ქანების, საშენი მასალების თვისებების და ხარისხის კონტროლის განყოფილება

ფელიკს ბეჟანოვი

კონსულტანტი

ე.მინდელის ქ.7, III სართული

ტელ.:(+995 32) 2326182; 599975493

ელ-ფოსტა:bezhanovfeliks@mail.ru

დაბადების თარიღი:

09.03.1932 წ.

განათლება:

1950-1955 – საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სპეციალობით: მადნეულის საბადოთა დამუშავება, სამთო ინჟინრის კვალიფიკაცია

სამეც./აკად.ხარისხი:

ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი (1969)

შრომითი საქმიანობა:

1958 - დღემდე - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

სამეცნიერო ინტერესები:

ქანების, საშენი მასალების (ბეტონის) თვისებების კვლევა, ხარისხის კონტროლი და გარანტია

შერჩეული პუბლიკაციები:
 • New types, halogen-free, eco-safe, inexpensive fire-extinguishing and fire-protective materials. International Journal of Advanced Chemical Engineering and Technology, 2017, Paris, France (in print) (Co-authors: L.Gurchumelia, M.Tsarakhov, S.Tkemaladze, G.Bezarashvili)
 • ახალი ტიპის, ნაკლებად ჰალოგენური, ეკო–უსაფრთხო ცეცხლგამძლე ფხვნილების და ქაფის შერჩევა. ISSN 1314-7234, ტომი 11, საერთაშორისო სამეცნიერო პუბლიკაციები, ეკოლოგია და უსაფრთხოება, ბულგარეთი, 2017 (თანაავტორები: ლ.ღურჭუმელია, ლ.ტყემალაძე, მ.ცარკოვი, ო.ჩუდაკოვა)
 • ბეტონების დარტყმამედეგობაზე გამოცდის მეთოდის კვლევა–გაუმჯობესება. "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი", №1(ტ.81), 2017. თბილისი, გვ: 38–42 (თანაავტორები: გ.ბალიაშვილი, ნ.სარჯველაძე, ბ.გოცაძე)
 • ახალი ტიპის ეკოლოგიურად სუფთა, იაფი, ეფექტიური ცეცხლდამცავი მასალების შემუშავება. ქიმიური პრობლემების ჟურნალი, ბაქო, აზერბაიჯან, ტ.1, #1, 2017 (თანაავტორები: ლ.ღურჭუმელია, მ.ცარახოვი, ზ.ხუციშვილი, ლ.ნადარეიშვილი).
 • ახალი ტიპის, ეკოლოგიურად სუფთა, კომპოზიციური ცეცხლმაქრი და ცეცხლდამცავი მასალების მიღების ტექნოლოგიის დამუშავება. თბილისი, 2015, გვ. 180-184 (თანაავტორები: ლ.ღურჭუმელია, მ.ცარახოვი, ზ.ხუციშვილი, ლ.ნადარეიშვილი).
 • ცეცხლსაქრობი ფხვნილებისათვის ხანძრის ჩაქრობის ოპტიმალური პირობების დადგენა. „სამთო ჟურნალი“ №2(31), 2013. გვ:64–68 (თანაავტორები: ლ.ღურჭუმელია, ი.გუჯაბიძე, ვ.ტყემალაძე, ლ.ტყემალაძე)
 • მინერალური ნედლეულის ბაზაზე დამზადებული ახალი, მაღალეფექტური ცეცხლდამცავი საფარები“ – „სამთო ჟურნალი“ №2(29), 2012. გვ:82–86 (თანაავტორები: ლ.ღურჭუმელია, ვ.ტყემალაძე, ლ.ტყემალაძე)
 • მინერალური ნედლეულის შერჩევა ეკოლოგიურად სუფთა, კომპოზიციური ცეცხლმაქრი ფხვნილების მისაღებად. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ. 51–55 (თანაავტორები: ლ.ღურჭუმელია, გ.ბალიაშვილი, ნ.სარჯველაძე, ლ.ტყემელაძე).
 • მაგარი ქანების ერთღერძა კუმშვისას სიმტკიცის ზღვრის დადგენის მეთოდების სრულყოფის შესახებ. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ.46–49 (თანაავტორები: გ.ბალიაშვილი, რ.სამადაშვილი, ლ.ღურჭუმელია, თ.რუხაძე, ნ.სარჯველაძე).
 • ახალი, ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალეფექტური ცეცხლსაქრობი ფხვნილების მიღება ცეოლიტების, პერლიტებისა და თიხაფიქლების საფუძველზე. "სამთო ჟურნალი", №1(24), 2010. გვ. 90–94 (თანაავტორები: ლ.ღურჭუმელია, დ.ფეტვიაშვილი, ლ.ტყემელაძე, ნ.ბექაური).
