ფეთქებადი მასალების კვლევის და აფეთქების ტექნოლოგიების ლაბორატორია

ზურაბ კუჭუხიძე

მეცნიერი თანამშრომელი

ე.მინდელის ქ.7, III სართული

ტელ.:(+995 32) 2321985

ელ-ფოსტა:zkkuchuhidze@yahoo.com

დაბადების თარიღი:

20.02.1952 წ.

განათლება:

1974-1979 - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სამთო ინჟინერი

სამეც./აკად.ხარისხი:

აკადემიური დოქტორი

შრომითი საქმიანობა:

1979-1981 – “საქგიპროშახტი”;
1981-1984 – სამთო მექანიკის ინსტიტუტი;
1984-1986 – საქართველოს მეცნიერებისა და ტექნიკის სახელმწიფო კომიტეტი;
1986 – დღემდე - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

სამეცნიერო ინტერესები:
 • სასარგებლო წიაღისეულის საბადოთა დამუშავება;
 • საამფეთქებლო სამუშაოების წარმოების ტექნოლოგიები;
 • მოსაპირკეთებელი -დეკორაციული ქვების მოპოვების თანამედროვე ტექნოლოგიები;
 • საინჟინრო ნაგებობების მდგრადობის პირობები;
 • აფეთქებითი სამუშაოების სეისმური ეფექტის შესწავლა და მისი რეგულირების საშუალებების შემუშავება;
 • ფეთქებადი ნივთიერებებისა და აფეთქების საშუალებების ექსპერტიზა;
 • ახალი ფეთქებადი ნივთიერებების შემუშავება;
 • ბურღვა-აფეთქებითი სამუშაოების წარმოების კომპიუტერული პროგრამირება.
შერჩეული პუბლიკაციები:
 • სპეციალური საამფეთქებლო სამუშაოების მეთოდები. „სამთო ჟურნალი“, №2(39), გვ: 45–52, თბილისი, 2017 (თანაავტორები: ს.ხომერიკი, ა.აფრიაშვილი, გ.შატბერაშვილი, გ.თხელიძე, ნ.აბესაძე);
 • ფეთქებადი ნივთიერებების კამერული მუხტების კონსტრუქციების გამოყენება. „სამთო ჟურნალი“, №1(38), გვ: 119–126, თბილისი, 2017 (თანაავტორები: ს.ხომერიკი, დ.ხომერიკი, ა.აფრიაშვილი, გ.შატბერაშვილი, გ.ბახუტაშვილი, ნ.აბესაძე);
 • უტილიზირებული საბრძოლო მასალების ბაზაზე შექმნილი ახალი ფეთქებადი ნივთიერებების თვისებების კვლევა, „საქართველოს საინჟინრო სიახლენი“, №2, თბილისი, 2016 (თანაავტორები: ს.ხომერიკი, ა. აფრიაშვილი, გ. შატბერაშვილი, ნ. აბესაძე, ა. აფციაური);
 • თანამედროვე ფეთქებადი ნივთიერებების მუშაუნარიანობის განსაზღვრის მეთოდები. ”სამთო ჟურნალი”, №2(37), თბილისი, 2016. გვ. 53 –58 (თანაავტორები: ა. აფრიაშვილი, გ. შატბერაშვილი, გ. ბახუტაშვილი, გ. თხელიძე, ნ. აბესაძე);
 • დამცავი ფეთქებადი ნივთიერებების ანტიგრიზუტული თვისებები. „სამთო ჟურნალი“, №2(35), 2015. გვ: 59–65 (თანაავტორები: ა.აფრიაშვილი, გ.ბახუტაშვილი, გ.შატბერაშვილი, გ.თხელიძე, ი.სამხარაძე);
 • სამრეწველო ფეთქებადი ნივთიერებების დეტონაციის სიჩქარის განსაზღვრის მეთოდები. „სამთო ჟურნალი“, №1(30), 2013. გვ: 57–60 (თანაავტორები: ა.აფრიაშვილი, გ.ბახუტაშვილი, გ.თხელიძე, დ.ხომერიკი);
 • უტილიზირებული სარაკეტო საწვავების კამერული მუხტების გამოყენების ეფექტურობა. Georgian Engineering News, #1, 2011 (თანაავტორები: ს.ხომერიკი, რ.მიხელსონი, ნ.კუკულაძე, ა.აფრიაშვილი);
 • გრუნტის სეისმური რხევების ინტენსიობა აგურის და რკინაბეტონის ამორტიზებული შენობა–ნაგებობების აფეთქებით დემონტაჟისას. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ. 37–42 (თანაავტორები: ს.ხომერიკი, ნ.კუკულაძე, დ.ხომერიკი, ა.აფრიაშვილი);
