საბადოთა დამუშავების ლაბორატორია

მურად ბასილაძე

მეცნიერი თანამშრომელი

ე.მინდელის ქ.7, III სართული,

ტელ.:+(995 32) 2963857  

ელ-ფოსტა:mbasil@rambler.ru

დაბადების თარიღი:

30.11.1939 წ.

განათლება:

1961– 1966 - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სამთო ფაკულტეტი, სპეციალობა: “სასარგებლო წიაღისეულის საბადოთა მიწისქვეშა დამუშავება”, სამთო ინჟინერი

შრომითი საქმიანობა:

1966 -დღემდე _ სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

სამეცნიერო ინტერესები:
 • მარგი წიაღისეულის საბადოთა დამუშავების მეთოდების კვლევა;
 • კარიერის ფერდების მდგრადობის განსაზღვრა სტატიკური და დინამიკური (სამრეწველო აფეთქებებით გენერირებული) სეისმური დატვირთვების გათვალისწინებით.
შერჩეული პუბლიკაციები:
 • ტყიბულ-შაორის ქვანახშირის საბადოზე აეროდინამიკური გამოვლინების პროგნოზის მეთოდიკის შემუშავება. ”სამთო ჟურნალი”, №2(41), თბილისი, 2018. გვ. 32–38 (თანაავტორები: ლ.ხიმშიაშვილი, ნ.ჭიღლაძე);
 • ქვანახშირის მრეწველობის მდგომარეობა საქართველოში დღესდღეობით და მისი განვითარების ზოგადი კონცეფცია. ”სამთო ჟურნალი”, №2(39), თბილისი, 2017. გვ. 13–16 (თანაავტორი: დ.ჩომახიძე)
 • ბაკურიანის ციხისჯვრის ანდეზიტის საბადოს სამთო–ტექნიკური და ეკონომიკური ანალიზი. ”სამთო ჟურნალი”, №1(36), თბილისი, 2016. გვ. 118–121 (თანაავტორები: გ.კაპანაძე, ნ.ბოჭორიშვილი, ი.ერქომაიშვილი)
 • სამთო მრეწველობა – ენერგეტიკის განვითარების საფუძველი. "სამთო ჟურნალი". №2(35), თბილისი, 2015 წ. გვ: 19-22 (თანაავტორები: დ.ჩომახიძე, ლ.ბიბილაშვილი)
 • საქართველოს სამთო მრეწველობის განვითარების ტენდენციები. „სამთო ჟურნალი“. №1(32), თბილისი, 2014 წ. გვ: 37-42 (თანაავტორი: დ.ჩომახიძე)
 • ტყიბული-შაორის ქვანახშირის საბადოს შახტების საწმენდ სანგრევებზე დღეღამური დატვირთვების გაანგარიშების შესახებ. „სამთო ჟურნალი“, №1(30), თბილისი, 2013. გვ:5–14 (თანაავტორები: ნ.კუკულაძე, თ.ფირცხალავა)
 • ტყიბულ–შაორის საბადოს აშლილი ფენების მექანიზებული ტექნოლოგიებით დამუშავების სამთო–ტექნიკური პირობები. სამთო ჟურნალი №1(28), თბილისი, 2012. გვ.43–46 (თანაავტორები: ზ.გორდეზიანი, ნ.კუკულაძე, თ.ფირცხალავა).
 • ქვანახშირის მრეწველობა საქართველოს სათბობ–ენერგეტიკულ კომპლექსში. ”სამთო ჟურნალი” №1(28), თბილისი, 2012. გვ.64–69 (თანაავტორები: დ.ჩომახიძე, ზ.სადუნიშვილი).
 • ტყიბულ–შაორის საბადოს ინტენსიურ მოდელზე გადაყვანის ტექნოლოგიური პარამეტრები. "სამთო ჟურნალი", თბილისი, №2(27), 2011. გვ.26–32 (თანაავტორები:  ზ.გორდეზიანი,თ.ფირცხალავა, ს.სამხარაძე, გ.სოლოღაშვილი).
 • ტყიბულ–შაორის საბადოს ნახშირშემცველ მოედანზე თანამედროვე 3,5 მლნ ტ ნახშირის წლიური მწარმოებლურობის შახტზე მოპოვებული 1 ტ ნახშირის თვითღირებულება. "საქართველოს ეკონომიკა", #1–2(157–8), თბილისი, 2011. გვ.68–69.თანაავტორები: ი.რეხვიაშვილი, .გორდეზიანი, თ.ფირცხალავა, ს.სამხარაძე).
 • ტყიბული–შაორის საბადოს ექსპლუატაციის რენტაბელობის უზრუნველმყოფი პირობები. სამთო ჟურნალი,  №2(25), თბილისი, 2010. გვ.12–19 (თანაავტორები: ი.რეხვიაშვილი, ზ.გორდეზიანი, თ.ფირცხალავა, ს.სამხარაძე).
 • საქართველოს ნახშირის მრეწველობის მომგებიან დარგად გარდაქმნის სტრატეგიული მნიშვნელობა. "ენერგია", თბილისი, №(56), 2010 გვ.8–14 (თანაავტორები: ი.რეხვიაშვილი, თ.ფირცხალავა).
 • საქართველოს ენერგეტიკის პრობლემები და მათი ოპტიმალურად გადაწყვეტის შესაძლებლობა. სამთო   ჟურნალი №2(25), თბილისი, 2010. გვ. 74–81 (თანაავტორები: ი.რეხვიაშვილი, რ.არველაძე, ზ.გორდეზიანი, თ.ფირცხალავა, გ.სოლოღაშვილი,   ს.სამხარაძე).