 • ქანის ნიმუშებში ბზარწარმოქმნის პროცესის კვლევა სეისმოაკუსტიკური მეთოდის გამოყენებით. "სამთო ჟურნალი", №1(24), 2010. გვ. 54–58 (თანაავტორები: რ.სამადაშვილი, ნ.სარჯველაძე, ლ.ტყემელაძე)
 • დელუვიური თიხაფიქლების გამოყენება სპეცდანიშნულების საშენ მასალებში. "სამთო ჟურნალი", №2(23), 2009. გვ. 28–30 (თანაავტორები: ნ.სარჯველაძე, გ.კუკულაძე, შ.მალაშხია).
 • ქანების მექანიკური რღვევის მეთოდები. ”სამთო ჟურნალი” №1(22), თბილისი, 2009. გვ: 16-25 (თანაავტორები: გ.ბალიაშვილი, რ.სამადაშვილი, ლ.ღურჭუმელია, თ.რუხაძე, ნ.სარჯველაძე, დ.რობაქიძე).
 • ქანების სტატიკური და დინამიკური ძალის ზემოქმედებით რღვევის მეთოდები. ტექნ. უნივერსიტეტის შრომები. #1(471), თბილისი, 2009 (თანაავტორები: ნ.სარჯველაძე და სხვ.)
 • მინერალური ნედლეულის საფუძველზე ახალი კომპოზიციური ცეცხლმაქრი ფხვნილების შემუშავება. ესპ. პირველი საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. ქ.ტოლესო, ესპანეთი (ინგლ. ენაზე), 2008 (თანაავტორები: ლ.ღურჭუმელია, გ.ბალიაშვილი, ნ.სარჯველაძე).
 • ბაზალტფიბრობეტონი ადგილობრივი ნედლეულის საფუძველზე. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, ტ.32, #3-4, თბილისი, 2006. გვ: 417-419 (თანაავტორები: გ.აბაშიძე, ნ.ჩიხრაძე, ნ.ბაღდავაძე).
 • ქანების დარტყმით რღვევის ოპტიმალური მეთოდები. სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის ”მშენებლობა და 21-ე საუკუნე”, მოხსენებები, თბილისი, 2005. გვ:56-63 (თანაავტორები: გ.ბალიაშვილი, ვ.ნანიტაშვილი, ნ.სარჯველაძე, მ.ელოშვილი, ზ.ღაღანიძე).
 • კლდოვანი ქანების და ბეტონის რღვევის მეთოდის სრულყოფა. "სამთო ჟურნალი" #1(4), თბილისი, 2005. გვ: 38-41 (თანაავტორები: გ.ბალიაშვილი, ვ.ნანიტაშვილი, ნ.სარჯველაძე, მ.ელოშვილი, ზ.ღაღანიძე).
 • უფლისციხის ამგები ქანების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები. "სამთო ჟურნალი" #2(9), თბილისი, 2002. გვ: 93-96 (თანაავტორები: გ.გუდავაძე, ზ.ლებანიძე, ა.გოჩალეიშვილი, ა.ქაშაკაშვილი).
 • ბარიტის მოპოვების და გადამუშავების ტექნოლოგიის შერჩევა და გამოყენების მიმართულების განსაზღვრა მათი ტექსტურულ-სტრუქტურული თავისებურებების გათვალისწინებით. საერთაშორისო სამეcნ. კონფერენcია "უახლესი ტექნოლოგიები და საქართველო'' შრომები", თბილისი, 2002. გვ. 44-49 (თანაავტორები: შ.მალაშხია, ჯ.კაკულია, გ.კუკულაძე).
 • გრძივი დეფორმაციის სიჩქარის ცვლილებების გავლენა ქანის ნიმუშების სიმტკიცესა და დეფორმაციაზე მათი ერთღერძა კუმშვის დროს. საერთაშორისო სამეცნ. კონფერენცია "უახლესი ტექნოლოგიები და საქართველო'' შრომები, თბილისი, 2002. გვ. 74-77 (თანაავტორები: გ.ბალიაშვილი, ნ.სარჯველაძე).
 • მყიფე და პლასტიკური ქანების სიმაგრის განსაზღვრა ნაყვის მეთოდით. "სამთო ჟურნალი", #2(5), 2000. გვ. 42-43 (თანაავტორები: გ.ბალიაშვილი, ნ.სარჯველაძე, ვ.ნანიტაშვილი, დ.ტორიაშვილი).
 • ქანის ზოგიერთი ფიზიკური პარამეტრის დადგენა. "სამთო ჟურნალი" #1(3), 1999. გვ.22-28(თანაავტორები: გ.ბალიაშვილი, ვ.ნანიტაშვილი, დ.ტორიაშვილი).
 • Физико-механические свойства горных пород на новых участках месторождений марганца Грузии. «Мецниереба», Тбилиси, 1989. ст: 104 (соавторы: К.Кучухидзе, В.Наниташвили, Г.Самойлов).
 • Добыча и обогащение полезных ископаемых Грузии. Справочник «Мецниереба», Тбилис,.1989. ст: 142-147 (Соавтор: К.Кучухидзе).
