640 (თანაავტორები: ა.ფრანგიშვილი, ნ.ბოჭორიშვილი);
 • მარაბდა–ახალქალაქის ხაზის სარკინიგზო გვირაბების ვენტილაციის თბოფიზიკური გაანგარიშება. სამთო ჟურნალი, №2(25), 2010. გვ. 59–69;
 • მარაბდა–ახალქალაქის ხაზის სარკინიგზო გვირაბების აეროდინამიკური გაანგარიშება. სამთო ჟურნალი, №2(25), 2010. გვ. 55–59;
 • საავტომობილო გვირაბების სავენტილაციო სისტემების ხანძარუსაფრთხოების ანალიზი. სამთო ჟურნალი, №1(24), 2010. გვ. 100;
 • მადნეულის გამამდიდრებელი ფაბრიკის წყალმომარაგების სისტემის თბოფიზიკური გაანგარიშება. ”სამთო ჟურნალი” №1(22), თბილისი, 2009. გვ. 51-54;
 • Separation and Evaluation of Simultaneous Heat-Mass Exchange in Binary Systems. International Symposium "Universitaria SIMPRO", Pertosani, Romania, 2008;
 • Towards the determination of the thermogradient coefficient of moist rocks. International Symposium "Universitaria SIMPRO", Pertosani, Romania, 2008;
 • По поводу колапса системы вентиляции тоннеля при сильном пожаре. Журнал "Транспорт", №3-4(31-32), Тбилиси, 2008. с.29-31 (соавтор:З.Лебанидзе);
 • ტყიბულ-შაორის საბადოს ბაზაზე საქართველოს ნახშირის მრეწველობის რესტრუქტურიზაციის პრინციპები და მოსალოდნელი შედეგები. ჟურნალი ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”  №1-3, თბილისი, 2008. გვ. 55-70 (თანაავტორები: ი.ჟორდანია, ი.რეხვიაშვილი, ზ.გორდეზიანი, გ.გობეჩია, გ.მაღალაშვილი);
 • On the insurance of safe operation on ventilation systems of underground special purpose void structures. International Scientific Conference "Sustainable Development of Mining-Metallurgical Industry", Kryvoi Rih Technical University, Ukraine, 2007 (co-authors: N.Ilias, I.Andras, R.Moraru, C.Minca);
 • On the Ventilation of Transport Tunnels in the Presence of a Strong (Heavy) Fire. Annals of the University of Petrosani, Mechanical Engineering, Romania, 2007 (co-authors: N.Ilias, I.Andras, R.Moraru, I.Neag);
 • მსოფლიოს სათბობენერგეტიკულ კომპლექსში ნახშირის როლის ზრდის გამომწვევი ფაქტოები და ნახშირის მრეწველობის რესტრუქტურიზაციის ძირითადი პრინციპები. ჟურნალი ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”  №10-12, თბილისი, 2007. გვ. 35-45 (თანაავტორები: ი.ჟორდანია, ი.რეხვიაშვილი, ზ.გორდეზიანი, გ.გობეჩია, გ.მაღალაშვილი);
 • On minimization of negative consequences of attacks on underground ventilation systems. 25thsymposium on Geoscienes, Feb.21-25, National Geoscience Database of IRAN, 2007;
 • ბუნებრივი წევის სიდიდისა და მიმართულების სეზონური ცვალებადობა რიკოთის გვირაბში. ჟურნალი ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები’’, თბილისი, №1-3, 2006. გვ. 94-98 (თანაავტორი: ნ.შურაძე).
 • რიკოთის საავტომობილო გვირაბის სავენტილაციო სისტემის მოდერნიზაციის საკითხისათვის. ”სამთო ჟურნალი” #1-2(16-17), თბილისი, 2006. გვ. 57-59;
 • საინჟინრო საბრძოლო მასალები. სახელმძღვანელო. საიჟინრო აკადემია, თბილისი, 720 გვერდი, 2006 (თანაავტორი: გ.ხიტალიშვილი);
 • თანამედროვე საავტომობილო გვირაბები, რომლებიც არიან დაპროექტების და მშენებლობის სტადიაზე. ჟურნალი ”ენერგია” №4(36), თბილისი, 2005. გვ. 109-113 (თანაავტორი: ნ.შურაძე).