 • Принципы реструктуризации угольной промышленности Грузии, М., "Уголь", №12, 2010, стр.74-76 (соавторы: Ю.Рехвиашвили, Т.Пирцхалава,  С.Самхарадзе).
 • ტყიბულის შახტებში თანამედროვე მექანიზებული კომპლექსების გამოყენების მიზანშეწონილობის შესახებ. სამთო ჟურნალი,  N2(23), 2009. გვ. 21–28 (თანაავტორები: ი.რეხვიაშვილი, თ.ფირცხალავა).
 • ტყიბულ-შაორის საბადოზე გადიდებული სისქის ფენების დამუშავება მთელ სისქეზე ჩამოქცევით და დალამვით. ”სამთო ჟურნალი”,  N1(22), თბილისი, 2009. გვ. 10-13 (თანაავტორები: ა.მიქელაძე, დ.კუპატაძე).
 • Современная концепция освоения Ткибули-Шаорского месторождения. Энергия, N5, 2009. стр. 21-27 (თანაავტორები: ი.რეხვიაშვილი, თ.ფირცხალავა).
 • ტყიბული-შაორის საბადოს სქელი ფენების დამუშავების ტექნოლოგიური სქემების გაუმჯობესების გზები. ”სამთო ჟურნალი”,  N1-2(20-21), თბილისი, 2008. გვ:8-13 (თანაავტორები: ა.მიქელაძე, უ.კავთიაშვილი).
 • ნახშირის როლი საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკულ ბალანსში. ”სამთო ჟურნალი”,  N1-2(20-21), თბილისი, 2008. გვ. 37-42 (თანაავტორი: დ.ჩომახიძე).
 • ტყიბულ-შაორის საბადოს გახსნის სქემების შესახებ. ”სამთო ჟურნალი”, N1-2(18-19), 2007. გვ. 1-8 (თანაავტორები: ი.რეხვიაშვილი, თ.ფირცხალავა).
 • საქართველოს ნახშირის მრეწველობა ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოების და დამოუკიდებლობის გარანტი. ენერგია N1(41), 2007. გვ. 27-34 (თანაავტორები: ი.რეხვიაშვილი, ზ.გორდეზიანი, გ.მაღალაშვილი).
 • საქართველოს ნახშირის მრეწველობა - ქვეყნის ბაზისური სიმძლავრეების დეფიციტის აღმოფხვრის გარანტი. სამთო ჟურნალი N2(15), 2005. გვ. 87-93 (თანაავტორები: ი.რეხვიაშვილი, რ.არველაძე, ზ.გორდეზიანი).
 • საქართველოს ნახშირის მრეწველობის რესტრუქტურიზაციის მიზანშეწონილობა. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. N10-12, 2005. გვ. 70-77 (თანაავტორები: ი.რეხვიაშვილი, გ.გობეჩია, ა.სულაძე).
 • ტყიბული-შაორის საბადოზე ნახშირის ფენების დამუშავების ტექნოლოგიური სქემები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. სამთო ჟურნალი N2(5), თბილისი, 2000. გვ. 28-30.
 • ნახშირის მოპოვების მსოფლიო პრაქტიკა, თანამედროვე ტენდენციები და ტყიბულ-შაორის საბადოს შახტების განვითარების პერსპექტივები. “მეცნიერება და ტექნიკა”, თბილისი, 1991 (თანაავტორები: ი.რეხვიაშვილი, ს.ხვიჩია).
 • საწარმოო გაერთიანება “საქნახშირის” შახტების საწმენდი სანგრევების ტიპიური ტექნოლოგიური სქემები. “მეცნიერება”, თბილისი, 1989 (თანაავტორები: ი.მიქელაძე, ქ.ქოროღლიშვილი, კ.მელიქიძე, ი.რეხვიაშვილი და სხვა). 
 • საბადოს გახსნა და მომზადება. “მეცნიერება”, თბილისი, 1989 (თანაავტორები: ა.მიქელაძე, ქ.ქოროღლიშვილი, კ.მელიქიძე). 
გამოგონებები (პატენტები):
 • ქვანახშირის სქელი ფენების დამუშავება გრძელი სვეტებით (ბლოკებით) და ჩამოქცევით. საავტორო გამოგონებაზე, N10003/01, 2008 (თანაავტორები: ა.მიქელაძე, დ.კუპატაძე).
სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:

1. პროექტი  №1–7/61 - "ტყიბულ-შაორის საბადოს ათვისების ინტენსიური მოდელის დამუშავება და მის საფუძველზე საქართველოს ენერგოსუაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ტყიბულის ნახშირის მარაგზე თანამედროვე ”შახტი-თბოელექტროსადგური” კომპლექსის ოპტიმალური პარამეტრების განსაზღვრა და კომპლექსის ეკონომიკური ეფექტურობის დასაბუთება" (2010-2012) -  ძირითადი შემსრულებელი –დამფინანსებელი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.

დამატებითი ინფორმაცია:

შპს ”საქნახშირის” ტექნიკურ-ეკონომიკური საბჭოს წევრი.