 • Изучение физико-механических свойств вмещающих пород V угленосной площади Ткварчельского каменно-угольного месторождения. Сб. «Механика и разрушение горных пород», «Мецниереба», Тбилиси, 1987. ст:27-33 (соавторы: К.Кучухидзе, В.Наниташвили, Н.Сарджвеладзе, Д. Ториашвили).
 • Изучение крепости горных пород пещеры Абрскил. Сб. «Механика и разрушение горных пород», «Мецниереба», Тбилиси, 1985. ст: 24-33 (соавторы: В.Наниташвили, Н.Сарджвеладзе, Г.Самойлов).
 • Изучение физико-технологических свойств горных пород северного продолжения поля шахты «Западная» Ткибульского каменноугольного месторождения. Сб. «Разрушение и механика горных пород», «Мецниереба», Тбилиси, 1984  (соавторы: К.Кучухидзе, В.Наниташвили, Г.Самойлов).
 • Теплопроводность и терморазрушаемость горных пород. Сб. «Разрушение и механика горных пород», «Мецниереба», Тбилиси, 1984. с. 18-19.
 • Установление возможности резки асфальта термическим способом. Сб. «Свойства и разрушение горных пород» вып.4. «Мецниереба», Тбилиси, 1981. ст:31-36 (соавторы: Г.Хурошвили, В.Наниташвили).
 • К использованию диабаз-порфитов для изготовления элементов дорожного покрытия. Сб. «Свойства и разрушение горных пород» вып.3. «Мецниереба», Тбилиси, 1980. с. 6-16 (соавторы: Р.Михельсон, Г.Хурошвили, В.Наниташвили).
 • Результаты изучения физических свойств Мохоротубанского мраморовидного известняка, добытого взрывным способом. Сб. «Свойства и разрушение горных пород» в.1. «Мецниереба», Тбилиси, 1978. ст: 17-25 (соавторы: Г.Хурошвили, М.Цагарели).
 • Изучение некоторых физико-технологических свойств углей и пород на шахтах Ткварчельского месторождения. Сб. «Вопросы физики горных пород», вып. 5 «Мецниереба» Тбилиси, 1974. ст: 22-35 (соавторы: И.Меликидзе, И.Хецуриани, Е.Шенгелия, Т.Цагарели).
 • Исследование терморазру-шаемости горных пород. Сб. «Вопросы физики горных пород», вып. 3 «Мецниереба» Тбилиси, 1972. ст: 52-58.
 • Минеральный состав некоторых горных пород и их разрушаемость термическим способом. Тезисы Всесоюзной конф."Физика горных пород и процессов" МГИ, М. 1969. ст:7.
 • ქანების სიმტკიცის დადგენა მათი არათანაბარი ყოველმხრივი კუმშვის დროს. კრებული:  “Вопросы разрушения горных пород”, "მეცნიერება", თბილისი, 1968.
 • კურსების ტეშენიტის მექანიკური, სითბური და ტექნოლოგიური თვისებების კვლევა. კრებული “Физико-механические свойства и разрушение горных пород”, "მეცნიერება", თბილისი, 1967.
გამოგონებები (პატენტები):

1. მოწყობილობა სამთო ქანების თერმული დამსხვრევისთვის, საავტორო მოწმობა N310025, 2017 წლის 3 მაისი.

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:

1. "ახალი ტიპის ცეცხლმაქრი ფხვნილები და ქაფ-სუსპენზიები დამზადებული ადგილობრივი მინერალური ნედლეულის საფუძველზე". შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (01.12.2016-01.12.2017) - ძირითადი მონაწილე.

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 • საერთაშორისო კონფერენცია „თანამედროვე კვლევები და მათი გამოყენების პერსპექტივები ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიების დარგში“, 21-23 სექტემბერი,  2016 წ., ურეკი, საქართველო.
 • საერთაშორისო კონფერენცია "თანამედროვე მასალები და ტექნოლოგიები", 21-23 ოქტომბერი, 2015, თბილისი, საქართველო.