 • On the necessity to improve the functions and security of the ventilation systems of major importance underground structures. 20thWorld Mining Congress. Nov.7-11, Iran. Scientific Papers, Geological Survey of IRAN-GSI, 2005 (co-authors: N.Ilias, I.Andras, R.Moraru, D.Adam, S.Radu);
 • ბუნებრივი წევის დეპრესიის ძირითადი მდგენლის განსაზღვრა სატრანსპორტო გვირაბებში. ჟურნალი ”ენერგია” №4(36), თბილისი, 2005. გვ. 105-109 (თანაავტორი: ნ.შურაძე);
 • Separation and Evaluation of Simultaneous Heat-Mass Exchange in Binary Systems. მოამბე, ტ.№3(172), ”მეცნიერება”, თბილისი, 2005. გვ. 400-403;
 • შრომის უსაფრთხოების ელემენტარული მოთხოვნები. დამხმარე სახელძღვანელო, სტუ-ს გამომცემლობა, თბილისი, 2005. 112 გვ. (თანაავტორი: ი.ბოჭორიშვილი);
 • საინჟინრო-სამშნებლო ხელოვნების სპეციალური ზოგადი კურსი. სახელმძღვანელო, სტუ-ს გამომცემლობა, თბილისი, 832 გვერდი, 2005 (ავტორთა კოლექტივი);
 • რიკოთის საავტომობილო გვირაბის აეროდინამიკური მახასიათებლების აგებისათვის. საქართველოს საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტის შროომები №2, თბილისი, 2005. გვ:443-452 (თანაავტორები: ი.ბოჭორიშვილი, დ.გორდაძე);
 • რიკოთის საავტომობილო გვირაბის ოპტიმალური განიავების სისტემის შესახებ. ჟურნალი ”ტრანსპორტი”, №2, 2004. გვ.11-12 (თანაავტორი: დ.გორდაძე).
 • The World's Longest Tunnel Page (Road tunnels of Georgia). http:/home.no.net/lotsberg, ინტერნეტი, 2004 (сo-authors: D.Gordadze, E.Merzagora);
 • Новый критерий подобия в термоаэродинамике подземных сооружений. Горный журнал, №1(12), Тбилиси, 2004. с.10-16;
 • მიწისქვეშა ნაგებობებში ჰაერის აზოტჟანგეულისაგან აბსორბირებული გაწმენდის შესახებ. ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები’’, თბილისი, 2004. გვ. 33-34 (თანაავტორი: თ.ფირცხალავა);
 • О термоградиентном массопереносе в горной среде. Горный Журнал, №1-2(10-11), Тбилиси, 2003. с. 29-32;
 • სორბციული ფარდობითი მასაშემცველობის შესახებ, ”სამთო ჟურნალი” №1-2(10-11), თბილისი, 2003. გვ. 26-28.
 • სამთო გარემოში თერმოგრადიენტული მასაგადატანის შესახებ, ”სამთო ჟურნალი”, №1-2(10-11), თბილისი, 2003. გვ. 29-32.
 • სამმაგი ანალოგიების გამოყენების შესახებ ერთობლივი თბომასაგადაცემის ამოცანების გადაწყვეტისას, სამთო გეოფიზიკა, მეცნიერება, თბილისი, 2002.გვ. 21-25;
 • წყალტუბოს კარსტული მღვიმის ოპტიმალური ექსპლოატაციის საკითხისათვის, ”სამთო ჟურნალი”, №1(8), თბილისი, 2002. გვ. 55-59.  
 • ჟანგვის კუთრი სითბოს განსაზღვრა შახტებში. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, №6, თბილისი, 2001. გვ. 37-40 (თანაავტორები: შ.ონიანი, ი.ქსოვრელი, ზ.ლებანიძე).
 • ჰიგროსკოპული თბომასაგაცვლა მიწისქვეშა ნაგებობებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა, თბილისი, 1999;
 • ჰიგროსკოპული მასაგადატანის პოტენციალი სამთო მასივში. სამთო ჟურნალი, №1, 1998 (თანაავტორი: შ.ონიანი);
 • ენგურჰესის მიწისქვეშა ძალოვანი კვანძის სითბური რეჟიმის ფორმირება და რეგულირება, სამთო ჟურნალი, №2(2), თბილისი, 1998 (თანაავტორი: შ.ონიანი);
 • Выбор и рачет оптимальной вентиляционной системы для тоннелей. Мат.Симпозиум Майами, США, 1990. с.29-36 (соавтор: Ш.Ониани);
 • მაღაროს ჰაერის პროგნოზის ერთი მეთოდის შესახებ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, 121, №3, თბილისი, 1986. გვ. 581-584 (თანაავტორები: შ.ონიანი, ს.ბოლქვაძე);
 • მაღაროს ჰაერის თბოფიზიკური პარამეტრების კომპლექსური საანგარიშო მეთოდი, საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები, ბრეტონ-ტრენტი, დიდი ბრიტანეთი, 1985;
 • სითბოსა და მასის გაცვლა ღრმა შახტების გვირაბებში. საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები, პლოვდივი, ბულგარეთი, 1985;
 • მოსამზადებელ გვირაბებში სითბოსა და მასის გაცვლის შესახებ. სასარგებლო წიაღისეულის დამუშავების ფიზიკურ-ტექნიკური პრობლემები, №5, ნოვოსიბირსკი, 1985;
 • ტენიანი ქანების თერმოგრადიენტული კოეფიციენტის განსაზღვრის საკითხვისათვის (К вопросу определения термоградиентного коэффициента влажных горных работ). საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, 105, #3, 1982. გვ. 558-560 (თანაავტორები: შ.ონიანი, იუ. ქსოვრელი);
 • სამთო მასივში მასაგადატანის დიფერენციალური განტოლების კერძო ამონახსნების ანალიზისათვის (К анализу частных решений дифференциального уравнения массопереноса в горном массиве). საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, 107, №2, 1982. გვ. 569-572;
 • კაპიტალურ გვირაბებში სითბოსა და მასის გაცვლის შესახებ. სასარგებლო წიაღისეულის დამუშავების ფიზიკურ-ტექნიკური პრობლემები №6, ნოვოსიბირსკი, 1982.