 • მჭიდროდდასახლებულ პირობებში შენობების დემონტაჟი აფეთქების ენერგიის გამოყენებით. სამთო ჟურნალი, №1(24), 2010. გვ. 65–73. (თანაავტორები: ნ.კუკულაძე, ს.ხომერიკი, ა.აფრიაშვილი, გ.ბახუტაშვილი, ლ.ხადური, გ.თხელიძე);
 • სეისმური ეფექტი შენობების აფეთქებით ნგრევისას. ”სამთო ჟურნალი”, N1(22), თბილისი, 2009. გვ. 25-28 (თანაავტორები: ნ.კუკულაძე, დ.ხომერიკი, ა.აფრიაშვილი, გ.ბახუტაშვილი);
 • კარიერებზე ბურღვა-აფეთქებითი სამუშაოების დაპროექტების კომპიუტერული პროგრამა. ”სამთო ჟურნალი”, №1(22), თბილისი, 2009. გვ. 21-24 (თანაავტორები: ს.ხომერიკი, რ.მიხელსონი, დ.ხომერიკი, ა.აფრიაშვილი, გ.ბახუტაშვილი, კ.ანთიძე);
 • Исследования сейсмического эффекта взрывов конверсионных взрывчатых веществ и их смесей с аммиачной селитрой. საერთაშორისო კონფერენცია ”სტუ”, თბილისი, 2007 (თანაავტორები: ნ.კუკულაძე, ხ.ძებისაშვილი, ა.აფრიაშვილი);
 • Влияние сейсмического эффекта промышленных взрывов на устойчивость откосов Маднеульского карьера. Горный Журнал, № 1-2(10-11), Тбилиси, 2003. с. 15-19 (соавторы: С.Хомерики, Н.Кукуладзе, Р.Михельсон, А.Эсакия);
 • Технология отработки вскрышной зоны Маднеульского карьера высокими уступами. Горный Журнал, № 1-2 (10-11), Тбилиси, 2003. с. 50-53 (соавторы: С.Хомерики, Н.Кукуладзе, Р.Михельсон, А.Эсакия);
 • Современное состояние и перспективы комплексного освоения Чиатурского месторождения марганца с учетом экологии. Тезисы докладов НТ конференции 14-15 сент.1989 г. Батуми. 1989 (соавторы: Михельсон Р., Кукуладзе Н.Д., Гогниашвили Г.В.);
 • Перспективы комплексного освоения Чиатурского месторождения марганца. Реферат. Сб. "Марганец" ГрузНИИНТИ, 5(125), Тбилиси, 1989 (соавторы: Михельсон Р., Кукуладзе Н.Д., Гогниашвили Г.В.).
სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:

1. პროექტი AR/62/3-180/14 - "ვადაგასული საბრძოლო მასალების უტილიზირებისას გამონთავისუფლებული დენთებისა და მყარი სარაკეტო საწვავების ბაზაზე სამრეწველო ფეთქებადი ნივთიერებების წარმოება" (2015–2016), ძირითადი შემსრულებელი. დამფინანსებელი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პროექტი;

2. პროექტი AP/32/13 - "Blastamate IIITM სეისმიკის და ჭარბი წნევის რეგისტრატორი” (2013) შემსრულებელი. დამფინანსებელი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 • სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, მე-3 სამეცნიერო კონფერენცია „სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, 9 დეკემბერი, თბილისი, 2016 წ. მოხს: "ფეთქებადი ნივთიერების კამერული მუხტების კონსტრუქციების გამოყენება";
 • 26 დეკემბერი, 2014 წ. თბილისი, აკადემიკოს არჩილ ძიძიგურის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია. მოხსენება: "უტილიზებული დენთების და მყარი სარაკეტო საწვავის ბაზაზე უალო ,,მწვანე’’ ეკოლოგიურად შედარებით უსაფრთხო ფეთქებადი ნივთიერებების შემუშავება