 • გვირაბის კედლის უზომილო ტემპერატურის განსაზღვრისათვის. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, 97, №3, 1980. გვ. 661-664.
 • ნორმატიული დოკუმენტი:
  შახტების თბოფიზიკური გაანგარიშების ერთიანი მეთოდიკა. ავტორთა კოლექტივი, მაკეევკა, დონბასი, 1979 წ. გვ: 212.
სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:

1. №216968 – „აეროზოლური ტერორიზმის პრევენციის მეთოდების დამუშავება თბილისის მეტროს ვენტილაცისათვის“, პროექტის ხელმძღვანელი. დამფინანსებელი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;
2. შრესფ  – "მიწისქვეშა ნაგებობების სავენტილაციო სისტემის დამუშავება ხანძრის გავლენის გათვალისწინებით" (2015-2016). დამფინანსებელი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 • მე-8 საერთაშორისო მულტიდისციპლინარული სამეცნიერო კონფერენცია 'უნივერსიტარია სიმპრო 2018", თემა: მდგრადი განვითარება ხარისხისა და ინოვაციის მეშვეობით ინჟინერიასა და კვლევაში", ქ. პეტროშანი, რუმინეთი, 11-13 ოქტომბერი 2018 წ. მოხსენების დასახელება: „სითბოსა და ჰიგროსკოპული მასის გაცვლის მოდელირება უსაფრთხოების მენეჯმენტისათვის მეტროს გვირაბებში“. 
 • მე-10 საერთაშორისო მულტიდისციპლინარული სიმპოზიუმი "საინჟინრო გამოთვლითი ტექნოლოგიები 2018 -ECT 2018", ბარსელონა, ესპანეთი, 4-6 სექტემბერი, 2018 წ. მოხსენების დასახელება: "დგუშის ეფექტის ანალიზი მეტროს ვენტილაციისათვის". https://elsevier.conference-services.net/viewsecurePDF.asp?conferenceID=4228&abstractID=1035597
 • საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები", ISSN 1512-1976, ქუთაისი, საქართველო, 21-22 სექტემბერი, 2018 წ. მოხს: "იმერეთის კეთილმოწყობილ მღვიმეებში ერთდროულად დასაშვები ტურისტების სავარაუდო ოდენობის დადგენა"; http://dspace.gela.org.ge/bitstream/123456789/7312/1/Kut_2018_2.10.pdf
 • მე-8 საერთაშორისო სიმპოზიუმი „შრომის ჰიგიენა და უსაფრთხოება“, SESAM 2017, ბუქარესტი, რუმინეთი, 13-18 სექტემბერი, 2017. მოხსენება: "დგუშის ეფექტის გავლენა მეტროს ვენტილაციის ტექნოლოგიურ მახასიათებლებზე";
 • მე-9 საერთაშორისო კონფერენცია „არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“, ბათუმი, საქართველო, 13-18 სექტემბერი, 2017. მოხსენება: "მეტროს გვირაბებში სავენტილაციო ჭავლის განაწილების რიცხვითი მოდელირება დგუშის ეფექტის გათვალისწინებით";
 • „უნივერსიტარია სიმპრო 2016. თემა: „მდგრადი განვითარება ხარისხისა და ინოვაციის მეშვეობით ინჟინერიასა და კვლევაში“, ქ. პეტროშანი, რუმინეთი, 14-15 ოქტომბერი, 2016 წ.  "საავტომობილო გვირაბებში ხანძრის შეფასების ზოგიერთი პრობლემა" (პლენარული სხდომის მთავარი მოხსენება).  http://www.upet.ro/simpro/2016/downloads/Proceedings%20SIMPRO%202016.pdf ;
 • „უნივერსიტარია სიმპრო 2016“ თემა: „მდგრადი განვითარება ხარისხისა და ინოვაციის მეშვეობით ინჟინერიასა და კვლევაში“, ქ. პეტროშანი, რუმინეთი, 14-15 ოქტომბერი 2016 წ. მოხსენება: "მილსადენი ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების ხანგამძლეობის გაზრდის, ექსპლუატაციის საიმედობისა და ეფექტურობის უზრუნველყოფის ძირითადი ასპექტები".  http://www.upet.ro/simpro/2016/downloads/Proceedings%20SIMPRO%202016.pdf ;
 • ყოველწლიური კონფერენცია „რუმინეთის ტექნიკურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური დღეები“, XI ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია, ქ.ტირგუ-მურეში, რუმინეთი, 6-7 ოქტომბერი, 2016. მოხსენება: "ქალაქის წყალმომარაგების სისტემების ჰიდრავლიკური დარტყმებისაგან დაცვის უზრუნველყოფა";
 • საქართველოს მათემატიკოსთა და მექანიკოსთა კავშირის VII გაერთიანებული საერთაშორისო კონფერენცია, ბათუმი, 5-9 სექტემბერი, 2016. მოხსენება: "საავტომობილო გვირაბებში ხანძრების რიცხვითი მოდელირება და დამაზიანებელი ფაქტორების გავრცელების დინამიკა";
 • მე-2 სამეცნიერო კონფერენცია: „სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, 11 დეკემბერი, თბილისი, 2015 წ. გრ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი. მოხს: "საავტომობილო გვირაბში ხანძრის მათემატიკური მოდელირების შედეგები";
 • საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "სატრანსპორტო ხიდი ევროპა აზია", თბილისი, 2014;
 • საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”გარემო და გლობალური დათბობა” მიძღვნილი აკადემიკოს თ.დავითაიას დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი, თბილისი, 2011;
 • საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”სამთო და მეტალურგიული მრეწველობა: მიღწევები, პრობლემები, პერსპექტივები - 2010, კრივოი როგი, უკარინა;
 • საერთაშორისო სიმპოზიუმი ”ტრანსფორმირებადი მსუბუქი სისტემები და რეფლექტორული ანტენები”, თბილისი, 2009;
 • საერთაშორისო კონფერენცია ”ჲნივერსიტეტეა - 2008”, პეტროსანი, რუმინეთი;
 • ”დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებების 25-ე სიმპოზიუმი”, 2007. თეირანი, ირანი; www.ngdir.com/pareps/  
 • ”მე-20 სამთო კონგრესი”, 2005. თეირანი, ირანი; www.gsi.ir  
 • ” შრომის დაცვის კულტურა და უსაფრთხო შრომა”, თბილისი, 2005;
 • სიმპოზიუმი სამთო თბოფიზიკაში ”გრადიენტ 90”, 1990. მაიამი, აშშ;
 • სიმპოზიუმი სამთო თბოფიზიკაში ”გრადიენტ 85”, ბრეტონ-ტრენტი, დიდი ბრიტანეთი, 1985;
 • სიმპოზიუმი სამთო თბოფიზიკაში ”გრადიენტ 83”, პლოვდივი, ბულგარეთი, 1983;
 • სიმპოზიუმი სამთო თბოფიზიკაში ”გრადიენტ 81”, კიევი, 1981;
 • სიმპოზიუმი სამთო თბოფიზიკაში ”გრადიენტ 79”, ლენინგრადი, 1979.
სახელშეკრულებლო სამუშაოები:

2011 - ზუგდიდის სამების ტაძრის ვენტილაციის მუშა პროექტი;
2008 - მარაბდა-ახალქალაქის სარკინიგზო მაგისტრალის გალერეების ვენტილაციის მუშა პროექტი;
2005 - ენგურჰესის დისკური საკეტების შტოლნის რეაბილიტაციის მუშა პროექტი
სხვა პროექტების რიცხვი – 80

დამატებითი ინფორმაცია:
 • რუმინეთის ტექნიკურ მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალის JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES AND INNOVATION(JESI) რედკოლეგიის წევრი. http://www.jesi.astr.ro/editorial-and-advisory-board.php ;
 • მსოფლიო გზების ასოციაცია - წევრი. https://www.piarc.org/invoices/03-2017-14011-GEP001.pdf ;
 • სსიპ ლ.სამხარაულის სახ. სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიწვეული ექსპერტი (საინჟინრო ექსპერტიზის დეპარტამენტი);
 • მომზადებულია მეცნ. კანდიდატი ”სამთო წარმოების ფიზიკური პროცესების სპეციალობით”;
 • მომზადებულია აკადემიური დოქტორი  ”სამთო წარმოების ფიზიკური პროცესების სპეციალობით”;
 • სამეცნიერო ხელმძღვანელი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამისა: "რისკების შეფასება და უსაფრთხოების ინჟინერია".
 • მომზადებულია აკადემიური დოქტორი "რისკების შეფასებისა და უსაფრთხოების ინჟინერიის' სპეციალობით.